intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới

Xem 1-20 trên 307 kết quả Phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Thời kỳ đổi mới và công tác Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thập kỷ đầu thế kỷ XXI, một số thành tựu, hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf176p visasuke2711 02-05-2019 46 1   Download

 • Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản tài liệu Thời kỳ đổi mới và công tác Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa của TS. Nguyễn Danh Tiên.

  pdf164p visasuke2711 02-05-2019 38 0   Download

 • Kỷ yếu hội nghị: Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 23 - NQ/TW ngày 16/6/2008 của bộ chính trị về việc "Tiếp tục và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới" gồm những báo cáo, đánh giá kết quả các hội nghị công tác...

  pdf137p lg123456 17-04-2014 218 30   Download

 • Từ những luận giải lý luận về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, luận án làm rõ thực trạng tác động qua lại giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam, đồng thời đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc32p khanhnie 03-01-2017 62 12   Download

 • Việc đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước là tiêu chí hàng đầu thì một vấn đề không kém phần quan trọng và cần thiết là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuất phát từ thực tế đó mà đề tài "Tiểu luận: Đường lối công nghiệp hóa của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới" đã được nghiên cứu.

  pdf28p lucky_b0y 05-05-2016 1349 167   Download

 • Trong thời đại ngày nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ trên thế giới đang phát triển như vũ bão với tốc độ nhanh trên tất cả các lĩnh vực. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã làm cho nền kinh tế thế giới có những biến đổi to lớn và sâu sắc đồng thời đẩy nhanh quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới. Chính vì vậy ngày nay hợp tác quốc tế đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với sự phát triển đi lên của mỗi quốc gia. Hoà...

  pdf68p chupchup1122 12-04-2013 57 13   Download

 • Bài viết Xu hướng biến đổi văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới trình bày các xu hướng biến đổi chính của văn hóa các dân tộc thiểu số là: xu hướng giữ gìn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc phù hợp với điều kiện phát triển mới; xu hướng tiếp biến văn hóa thông qua giao lưu trong nước và hội nhập quốc tế; xu hướng suy giảm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, đặc biệt là văn hóa phi vật thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p sobinhoangson 29-04-2018 89 8   Download

 • Cùng với những thành tựu của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, du lịch Việt Nam trong những năm gần đây đã có bước tiến mạnh mẽ. Năm 2004 số lượng khách quốc tế đến nước ta đã đạt con số trên ba triệu lượt người, khách du lịch nội địa cũng tăng nhanh. Thực tế này đang đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ cho sự phát triển văn hoá và mối quan hệ giữa văn hoá và du lịch. Giữa văn hoá và du lịch từ lâu đã có mối quan hệ gắn bó chặt...

  pdf108p vascaravietnam 15-08-2012 153 64   Download

 • - Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đi qua chặng đường gần 25 năm và thu được những kết quả to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Cùng với những thành tựu quan trọng về kinh tế, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, vấn đề phát triển văn hóa- xã hội và xây dựng con người luôn luôn được Đảng coi trọng.

  doc9p tuanonlineit 14-12-2011 172 40   Download

 • Bài viết phân tích chủ trương, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 27 năm đổi mới vừa qua về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện các chủ trương, quan điểm đó.

  pdf12p thicrom300610 03-04-2018 64 1   Download

 • Chúng ta đang sống ở một thời đại có nhiều biến chuyển lớn lao. Những thay đổi này diễn ra với một gia tốc mạnh mẽ không chỉ trong phạm vi quốc gia, khu vực mà còn mang tính toàn cầu, tất yếu dẫn đến những triển vọng to lớn và cả những thách thức nghiêm trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Phát triển trong thời đại ngày nay đòi hỏi nhìn nhận văn hóa với một nhãn quan mới. Trong vài thập niên trở lại đây, văn hóa có vai trò quan...

  pdf125p vascaravietnam 16-08-2012 103 35   Download

 • Bài viết "Ảnh hưởng của đạo Tin Lành ở vùng dân tộc thiểu số nước ta trong thời kỳ đổi mới" trình bày khái quát lịch sử phát triển của đạo Tin Lành ở vùng dân tộc thiểu số, ảnh hưởng của đạo Tin Lành ở vùng dân tộc thiểu số,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử.

