intTypePromotion=1
ADSENSE

Phpdocumentor

Xem 1-4 trên 4 kết quả Phpdocumentor
 • This book will enable you to take your PHP development skills to an enterprise level by teaching the skills and tools necessary to write maintainable and efficient code. You will learn how to perform activities such as unit testing, enforcing coding standards, automating deployment, and interactive debugging using tools created for PHP developers—all the information in one place. Your code will be more

  pdf415p tailieuvip13 24-07-2012 44 7   Download

 • , phpDocumentor sẽ tổ chức các lớp học của chúng tôi cho chúng ta. Bạn có thể thấy đầu ra phpDocumentor bao gồm các gói trong Hình 16-3.Hình 16-3. Tài liệu đầu ra mà công nhận thẻ gói @ Trong hình 16-3, thông báo rằng các gói đã được thêm vào điều hướng (góc trên bên phải).

  pdf53p kennguyen6 07-11-2011 41 4   Download

 • Download được định nghĩa bằng cách sử dụng các dấu hiệu (@) và có thể được liên kết với các đối số. Vì vậy, các DocBlock sau đây được đặt ở đầu của một lớp cho phpDocumentor gói mà nó thuộc về: / ** * @ gói lệnh * / Nếu tôi thêm bình luận này để mọi tầng lớp trong dự án của tôi (với tên gói thích hợp, tất nhiên)

  pdf53p kennguyen6 07-11-2011 59 3   Download

 • tạo ra docblocks phpDocumentor mô tả các chức năng hoặc các phương pháp lớp học, để xác định nguyên mẫu XML-RPC. Thông báo trước bằng cách sử dụng phương pháp này là bạn phải sử dụng XML-RPC trong docblocks của bạn để mô tả các thông số và giá trị trả lại.

  pdf55p kimku18 26-10-2011 59 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phpdocumentor
p_strCode=phpdocumentor

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2