intTypePromotion=3

Phê duyệt miễn giảm

Xem 1-17 trên 17 kết quả Phê duyệt miễn giảm
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI

  pdf2p mualan_mualan 03-04-2013 44 4   Download

 • XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN LỐP HƠI ÔTÔ TRONG VIỆC PHÊ DUYỆT KIỂU LỐP ThS. NGUYỄN VĂN TIỀM ThS. TRỊNH LƯƠNG MIÊN Bộ môn Điều khiển học Khoa Điện – Điện tử Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Lốp hơi là một bộ phận quan trọng quyết định đến sự an toàn và tính năng của các loại phương tiện xe cơ giới.

  pdf10p linhdan05016 28-01-2011 154 41   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Khám, chữa bệnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bệnh viện Đa khoa huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bệnh viện Đa khoa huyện. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi người bệnh ra viện.

  pdf4p ee_traime 27-12-2010 343 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf3p oggianoel 09-01-2013 53 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

  pdf2p socoladaungot 13-07-2012 57 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf14p thanlannho 31-05-2011 95 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HẠNG ĐẤT TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH ĐẮK LẮK THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf41p thanlannho 31-05-2011 34 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf18p suatuoi_tiettrung 15-07-2011 40 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

  pdf3p mitthai 25-05-2012 54 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1351/qđ-ubnd', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 24 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ...

  pdf2p minhtri2205 29-05-2013 35 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

  pdf3p minhtri2205 29-05-2013 21 2   Download

 • Quyết định 1440/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020

  doc6p trucsinh 19-08-2009 123 13   Download

 • Quyết định 18/2007/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt qui hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và định hướng đến 2020

  doc17p trucsinh 19-08-2009 60 5   Download

 • Kế hoạch: Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2050 được đặt ra với các nội dung: đánh giá thực trạng chính sách, quy hoạch, kế hoạch của ngành và lĩnh vực trên quan điểm có tác động BĐKH, nước biển dâng; đánh giá thực trạng các điểm dân cư, các cơ sở hạ tầng ngành và lĩnh vực ở các vùng miền về khả năng ứng phó với tác động của BĐKH; đề xuất các biện pháp ...

  pdf78p dtphuongg 07-09-2018 24 4   Download

 • Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999 - 2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành....

  pdf16p lawvhxh7 16-11-2009 232 25   Download

 • Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tổ chức các hoạt động của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại 6 huyện miền núi trong tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

  pdf3p lawvhxh8 16-11-2009 46 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phê duyệt miễn giảm
p_strCode=pheduyetmiengiam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản