intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển văn hóa trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI

Xem 1-14 trên 14 kết quả Phát triển văn hóa trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI
 • Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, đặc biệt từ đầu thế kỷ XXI đến nay, quan hệ Việt-Anh đã có bước phát triển vượt bậc. Sự phát triển này do nhiều nguyên nhân khác nhau, song trước hết xuất phát từ nhu cầu hợp tác của mỗi nước. Đối với Anh: Đông Á nói chung, Đông Nam Á (ĐNÁ) nói riêng luôn có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Anh. Một mặt, Anh có nhu cầu củng cố vai trò và vị trí của mình tại các thuộc địa cũ trong khu vực trước ảnh hưởng...

  pdf8p butmaudo 19-08-2013 52 8   Download

 • Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII một lần nữa khẳng định sự kiên trì chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, và đề ra chính sách: Công nghiệp hoá và hiện đại hoá để đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước có nền kinh tế phát triển ngay trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. Nền kinh tế nước ta đã chuyển đổi dần dần từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, mở cửa, vận hành theo cơ...

  pdf33p truongan 19-11-2009 420 128   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đi sâu phân tích, làm rõ bốn yêu cầu do Hội đồng lý luận Trung ương và Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.08 đề ra bao gồm: Vấn đề chiến tranh và hòa bình, khả năng duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển ở khu vực và trên thể giới trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI; các mâu thuẫn và các vấn đề lớn trong quan hệ quốc tế (giai cấp, dân tộc, thế giới, sự vận động, hình thức biểu hiện chủ yếu), các xu thế chủ yếu trong việc tập hợp lược lượng trên trường quốc tế;… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf220p tsmttc_009 26-07-2015 91 28   Download

 • Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII một lần nữa khẳng định sự kiên trì chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, và đề ra chính sách: Công nghiệp hoá và hiện đại hoá để đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước có nền kinh tế phát triển ngay trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. Nền kinh tế nước ta đã chuyển...

  pdf41p 951847623 09-04-2012 117 25   Download

 • Tài liệu Văn hóa và con người Việt Nam trong đổi mới và hội nhập Quốc tế - Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc Gia phân tích một cách sâu sắc, thấu đáo văn hóa và văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay ở nước ta nói riêng và văn hóa phát triển và tiến bộ xã hội nhìn từ cục diện văn hóa Châu Á – Thái Bình Dương trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, quá thực tiễn Đông Á. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin Tài liệu.

  pdf240p ngaybinhthuong1234 05-10-2015 147 49   Download

 • Mở đầu Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII một lần nữa khẳng định sự kiên trì chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, và đề ra chính sách: Công nghiệp hoá và hiện đại hoá để đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước có nền kinh tế phát triển ngay trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. Nền kinh tế nước ta đã chuyển đổi dần dần từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, mở cửa, vận hành theo...

  pdf7p caott9 20-07-2011 90 8   Download

 • Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII một lần nữa khẳng định sự kiên trì chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, và đề ra chính sách: Công nghiệp hoá và hiện đại hoá để đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước có nền kinh tế phát triển ngay trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.

  pdf33p sunderland24 10-06-2011 106 7   Download

 • Trong đời sống xã hội Việt Nam, khoảng 10 năm gần đây, trên các phương tiện truyền thông, nổi lên một số vấn đề nhức nhối, như: “xuống cấp về đạo đức”, “băng hoại nhân cách”, “tha hóa lối sống”, “văn hóa ứng xử có vấn đề”, “bệnh vô cảm”... Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do sự biến đổi văn hóa theo chiều hướng tiêu cực. Các nghiên cứu về văn hóa, xã hội trong hai thập niên qua gần như thống nhất với đánh giá rằng, sự biến đổi văn hóa là căn nguyên gây nên bất ổn xã hội, dựng nên các rào cản cho phát triển.

  pdf10p nguathienthan 04-10-2019 26 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Thời kỳ đổi mới và công tác Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI, một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf176p visasuke2711 02-05-2019 46 1   Download

 • Kỹ thuật & ma thuật cùng với Nghệ thuật & tác lực1 - những tác phẩm cuối cùng được Alfred Gell viết trong thập niên trước lúc qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 51 - đã tạo nên một hiện tượng tác động mạnh đến các nhà khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là với giới nghiên cứu nghệ thuật, trong những năm đầu thế kỷ XXI. Từ kỹ thuật và ma thuật đến nghệ thuật và tác lực của nó là một bước tiến dài trong hành trình phát triển hàng triệu năm của...

  pdf10p moi_tim 27-09-2012 58 3   Download

 • Những thập kỷ 90 của thế kỷ XX và những thập kỷ đầu thế kỷ XXI trong bối cảnh toàn cầu hóa diện mạo tôn giáo thế giới có ba đặc điểm đáng lưu ý. Đó là sự xuất hiện các hiện tượng tôn giáo mới ở nhiều quốc gia thế giới, trào lưu thế tục hóa do quá trình công nghiệp hóa và xu hướng nhập thế. Xu hướng nhập thế làm cho hoạt động xã hội của các tôn giáo gần với đời sống của người dân (người tín đồ), góp phần giải quyết an sinh xã hội và ổn định xã hội để có thể phát triển và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa.

  pdf7p viuzumaki2711 09-05-2019 19 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển kinh tế nông thôn, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông thôn ở Ba Lan trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, đánh giá những nét tương đồng, sự khác biệt và điều kiện có thể áp dụng vào Việt Nam. Trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách cho Việt nam trong thời gian tới.

  pdf27p caygaocaolon7 17-09-2020 52 1   Download

 • Trong thời gian dài tới đây, sự phân hóa giai tầng ở Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn biến và phát triển t-ơng đối phức tạp, trong đó có giai tầng ngày càng đ-ợc mở rộng, có giai tầng sẽ phải thu hẹp tới mức phù hợp với cơ cấu ngành nghề của xã hội hiện đại. Theo dự báo của nhiều công trình nghiên cứu, sự biến đổi về cơ cấu giai tầng xã hội Trung Quốc trong vài thập niên đầu thế kỷ XXI sẽ mạnh mẽ hơn những thập niên cuối thế kỷ tr-ớc về quy...

  pdf9p bengoan258 06-12-2011 58 9   Download

 • Trong điều kiện toàn cầu hoá diễn ra như hiện nay, kinh tế tư nhân (KTTN) ngày càng thể hiện rõ vai trò tích cực của mình trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong những năm thập niên cuối của thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, khi Thuyết tự do hoá được vận dụng rộng rãi ở nhiều nước và trào lưu cải cách, mở cửa, thúc đẩy kinh tế thị trường trở thành phương thức chính thức thúc đẩy tăng trưởng của nhiều nước đang phát triển và đặc biệt là các nền kinh tế chuyển đổi,...

  doc77p vnzoomvn 17-06-2011 516 177   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển văn hóa trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI
p_strCode=phattrienvanhoatrongthapkydauthekyxxi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2