Php4

Xem 1-14 trên 14 kết quả Php4
 • PHP4 is the latest incarnation of PHP – the "PHP Hypertext Preprocessor". It's a programming language for building dynamic, interactive web sites, originally devised by Rasmus Lerdorf way back in 1994. Since then it's been through a great many changes, and has been adopted by web programmers all around the world. So what exactly is it? In technical terms, PHP4 is a cross-platform, HTML-embedded, server-side web scripting language. Let's take a moment to define these term

  pdf50p tailieuvip14 26-07-2012 26 5   Download

 • This is a book about PHP, the open source Web scripting language that has joined Perl, ASP, and Java on the select list of languages that can be used to create dynamic online environments. It is also a book about programming. In the space available, it is neither possible to create a complete guide to programming in PHP nor to cover every function and technique that PHP offers. Nevertheless, whether you are an experienced programmer considering a move to PHP or a newcomer to scripting, the steps in this book should provide enough information to get your journey off to a good start....

  pdf180p tailieuvip13 24-07-2012 47 10   Download

 • Beginning PHP4 © 2000 Wrox Press All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews. The author and publisher have made every effort in the preparation of this book to ensure the accuracy of the information.

  pdf40p thachsaudoi 23-12-2009 58 5   Download

 • Installing PHP4 on Windows 95 and 98 First of all, let's install Microsoft Personal Web Server (PWS). It should be noted PWS is really only suitable for running your development machine on – it's not up to the job of running a real web site. However, it provides a convenient and inexpensive development environment for pre-Windows 2000 machines, without the need for powerful hardware.

  pdf10p thachsaudoi 23-12-2009 44 3   Download

 • Giải nén file php-4.4.6-Win32.zip: Click phải tại tên file  Extract Here  Đổi tên folder php4.4.6 thành PHP . di chuyển folder PHP vào ổ C

  doc14p minhkha90284 25-03-2010 288 101   Download

 • In just 24 lessons of one hour or less, you can learn how to create Java applications with the free NetBeans visual editing tools. Using a straightforward, step-by-step approach, popular author Rogers Cadenhead helps you master the skills and technology you need to create desktop and web programs, web services, and even an Android app in Java.

  pdf3219p truongnghen 21-01-2013 81 39   Download

 • Bạn có thấy rằng chúng tôi sử dụng một số từ khóa như tư nhân hoặc của cộng đồng trong lớp học của chúng tôi. Vì vậy, những gì những điều này và tại sao chúng ta cần phải sử dụng chúng? Vâng, những từ khóa này được gọi là sửa đổi lần và được giới thiệu trong PHP5. Họ không có sẵn trong PHP4. Các từ khóa này giúp bạn xác định các biến này và các tài sản sẽ được truy cập bởi người sử dụng của lớp này. Chúng ta hãy xem những gì các bổ thực...

  pdf268p haidang032000 05-09-2011 98 23   Download

 • In just a short time, you can learn how to use PHP, MySQL, and Apache together to create dynamic, interactive websites and applications using the three leading open-source web development technologies. Using a straightforward, step-by-step approach, each lesson in this book builds on the previous ones, enabling you to learn the essentials of PHP scripting, MySQL databases, and the Apache web server from the ground up.

  pdf2656p truongnghen 21-01-2013 36 16   Download

 • Với sự bùng nổ của hệ thống Internet, website đã trở thành rất quen thuộc với người sử dụng. Cũng chính vì thế, công nghệ thiết kế web site cũng phát triển rất mạnh và phong phú. Ngôn ngữ lập trình web PHP & MySQL là một ngôn ngữ mã nguồn mở đã khẳng định sự thành công của nó với 20% tên miền trên hệ thống Internet.

  pdf45p xingau8 04-09-2011 25 5   Download

 • Programming HandBook Gồm các mục: C++, C#, HTML, PHP, C Sharp, Java Script, SQL, AutoIT, AJAX, Programming Discussion Là các bài giảng, hướng dẫn lập trình từ cơ bản đến nâng caooài. Các resource được tạo ra và sử dụng bởi các hàm đặc biệt. Giải phóng resources: bởi do tham chiếu đếm của hệ thống được giới thiệu trong PHP4 Zend-engine, nó sẽ tự động phát hiện khi một resource không cần thiết cho lâu dài.

  pdf6p pategan 11-10-2010 45 4   Download

 • Cài đặt và cấu hình PHP - Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình web PHP (Personal Home Pages) - Cài đặt và cấu hình PHP trên nền hệ điều hành Linux - Cài đặt và cấu hình PHP trên nền hệ điều hành Windows - Cấu hình các thông số liên quan đến hệ thống máy chủ dịch vụ cơ sở dữ liệu web - Thực hành cài đặt PHP

  pdf45p xingau8 04-09-2011 24 4   Download

 • Với khóa học này, học viên sẽ nhanh chóng sử dụng ngôn ngữ PHP & MySQL để thiết kế trang web động một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất trên công nghệ web 2.0. Những lập trình viên muốn phát triển hệ thống website, sử dụng và phát triển các hệ thống mã nguồn mở trên ngôn ngữ PHP & MySQL

  pdf45p xingau8 04-09-2011 37 4   Download

 • Khóa học lập trình web PHP trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để sử dụng thành thạo ngôn ngữ PHP & MySQL, học làm web động một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất trên công nghệ web 2.0.

  pdf45p xingau8 04-09-2011 25 3   Download

 • chúng ta phải thử nghiệm các tính năng mới PHP4 để chắc chắn nó làm việc. Chúng tôi sẽ tạo một file PHP nhỏ có tên "php.php" trong DocumentRoot của chúng tôi, và sau đó điểm broswer web của chúng tôi để tài liệu này để xem PHP4 PHP làm việc

  pdf48p kimku6 25-10-2011 29 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản