Php networking

Xem 1-20 trên 136 kết quả Php networking
 • PHP in a Nutshell is a complete reference to the core of the language as well as the most popular PHP extensions. This book doesn’t try to compete with or replace the widely available online documentation. Instead, it is designed to provide depth and breadth that can’t be found elsewhere. PHP in a Nutshell provides the maximum information density on PHP, without all the fluff and extras that get in the way. The topic grouping, tips, and examples in this book complement the online guide and make this an essential reference for every PHP programmer. This book focuses on the...

  pdf372p trasua_123 14-01-2013 59 5   Download

 • Tham khảo bài viết 'phần 2: lập trình web động với php / mysql', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf47p vietnt 30-10-2009 240 167   Download

 • Tham khảo bài viết 'phần 3: lập trình web động với php / mysql', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p vietnt 30-10-2009 235 163   Download

 • LẬP TRÌNH WEB ĐỘNG VỚI PHP / MySQL

  pdf44p mr_nghia88 06-03-2010 310 159   Download

 • Soon we will head off on a fabulous journey, a journey on which we will explore the ins and outs of MySQL and PHP database applications in great detail. It’s going to be a fun trip; we just know it. Okay, maybe we’re being a bit optimistic. If you’re anything like us, points of this particular journey will be a lot more tedious than they are exciting. Let’s face facts: Application development isn’t always the most exciting thing in the world.

  pdf1p trungha 28-08-2009 223 122   Download

 • PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình bậc cao được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng internet và trình duyệt web. Các bạn học lĩnh vực công nghệ thông tin và những ai yêu khám phá khoa học máy tính nên tìm đọc Chúc các bạn vui vẻ.

  pdf41p vietnt 30-10-2009 166 105   Download

 • Giải nén file php-4.4.6-Win32.zip: Click phải tại tên file  Extract Here  Đổi tên folder php4.4.6 thành PHP . di chuyển folder PHP vào ổ C

  doc14p minhkha90284 25-03-2010 287 101   Download

 • Bài viết này dành cho những lập trình viên PHP quan tâm đến việc tránh những lỗi thường gặp khi sử dụng PHP. Người đọc phải biết các cú pháp của PHP, và nên biết công dụng của các hàm trong PHP.

  pdf0p haikey 28-12-2009 161 97   Download

 • Tham khảo tài liệu 'php programming dynamic web for ewreybody', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p shinigamae 05-01-2010 127 80   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình web động với php / mysql p1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p hoang3 04-11-2009 133 74   Download

 • PHP is a scripting language that supports dynamic HTML pages. It is a bit like Apache's SSI, but by far more complex and has database modules for many popular dbs. The GD libraries are needed by PHP. SSL is an implementation of Netscape's Secure Socket Layer that allow secure connections over insecure networks, e.g. to transmit credit card numbers to web based forms.

  pdf10p emilynguyen 07-08-2009 192 29   Download

 • Thậm chí nếu bạn hoàn toàn mới để PHP, MySQL, và phát triển cơ sở dữ liệu Web, cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn từng bước xây dựng mạnh mẽ, cơ sở dữ liệu điều khiển, năng động, các trang web. Hướng dẫn trực tiếp từ kịch bản hàng đầu thế giới, Ellie Quigley, PHP và MySQL bởi Ví dụ chiếu sáng mỗi khái niệm với các ví dụ mã thử nghiệm, ảnh chụp màn hình hiển thị đầu ra chương trình, và rõ ràng, line-by-dòng giải thích....

  pdf50p xmen 02-08-2010 78 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'php and mysql by example- p2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 02-08-2010 78 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'php & mysql for dummies- p2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p jupyter 31-07-2010 61 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'php and mysql by example- p5', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 02-08-2010 72 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'php & mysql for dummies- p3', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p jupyter 31-07-2010 71 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'php and mysql by example- p13', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 02-08-2010 58 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'php & mysql for dummies- p4', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p jupyter 31-07-2010 78 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'php & mysql for dummies- p6', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p jupyter 31-07-2010 66 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'php and mysql by example- p3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p xmen 02-08-2010 66 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản