Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phê duyệt các chương trình

Xem 1-20 trên 282 kết quả Phê duyệt các chương trình
 • Quyết định 2855/QĐ-UBND là bản bản quyết định về việc phê duyệt chương trình bồi dưỡng đối với dội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non và phổ thông thành phố Hà Nội năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf54p ngphuong321 30-09-2022 19 1   Download

 • Công trình đã lựa chọn được các bài tập sức mạnh phù hợp với đặc điểm vận động viên nam hạng cân 49-54 kg đội tuyển cử tạ khuyết tật TPHCM và các điều kiện tập luyện của trung tâm huấn luyện. Xây dựng chương trình tập luyện phù hợp với kế hoạch huấn luyện của đội tuyển cử tạ khuyết tật Việt Nam được ban huấn luyện phê duyệt.

  pdf6p viellenkullman 17-05-2022 11 1   Download

 • Giáo trình được biên soạn theo Chương trình môn học luật pháp về các vấn đề xã hội đã được phê duyệt. Cuốn sách gồm 7 chương: Chương 1: pháp luật về quyền con người; chương 2: pháp luật về trẻ em; chương 3: luật pháp về phụ nữ; chương 4: pháp lệnh người cao tuổi; chương 5: luật pháp về người tàn tật; chương 6: luật pháp về phòng chống mại dâm; chương 7: luật pháp về phòng chống ma túy.

  pdf84p cucngoainhan9 08-04-2022 31 4   Download

 • Giáo trình Xã hội học được biên soạn theo chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề nghề Công tác xã hội đã được phê duyệt. Giáo trình gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những chương sau: Chương 1: một số vấn đề cơ bản về xã hội học; chương 2: xã hội học đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p cucngoainhan9 08-04-2022 26 3   Download

 • Bài viết này đề cập đến thực trạng về hoạt động liên kết đào tạo tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp để đẩy manh các hoạt động liên kết tại Cơ sở II trong bối cảnh Trường Đại học Ngoại thương được Thủ tướng chính phủ phê duyệt thí điểm tự chủ giai đoạn 2015- 2025.

  pdf10p vithales 20-04-2022 30 1   Download

 • Giáo trình Điều tra xã hội học được biên soạn theo chương trình đào tạo trình độ trung cấp nghề nghề Công tác xã hội đã được phê duyệt. Giáo trình gồm có 4 chương: Chương 1: một số vấn đề chung về điều tra xã hội học; chương 2: các giai đoạn điều tra xã hội học; chương 3: một số phương pháp cơ bản của điều tra xã hội học; chương 4: phương pháp trình bày kết quả điều tra xã hội.

  pdf66p cucngoainhan8 14-03-2022 28 2   Download

 • Giáo trình mạch điện được xây dựng và biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo nghề Điện công nghiệp đã được tổng cục dạy nghề phê duyệt. Giáo trình Mạch điện dùng để giảng dạy ở trình độ Cao đẳng nghề được biên soạn theo nguyên tắc quan tâm đến: tính định hướng thị trường lao động, tính hệ thống và khoa học, tính ổn định và linh hoạt, hướng tới liên thông, chuẩn đào tạo nghề khu vực và thế giới, tính hiện đại và sát thực với sản xuất. Nội dung giáo trình gồm 5 chương, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf108p cucngoainhan8 14-03-2022 35 10   Download

 • Quyết định số 3431/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Y tế triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030. Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới.

  doc19p hoalanvender 25-02-2022 19 1   Download

 • Quyết định số 641/2021/QĐ-BNV ban hành về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

  doc119p hoalanvender 25-02-2022 13 1   Download

 • Quyết định số 2335/2021/QĐ-BCT ban hành về việc ban hành trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án, nhiệm vụ triển khai các chương trình thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

  doc6p hoadaquy852 16-02-2022 8 1   Download

 • Nghị quyết 135/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc phê duyệt phương án phân bổ vốn năm tài khóa 2020 bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của chính phủ Ai-Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 6 1   Download

 • Quyết định số 85/2022/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc7p hoalanvender 31-01-2022 7 0   Download

 • Quyết định số 1260/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc9p hoalanvender 31-01-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 1942/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc9p hoalanvender 31-01-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 2240/2021/QĐ-TTg ban hành về việc về phê duyệt tổng mức kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các hội nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kinh phí thực hiện chương trình năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc5p hoalanvender 31-01-2022 15 0   Download

 • Giáo trình mạch điện được xây dựng và biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo nghề Điện công nghiệp đã được tổng cục dạy nghề phê duyệt. Giáo trình Mạch điện dùng để giảng dạy ở trình độ Cao đẳng nghề được biên soạn theo nguyên tắc quan tâm đến: tính định hướng thị trường lao động, tính hệ thống và khoa học, tính ổn định và linh hoạt, hướng tới liên thông, chuẩn đào tạo nghề khu vực và thế giới, tính hiện đại và sát thực với sản xuất. Nội dung giáo trình gồm 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày các khái niệm cơ bản về mạch điện và mạch điện một chiều.

  pdf40p cucngoainhan5 09-12-2021 16 4   Download

 • Tài liệu "Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng" được biên soạn theo chương trình khung đã được phê duyệt. Phần 1 của tài liệu trình bày các nội dung chính sau: Mẫu máu và cấu máu; Các mẫu mủ, chất dịch và cấy mủ, chất dịch; Mẫu phân và cấy phân; Mẫu nước tiểu và cấy nước tiểu; Dịch não tủy; Mẫu quệt hầu, họng và cấy mẫu quét hầu họng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf65p viwilliamleiding 04-12-2021 25 3   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Chương 1 Tổng quan quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan luật xây dựng; Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p caphesuadathemmatong 25-11-2021 34 4   Download

 • Giáo trình được biên soạn theo chương trình môn học Thống kê dân số- y tế đã được phê duyệt. Nội dung gồm 6 bài: Nhập môn Thống kê Dân số y tế; Thống kê số lượng và cơ cấu dân số; Thống kê biến động dân số; Thống kê y tế; Sổ hộ gia đình, phiếu thu tin và ghi chép ban đầu; Báo cáo thống kê dân số cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p caphesuadathemchanh 25-10-2021 22 0   Download

 • Nghiên cứu phân tích thực trạng về Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La bao gồm quan điểm, mục tiêu cần đạt đến năm 2030; Năm 2019, Hội đồng đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh các sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La đã phê duyệt 28 sản phẩm đạt 3 - 4 sao của 14 HTX, 1 doanh nghiệp, 2 Tổ hợp tác và 3 hộ kinh doanh trên địa bàn 11 huyện, thành phố. Trong đó 9 sản phẩm xếp hạng 4 sao và 19 sản phẩm xếp hạng 3 sao cấp tỉnh.

  pdf8p vivacation2711 23-10-2021 29 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1368 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phê duyệt các chương trình
p_strCode=pheduyetcacchuongtrinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2