intTypePromotion=1
ADSENSE

Phẫu thuật Epi Lasik

Xem 1-7 trên 7 kết quả Phẫu thuật Epi Lasik
 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát chất lượng quang học thị giác sau phẫu thuật (PT) Epi-Lasik điều trị cận thị và loạn cận thị. Nghiên cứu tiến cứu, so sánh 2 mắt. Gồm 72 bệnh nhân (BN) điều trị cận và cận loạn bằng PT Epi-Lasik và Lasik tại BV Mắt TP.HCM từ 03/2008 đến 04/2009, được PT với máy Technolas 217z (B&L) và Ladarvision (Alcon).

  pdf8p hanh_tv33 04-05-2019 17 0   Download

 • EPI-LASIK ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ TÓM TẮT Đặt vấn đề và mục tiêu: Epi-LASIK là phẫu thuật excimer laser bề mặt để điều trị tật khúc xạ, tách biểu mô khỏi màng đáy bằng dao lưỡi tù, không sử dụng hóa chất. Mục tiêu là đánh giá kết quả phẫu thuật Epi-LASIK dựa vào chỉ số an toàn, hiệu quả, thị lực và khúc xạ cũng như mức độ đau, mờ đục giác mạc sau mổ. Đối tượng và phương pháp: hồi cứu 15 bệnh nhân (29 mắt) gồm 3 nam (20%), 12 nữ, tuổi trung bình 27,4 (từ 20-35)...

  pdf24p buddy2 27-04-2011 113 14   Download

 • So sánh kết quả 3 tháng sau phẫu thuật Epi-LASIK với LASIK trong điều trị cận và loạn cận. Phương pháp: Tiến cứu, loạt ca, mù đơn. Nghiên cứu được tiến hành trên 56 bệnh nhân với 112 mắt, phẫu thuật tại khoa Khúc xạ Bệnh viện mắt TP.HCM từ tháng 6 đến tháng 8/2007. Mỗi bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật EpiLASIK trên một mắt và LASIK trên mắt còn lại (mắt và phương pháp phẫu thuật được chọn ngẫu nhiên). Dữ liệu trước mổ, sau mổ 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng được thu thập...

  pdf20p truongthiuyen 10-05-2011 90 6   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày về tính chất cơ sinh học của giác mạc sau phẫu thuật khúc xạ có tạo vạt giác mạc và laser bề mặt bằng máy phân tích đáp ứng nhãn cầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ giảm CH, CRF sau mổ giống nhau ở cả hai loại phẫu thuật.

  pdf8p roongkloi1994 03-10-2017 34 1   Download

 • Epi-LASIK là phẫu thuật excimer laser bề mặt để điều trị tật khúc xạ, tách biểu mô khỏi màng đáy bằng dao lưỡi tù, không sử dụng hóa chất. Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật Epi-LASIK dựa vào chỉ số an toàn, hiệu quả, thị lực và khúc xạ cũng như mức độ đau, mờ đục giác mạc sau mổ.

  pdf8p hanh_tv20 22-02-2019 27 0   Download

 • Mục tiêu: So sánh kết quả 3 tháng sau phẫu thuật Epi-LASIK với LASIK trong điều trị cận và loạn cận. Phương pháp: Tiến cứu loạt ca, mù đơn. Nghiên cứu được tiến hành trên 56 bệnh nhân (BN) với 112 mắt, phẫu thuật (PT) tại khoa Khúc xạ Bệnh viện mắt TP.HCM từ tháng 6 đến tháng 8/2007.

  pdf11p vihinata2711 09-05-2019 9 0   Download

 • Mục tiêu: Đánh giá cảm giác giác mạc (CGGM) và tình trạng khô mắt sau phẫu thuật (PT) Laser Excimer điều trị cận và loạn cận. Phương pháp: Tiến cứu, loạt ca, 82 bệnh nhân (BN) với 164 mắt, PT tại BV Mắt TP.HCM từ 6/2007 đến 6/2008. Mỗi BN được PT LASIK trên một mắt và Epi-LASIK trên mắt kia. Dữ liệu thu thập trước mổ, 1 tuần, 1, 3, và 6 tháng: thị lực không kính (TLKK), TL tối đa có kính (TLTĐCK), khúc xạ chủ quan và khách quan, CGGM, test Schirmer 1, thời gian vỡ...

  pdf22p truongthiuyen 10-05-2011 76 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
944 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phẫu thuật Epi Lasik
p_strCode=phauthuatepilasik

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2