intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển vùng hướng hoá

Xem 1-20 trên 1024 kết quả Phát triển vùng hướng hoá
 • Công văn 516/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về chương trình "Phát triển vùng Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị" do tổ chức (WVI) tài trợ

  pdf1p lythong 18-08-2009 64 1   Download

 • Luận án "Nông nghiệp tỉnh Cà Mau phát triển theo hướng bền vững" thực hiện nghiên cứu với các mục đích nhằm hệ thống hóa và cụ thể hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững nói chung và ở tỉnh Cà Mau nói riêng; từ đó, cho thấy vai trò hết sức to lớn và quan trọng của nông nghiệp trong việc góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p sutihana 05-12-2016 63 8   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá thực trạng sử dụng quỹ đất nông nghiệp và xác định hướng sử dụng phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa của tỉnh trong thời kì mới. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh theo 3 tiểu vùng: (1) Tiểu vùng sản xuất nông nghiệp thuần; (2) Tiểu vùng sản xuất nông nghiệp chịu tác động của quá trình công nghiệp hóa và (3) Tiểu vùng sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng của đô thị hóa, với 5 loại sử dụng đất (LUT) nông nghiệp đặc trưng và 14 kiểu sử dụng đất chính.

  pdf10p meriday 19-04-2019 59 4   Download

 • Vùng là nơi tập trung các hoạt động chuyên môn hóa dựa trên các lợi thế. Phát triển vùng là một trong những chiến lược quan trọng để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững quốc gia. Ở Canada, để thực hiện các mục tiêu của chính sách phát triển vùng, Canada đã thiết lập 6 cơ quan phát triển vùng (Regional Development Agencies - RDAs). RDAs đóng vai trò trung gian quan trọng giữa Chính phủ liên bang với chính quyền tỉnh cũng như giữa các chính sách khác nhau ở trong vùng.

  pdf7p nguathienthan 04-10-2019 42 4   Download

 • Luận án nghiên cứu nhằm hướng đến mục đích hệ thống hóa và cụ thể hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững nói chung và ở tỉnh Cà Mau nói riêng; phân tích quá trình nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững ở tỉnh Cà Mau từ năm 1997 đến 2015 để thấy rõ thực trạng, những thành tựu, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; từ đó, đề xuất quan điểm, định hướng và những giải pháp nhằm đưa nông nghiệp tỉnh Cà Mau phát triển theo hướng bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf167p boobu123 14-12-2016 99 23   Download

 • Về mặt địa lý vùng ven đô được hiểu là khu vực cận kề với đô thị, nằm ở vùng ngoại thành của thành phố lớn, tuy nhiên trên thực tế vùng ven đô đa số vùng ngoại thành, ngoại thị đều có nhiều đặc điểm đô thị và có liên hệ mật thiết với lõi đô thị, do vậy cần được nhìn nhận là khu vực đang trong quá trình đô thị hóa, một khu vực đô thị có mật độ thấp. Bài báo nêu vai trò, đặc trưng, thực trạng của vùng ven đô để từ đó đưa ra định hướng giải pháp phát triển khu vực nông thôn ven đô thị.

  pdf6p vihermes2711 02-10-2019 24 0   Download

 • Việt Nam có hơn 80% dân số sống dựa vào nông nghiệp, nên việc có một nền nông nghiệp phát triển vững chắc là vấn đề quan trọng. Theo chủ trương của Đảng và Nhà Nước, tỉnh Tiền Giang (trong đó có huyện Châu Thành) đang thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá các hình thức sản xuất nông nghiệp, đồng thời kết hợp các hình thức này lại với nhau để tạo nên năng suất kinh tế cao nhất, bằng cách hướng dẫn và kêu gọi người nông dân trồng nhiều loại cây khác nhau...

  pdf59p vovantungqtkd5a 09-01-2013 242 110   Download

 • Mặc dù BHNT là một ngành kinh doanh mới mẻ tại Việt Nam. Các nghiên cứu về ngành và hoạt động của các doanh nghiệp còn hạn chế. Tuy nhiên, với điều kiện là cán bộ thuộc Bộ phận Phát triển Kinh doanh của công ty Prudential, sinh viên mạnh dạn chọn đề tài Xây dựng các biện pháp duy trì và phát triển thị trường cho công ty BHNT Prudential Việt Nam làm đề tài tốt nghiệp. Sinh viên mong mỏi có thể đóng góp một phần nhỏ bé hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của công...

  pdf115p bidao13 17-07-2012 321 104   Download

 • Nông nghiệp nông thôn có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế việt nam. Vì vậy, đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến sự phát triển nông nghiệp-nông thôn. Cùng với sự phát triển chung của nông nghiệp cả nước, nông nghiệp huyện Hòa Vang thành phố đà nẵng đã và đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.

