Phát triển nguồn lực bảo hiểm

Xem 1-20 trên 44 kết quả Phát triển nguồn lực bảo hiểm
 • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và phát triển NNL; phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành BHXH tỉnh Quảng Nam trong thời gian vừa qua; chỉ ra những thành công cũng như những tồn tại, hạn chế trong phát triển NNL ngành BHXH tỉnh Quảng Nam; đề xuất một số giải pháp chủ yếu để phát triển NNL ngành BHXH tỉnh Quảng Nam.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 78 42   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam" được trình bày thành 3 chương: Cơ sở lý luận của đề tài, thực trạng về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Bảo hiểm nhân t...

  pdf80p hrm2014 29-11-2017 81 38   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hoá các vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. Đề xuất giải pháp để hoàn thiện việc phát triển nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

  pdf26p quaymax6 16-09-2018 23 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long trong thời gian vừa qua. Đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long trong thời gian tới.

  pdf26p quaymax6 16-09-2018 17 2   Download

 • Cùng với sự mở rộng kinh tế thị trường, thu hút nguồn lực đầu tư của nước ngoài, phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ cũng rất quan tâm và đánh giá cao sự phát triển của thị trường bảo hiểm một cách toàn diện ...

  pdf0p daisyshop 31-07-2010 280 149   Download

 • Chúng ta đang bước vào Thế kỷ XXI với những biến đổi nhanh chóng về khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Điều này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi tư duy kịp thời, nhất là cách nhìn và tầm nhìn sao cho phù hợp với yêu cầu cao của thời đại, đồng thời tạo ra được sự thích nghi tốt. Đây cũng là bài toán vận mệnh cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, bằng truyền thống và năng lực nội sinh của mình, phải tạo ra được những bước đi đúng đắn nhất để có thể...

  pdf83p vaio1111 04-09-2012 292 150   Download

 • Bài viết Phát huy sức mạnh các nguồn lực "quý hiếm" cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước bao gồm những nội dung về tăng trưởng kinh tế tạo ra những thách thức lớn đến vấn đề sử dụng các nguồn lực trong xã hội, cần coi tiết kiệm là cội nguồn của sự phát triển bền vững và một số nội dung khác.

  pdf7p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 17 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực nói chung cũng như đối với hệ thống công ty bảo hiểm nói riêng; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của ngành trong thời gian tiếp theo.

  pdf12p praishy4 14-03-2019 11 5   Download

 • Trước xu thế phát triển như vũ bảo của khoa học công nghệ, của toàn cầu hoá, đặc biệt là sự nổi lên của nền kinh tế tri thức và các nguồn lực ngày càng trở nên khan hiếm hơn. Thì ngày nay con người được xem xét là yếu tố cơ bản, yếu tố năng động cho sự phát triển bền vững. Chính vì vậy con người được đặt vào vị trí trung tâm, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, tốc độ phát triển kinh tế của...

  pdf50p nhattruong 14-07-2009 1293 561   Download

 • Trước xu thế phát triển như vũ bảo của khoa học công nghệ, của toàn cầu hoá, đặc biệt là sự nổi lên của nền kinh tế tri thức và các nguồn lực ngày càng trở nên khan hiếm hơn. Thì ngày nay con người được xem xét là yếu tố cơ bản, yếu tố năng động cho sự phát triển bền vững. Chính vì vậy con người được đặt vào vị trí trung tâm, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, tốc độ phát triển kinh tế của...

  pdf53p nhattruong 16-07-2009 704 350   Download

 • Trước xu thế phát triển như vũ bảo của khoa học công nghệ, của toàn cầu hoá, đặc biệt là sự nổi lên của nền kinh tế tri thức và các nguồn lực ngày càng trở nên khan hiếm hơn. Thì ngày nay con người được xem xét là yếu tố cơ bản, yếu tố năng động cho sự phát triển bền vững. Chính vì vậy con người được đặt vào vị trí trung tâm, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, tốc độ phát triển kinh tế của...

  pdf49p duongchauphu 03-03-2010 165 85   Download

 • Thất nghiệp là một hiện tượng kinh tế - xã hội mà hầu hết các nước trên thế giới phải đương đầu. Tác động của thất nghiệp đến sự phát triển, ổn định kinh tế, chính trị và xã hội của mỗi quốc gia là rất lớn, nó đẩy người lao động bị thất nghiệp vào tình cảnh túng quẫn, dẫn đến các tệ nạn xã hội gia tăng, chính trị bất ổn, lãng phí nguồn lực xã hội đi liền với sự giảm sút về sản...

  pdf19p lotus_123 09-12-2012 208 71   Download

 • Phát triển bộ công cụ đo lường sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế tuyến cơ sở Hài lòng đối với công việc là cảm giác hay đáp ứng cảm xúc mà con người trải qua khi thực hiện một công việc. Sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế sẽ đảm bảo duy trì nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng các dịch vụ tại các cơ sở y tế. Tại Việt Nam, cho đến nay chưa có nghiên cứu nào công bố kết quả đánh giá giá trị...

  pdf7p butmauvang 28-08-2013 90 36   Download

 • Do xu hướng quốc tế hoá cùng với sự khan hiếm các nguồn lực ngày càng gia tăng. Sự phát triển như vũ bão của công nghệ, sự thay đổi nhu cầu của thị trường làm cho môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và biến động thường xuyên.

  doc38p cotchip2611 22-09-2010 1219 585   Download

 • Trước xu thế phát triển như vũ bảo của khoa học công nghệ, của toàn cầu hoá, đặc biệt là sự nổi lên của nền kinh tế tri thức và các nguồn lực ngày càng trở nên khan hiếm hơn. Thì ngày nay con người được xem xét là yếu tố cơ bản, yếu tố năng động cho sự phát triển bền vững.

  pdf46p bongbongcam 10-08-2010 320 183   Download

 • Trong xu thế công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế toàn cầu đang diễn ra hiện nay, thì nhu cầu về vốn trở thành một vấn đề thiết yếu đối với tất cả các quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam.

  pdf112p nhanma1311 08-12-2012 50 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH LONG AN ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

  pdf8p buomgiay 09-12-2011 28 6   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 3 Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và

  pdf9p buomgiay 09-12-2011 33 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

  pdf40p ngu_mieu 26-10-2012 26 2   Download

 • Để bảo vệ sự đa dạng sinh vật, bảo tồn và phát triển nguồn gene các loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng, chúng tôi đã nghiên ứ “ Sự đa dạng nấm lớn ở khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế “ với mục đích: Xác định thành phần loài, sự phân bố và giá trị tài nguyên của nấm lớn ở KBTTNPĐ; đồng thời bổ sung các loài nấm mới cho danh lục khu hệ nấm lớn ở Việt Nam.

  pdf7p cathydoll1 09-01-2019 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phát triển nguồn lực bảo hiểm
p_strCode=phattriennguonlucbaohiem

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản