Phê chuẩn điều lệ tổ chức

Xem 1-20 trên 52 kết quả Phê chuẩn điều lệ tổ chức
 • Quyết định 327-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công thương Việt Nam

  doc31p nguyetnga 19-08-2009 113 16   Download

 • Quyết định 349-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

  doc32p nguyetnga 19-08-2009 86 11   Download

 • Nghị định số 27-CP về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty than Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf30p lawdt12 02-12-2009 39 2   Download

 • Quyết định 324-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

  doc31p nguyetnga 19-08-2009 97 17   Download

 • Nghị định 33/CP của Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

  doc25p hoanglinh 19-08-2009 120 14   Download

 • Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND về việc phê chuẩn và ban hành điểu lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf30p lawdn3 31-10-2009 43 3   Download

 • Năm 1944 hội nghị Bretton Woods, đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kì đã không phê chuẩn hiến chương này ITO sớm tan rã, nhưng hiệp định mà ITO định dựa vào đó để điều chỉnh thương mại quốc tế vẫn tồn tại. Đó là Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT).

  ppt25p duykhoi027 12-09-2011 90 36   Download

 • Quyết định số 390/1997/QĐ-NHNN5 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf39p hienthuc 17-10-2009 30 3   Download

 • Quyết định số 2361/QĐ-UBND về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Truyền Thông thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf9p lawbmhc6 24-11-2009 52 3   Download

 • Quyết định số 390/1997/QĐ-NHNN5 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf37p lawdt12 02-12-2009 44 3   Download

 • Quyết định số 61/2000/QĐ-BCN về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf2p lawdn11 31-10-2009 39 2   Download

 • Nghị định số 08-CP về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xi măng Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf26p lawdt12 02-12-2009 36 2   Download

 • Quyết định số 268/2002/QĐ-NHNN về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xây dựng Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf9p lawktkt4 25-10-2009 43 1   Download

 • Nghị định số 04-CP về việc phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt nam do Chính phủ ban hành

  pdf28p lawgtvt10 26-11-2009 59 1   Download

 • Quyết định số 268/2002/QĐ-NHNN về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xây dựng Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf8p lawdt8 02-12-2009 35 1   Download

 • Nghị định số 11-CP về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam do Chính phủ ban hành

  pdf26p lawdt12 02-12-2009 48 1   Download

 • Quyết định số 324-QĐ/NH5 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

  pdf31p lawdt12 02-12-2009 38 1   Download

 • Quyết định số 349-QĐ/NH5 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

  pdf32p lawdt12 02-12-2009 51 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI SƯU TẦM, NGHIÊN CỨU GỐM VÀ CỔ VẬT THĂNG LONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf2p meoconanca 28-02-2011 48 1   Download

 • Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là tổ chức quốc tế duy nhất điều hành hệ thống thương mại toàn cầu bằng các luật lệ do các nước và lãnh thổ thành viên đàm phán và thỏa thuận, sau đó được quốc hội các nước phê chuẩn, nhằm bảo đảm các dòng thương mại ngày càng trôi chảy, dễ dự đoán, tự do và công bằng, góp phần xây dựng một thế giới thịnh vượng hơn, hòa bình hơn và có trách nhiệm hơn...

  doc2p tronglan 09-10-2010 302 141   Download

Đồng bộ tài khoản