intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển nguồn nhân lịch du lịch

Xem 1-20 trên 218 kết quả Phát triển nguồn nhân lịch du lịch
 • Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Vai trò và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực du lịch. Chương 2: Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam. Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam hiện nay.

  pdf14p truongtien_06 31-03-2018 98 25   Download

 • Nghiên cứu “Thực trạng phát triển nguồn nhân lực du lịch vùng Bắc Trung Bộ” đã tập trung đánh giá các tiêu chí: Số lượng, chất lượng, hiệu quả lao động và công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và so sánh các tiêu chí với cả nước cũng như các vùng du lịch khác. Trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực du lịch của vùng Bắc Trung Bộ.

  pdf9p violympus 11-03-2019 219 11   Download

 • Bài viết đánh giá thực trạng nguồn nhân lực du lịch, phân tích và đánh giá các hoạt động phát triển nguồn nhân lực du lịch của vùng TDMNBB giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2018 và đề xuất những gợi ý phát triển nguồn nhân lực du lịch của các tỉnh vùng TDMNBB giai đoạn 2020 - 2025.

  pdf20p vikiba2711 12-05-2020 53 2   Download

 • Bài viết tập trung vào làm rõ thực trạng nguồn nhân lực Tây Bắc (mặt tích cực cũng như những hạn chế tồn tại). Trên cơ sở đưa ra những dự báo về nguồn nhân lực ngành du lịch vùng Tây Bắc trong thời gian tới góp phần đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực du lịch các tỉnh Tây Bắc trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

  pdf10p viboruto2711 21-05-2019 75 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Khai thác tài nguyên nhân văn phục vụ phát triển du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh trình bày về cơ sở lý luận; thực trạng và giải pháp của việc khai thác tài nguyên nhân văn phục vụ phát triển du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf129p maiyeumaiyeu03 19-07-2016 192 39   Download

 • Tên đơn vị: Xí nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái và dịch vụ du lịch. Địa chỉ: xã Phú Diễn - Huyện Từ Liêm- Hà Nội. Điện thoại : 04.7658.139- 04.7658722- 04.7658721- 04.8374286. 1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái và dịch vụ du lịch. Tiền thân của Xí nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái và dịch vụ du lịch là Xí Nghiệp Vườn Quả Thanh Niên. Xí nghiệp Vườn Quả Thanh Niên được thành lập theo Quyết định số 3640/QĐUB ngày 30/ 07/1987 của UBND Thành Phố...

  pdf64p dell1122 06-09-2012 167 58   Download

 • Với đặc trưng là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn đa dạng và đặc sắc, các điểm tham quan du lịch nhân văn ở Thừa Thiên - Huế (TT-H) đã tạo sức hút to lớn đối với du khách trong và ngoài nước. Bài báo phân tích cảm nhận của du khách về các giá trị của tài nguyên, các yếu tố sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cơ bản khi tham quan tại các điểm du lịch nhân văn. Kết quả của bài báo là cơ sở để nâng cao hiệu quả khai thác các điểm tham quan du lịch nhân văn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 150 22   Download

 • Luận án: Phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhằm nghiên cứu lý luận và khảo sát, tổng kết thực tiễn, luận án đề xuất giải pháp góp phần phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch đến năm 2020 của các tỉnh khu vực DHNTB và Tây Nguyên. Luận án: Phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

  doc158p fujijudo87 07-07-2014 334 107   Download

 • Thực trạng nguồn nhân lực du lịch thành phố Đà Nẵng hiện nay chưa có tính chuyên nghiệp cao, thiếu lao động có tay nghề, yếu về trình độ quản lý... là một trong những rào cản cơ bản đối với quá trình thúc đẩy phát triển du lịch Đà Nẵng. Thêm vào đó, yêu cầu về nhân lực trong ngành Du lịch ngày càng cao, đặc biệt về yêu cầu chất lượng, kỹ năng nghiệp vụ, trình độ quản lý, ngoại ngữ, cũng như cơ cấu lao động hợp lý. Thực tế đòi hỏi ngành Du lịch Đà Nẵng phải có chính sách và chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu chung của chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam.

  pdf5p lalala04 25-11-2015 149 34   Download

 • Báo cáo tìm hiểu cơ cấu tổ chức, tình hình công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhân lực và vật lực nắm bắt được những nguyên tắc, trình tự trong việc tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Cổ phần Đầu tư Thương Mại Du lịch Thân Thiện Việt Nam. Dựa trên cơ sở thực tế công tác quản lý đưa ra những nhận xét, đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty này.