  pdf12p thuyhuynh02 04-03-2016 74 14   Download

 • Bài viết Thành tựu và kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới giới thiệu tới các bạn về những kết quả đạt được, những hạn chế và phương pháp xây dựng và phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới.

  pdf6p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 67 6   Download

 • Dưới tác động của phát triển kinh tế xã hội và giao lưu văn hóa, văn hóa ẩm thực của cộng đồng cư dân ven biển Hậu Lộc có sự biến đổi sâu sắc thể hiện trên 4 bình diện quan trọng là: hiện đại hóa cơ cấu bữa ăn, hiện đại hóa phương thức chế biến món ăn, biến đổi trong quan niệm về mục đích ăn uống và tiêu chí xác định một bữa ăn ngon của người dân, phát triển dịch vụ ăn uống và các loại hình thức ăn chế biến sẵn.

  pdf13p sieunhansoibac3 12-04-2018 48 5   Download

 • Bài viết góp phần nhận thức rõ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực văn hóa và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới phát triển đất nước từ 1986 đến nay.

  pdf9p viposeidon2711 17-09-2019 33 5   Download

 • Phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 chủ đề Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số được thực hiện nhằm mục đích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện và tìm kiếm thông tin, hình thành thói quen đọc sách góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Để hiểu rõ hơn lễ phát động mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc2p nakatamimosa 04-10-2016 69 3   Download

 • Trong thời kì văn học trung đại Việt Nam, các nhà nho viết văn, làm thơ chủ yếu để mua vui, thù tạc hay giáo huấn đạo đức, vì thế họ chưa bao giờ xem tác phẩm văn học là một sản phẩm hàng hóa. Từ đầu thế kỷ XX, khi xuất hiện một quan niệm mới coi viết văn cũng là một nghề để kiếm sống (người mở đầu là Tản Đà), thì các nhà văn mới ý thức rằng tác phẩm văn chương cũng là một sản phẩm hàng hoá và phải chịu sự chi phối của kinh tế thị trường. Trong thời kỳ đổi mới, kinh tế thị trường tác động mạnh tới văn học, nhờ đó mở ra một giai đoạn phát triển mới của văn học.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 39 1   Download

 • Vinh là một địa điểm lâu đời. Sau gần 20 năm đổi mới, thành phố Vinh đã có bước phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, thành phố Vinh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và những bước tiến. Thành phố Vinh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Các cơ quan chức năng đề ra mục tiêu phát triển thành phố Vinh là xây dựng nhanh, mạnh, đưa thành phố Vinh trở thành đô thị loại 1 và tiến tới là trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Trung Bắc Bộ vào năm 2010.

  pdf5p dutru2011 31-01-2021 6 0   Download

 • Cùng với những thành tựu của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, du lịch Việt Nam trong những năm gần đây đã có bước tiến mạnh mẽ. Năm 2004 số lượng khách quốc tế đến nước ta đã đạt con số trên ba triệu lượt người, khách du lịch nội địa cũng tăng nhanh. Thực tế này đang đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ cho sự phát triển văn hoá và mối quan hệ giữa văn hoá và du lịch. Giữa văn hoá và du lịch từ lâu đã có mối quan hệ gắn bó chặt...

  pdf92p dellvietnam 24-08-2012 390 105   Download

 • Yếu tố văn hoá trong kinh doanh còn thể hiện sự giao lưu văn hoá các vùng miền trong nước mà còn đưa nước ta hội nhập với các nước khác nó có tính toàn cầu. Trong thời kỳ đổi moí thì việc những doanh nghiệp của nước ta đang dần khẳng định chỗ đứng của mình tại nước nhà mà còn vươn xa tới các nước bạn là một điều đáng mừng cho việc đưa đất nước phát triển hơn nữa trong những năm tới. Điển hình như doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ chơi cho trẻ em Công...

  doc0p tengteng1 12-11-2011 145 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới
p_strCode=phattrienvanhoatrongthoikydoimoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2