  pdf14p tuyetmuadong2013 16-04-2013 133 51   Download

 • Tỉnh Champasac - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, song song với quá trình phát triển đó, môi trường đang bị ảnh hưởng và yêu cầu đặt ra là phải phát triển theo hướng bền vững. Chính vì thế, việc phân tích thực trạng nhằm đưa ra những giải pháp phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn ở Champasac là vấn đề cần thiết.

  pdf11p nganga_03 21-09-2015 62 12   Download

 • Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được xây dựng trên cơ sở đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm từ thành công và hạn chế của giai đoạn phát triển được hoạch định trong Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 1995-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-TTg, ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

  pdf232p phamqtuan 18-06-2020 68 10   Download

 • Từ các điều kiện để liên kết vùng qua kinh nghiệm liên kết kinh tế vùng của một số nước trên thế giới, tham luận chỉ ra bài học kinh nghiệm cho liên kết kinh tế vùng của Việt Nam. Đồng thời, từ kết quả phân tích thực trạng liên kết vùng ở Việt Nam, bài viết đề xuất một số giải pháp để liên kết kinh tế vùng phát triển theo hướng bền vững trong thời gian tới trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf9p vimaryland2711 02-04-2021 32 7   Download

 • Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)là mảnh đất có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, là vùng sản xuất nông nghiệp và thủy sản lớn nhất cả nước, có vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của VN. Quan tâm giải quyết vấn đề an sinh xã hội tại vùng ĐBSCL sẽ là điểm tựa cần thiết để giúp ĐBSCL phát triển theo hướng bền vững, nhất là trong giai đoạn đổi mới hội nhập như hiện nay.

  pdf5p vihitachi2711 03-05-2019 32 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm đưa ra một cái nhìn tổng quát về thực trạng du lịch tại khu du lịch Đặng Thuỳ Trâm, đánh giá các yếu tố góp phần vào sự phát triển du lịch bền vững tại khu du lịch này và từ đó đề ra những định hướng và giải pháp cụ thể để góp phần thúc đẩy khu du lịch phát triển theo hướng bền vững và hiệu quả nhất.

  pdf8p cumeo5000 16-08-2018 49 0   Download

 • Việc đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp của Sơn La có ý nghĩa to lớn nhằm góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa và bền vững. Bài báo tập trung phân tích các nhân tố vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên cũng như các điều kiện kinh tế - xã hội để phát triển nông nghiệp tỉnh Sơn La.

  pdf8p tamynhan8 04-11-2020 19 0   Download

 • Phát triển du lịch bền vững là xu thế chung của phát triển du lịch toàn cầu. Đặc biệt Thành phố Đà Nẵng với đường bờ biển kéo dài 70km, chạy dọc từ đèo Hải Vân đến điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng Ngũ Hành Sơn tạo thành một đường vòng cung bao quanh thành phố.

  pdf6p vipennsylvania2711 05-11-2020 22 0   Download

 • Đa dạng hoá là một xu hướng tất yếu của sự phát triển trong hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng. Đặc biệt trước những yêu cầu mới của cạnh tranh và hội nhập kinh tế, ngành ngân hàng phải không ngừng phát triển và tìm kiếm những hướng đi mới phù hợp để vừa có thể đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng vừa đứng vững trong cơ chế thị trường. Mở rộng cho vay tiêu dùng là một hướng đi như vậy. Đây là một hướng đi không...

  doc77p dragonlc2003 01-08-2009 5057 2185   Download

 • Định hướng chiến lược phát triển đô thị và đô thị hoá bền vững tại Việt Nam trình bày thực trạng tình hình phát triển đô thị và đô thị hoá bền vững tại việt nam từ sau 1990 đến nay, quan điểm và nội dung phát triển đô thị và đô thị hóa bền vững tại Việt Nam, các mục tiêu chính của chiến lược phát triển đô thị và đô thị hoá bền vững,... Cùng tham khảo nhé.

  pdf14p hoangly 24-06-2009 2235 975   Download

 • Hoà nhịp với sự phát triển của thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang tiến những bước vững chắc. Sau một số năm tốc độ tăng trưởng kinh tế có chiều hướng giảm sút thì đến năm 2000 tỉ lệ này đã tăng lên cùng với sự phát triển khả quan của nền kinh tế. Đạt được những thành tựu này không thể bỏ qua vai trò cực kỳ quan trọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

  pdf67p minhtri 09-07-2009 1342 925   Download

 • Mục tiêu chiên lược của các nước nông nghiệp là xây dựng và phát triển một nên nông nghiệp bền vững. Mục tiêu tổng quát đến năm 2015 là: “xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, đa dạng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường; gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân”.

  doc14p tuyena15a15 27-04-2011 2013 704   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển vùng hướng hoá
p_strCode=phattrienvunghuonghoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2