  doc75p trananh2212 04-10-2020 41 13   Download

 • Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch và thương mại quốc tế. Nhưng sự phát triển trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu đó là do hạn chế trong chất lượng nguồn nhân lực. Chất lượng nguồn nhân lực thấp đang là rào cản cho sự phát triển kinh tế - xã hội thì ở ĐBSCLlà một trường hợp điển hình cho cả nước.

  pdf16p angicungduoc2 03-01-2020 32 1   Download

 • Nội dung "Giáo trình Quản trị chất lượng du lịch: Phần 2" trình bày vai trò của việc đánh giá chất lượng dịch vụ, phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ, vận dụng các phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ trong doanh nghiệp, các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch (nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ ngoại ngữ...). Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf115p hoa_hong91 28-04-2014 956 393   Download

 • Nhận diện sự hình thành các điểm du lịch cộng đồng ở vùng núi phía Bắc Việt Nam, điều kiện xuất hiện và những đặc điểm phát triển của nó ở Việt Nam. Phân tích các hoạt động du lịch tại cộng đồng, dịch vụ du lịch và sự tham gia của người dân địa phương vào hoạt động du lịch. Trên cơ sở đó, làm rõ vai trò của cộng đồng trong việc tham gia tổ chức khai thác, phát triển du lịch, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn văn hóa địa phương nơi có hoạt động du lịch.

  pdf23p bevi123 06-11-2015 201 37   Download

 • Với những thuận lợi về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, vốn và nhân lực, du lịch TPHCM đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển của du lịch Việt Nam. Bài viết phân tích các nguồn lực tạo nên sự phát triển, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch TPHCM.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 217 35   Download

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 4 Nhân lực trong du lịch cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan nhân lực trong du lịch, quản lý phát triển nhân lực của các doanh nghiệp du lịch, Mời các bạn cùng tham khảo

  ppt25p sangbanmai_0906 15-01-2018 184 35   Download

 • Mục đích chính của nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch chợ nổi ở thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận. Kết quả nghiên cứu cho thấy 7 nhân tố: nguồn nhân lực du lịch, giá cả các loại dịch vụ, cơ sở lưu trú, phương tiện vận chuyển tham quan, dịch vụ du lịch, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và an ninh trật tự và an toàn ảnh hưởng đến sự phát triển của du lịch chợ nổi ở địa bàn nghiên cứu.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 167 12   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch và đánh giá bền vững của sự phát triển này được khảo sát thực hiện với 641 khách du lịch, 100 người dân và 25 cán bộ văn hóa, cán bộ địa phương. Nghiên cứu cũng gợi ý mộ số giải pháp về chính sách và qui hoạch phát triển du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững du lịch biển đảo vịnh Bái Tử Long.

  pdf11p thanhthuyng29 12-07-2018 63 2   Download

 • Du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn, song mục đích của phát triển du lịch không chỉ vì lợi nhuận kinh tế, điều quan trọng và căn bản hơn là du lịch cần trực tiếp góp phần nâng cao vị thể, hình ảnh của Việt Nam đối với thế giới cũng như các nước trong khu vực. Qua du lịch, khách muôn phương có dịp hiểu hơn về con người, đất nước, kinh tế, văn hóa Việt Nam .

  doc47p nghiemvanhaicg 06-12-2009 1757 584   Download

 • Lễ hội không chỉ là loại hình văn hóa dân gian mà còn là nguồn tài nguyên du. lịch nhân văn có vai trò quan trọng, là vật hút của ngành du lịch. Hiện nay, nhiều địa phương trong cả nước đã và đang vận dụng nguồn tài nguyên nhân văn này đưa vào hoạt động du lịch, góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy kinh tế phát triển.

  doc80p matbubuon 30-08-2011 259 80   Download

 • Ngoài phần mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận án bao gồm ba chương: Chương 1 Cơ sở lý luận về HĐVĐT cho phát triển NNLDL trong điều kiện HNKTQT, Chương 2 Thực trạng HĐVĐT cho phát triển NNLDL Việt Nam trong bối cảnh HNKTQT giai đoạn 2006-2013, Chương 3 Giải pháp tăng cường HĐVĐT cho phát triển NNLDL Việt Nam trong HNKTQT đến năm 2020.

  pdf243p change05 14-06-2016 69 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển nguồn nhân lịch du lịch
p_strCode=phattriennguonnhanlichdulich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2