Phúc lợi con người và phát triển kinh tế

Xem 1-20 trên 68 kết quả Phúc lợi con người và phát triển kinh tế
 • Bài giảng này trình bày về phúc lợi con người và phát triển kinh tế, bao gồm các nội dung về sự tăng trưởng và đáp ứng phúc lợi, các vấn đề về đo lường phát triển con người, thước đo chính về bất bình đẳng thu nhập và nghèo đói,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p nganga_05 25-09-2015 17 5   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 5: Phúc lợi cho con người  và phát triển kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: TTKT và mức độ đáp ứng phúc lợi cho con người, vấn đề phát triển con người, bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, bất bình đẳng giới, nghèo khổ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt53p doinhugiobay_06 14-12-2015 27 3   Download

 • Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phúc lợi con người và phát triển", cụ thể như: Tăng trưởng kinh tế và vấn đề đáp ứng phúc lợi cho con người, bất bình đẳng thu nhập, bất bình đẳng giới và phát triển, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

  pdf37p sangbanmai_0906 17-01-2018 7 1   Download

 • Cùng tìm hiểu vấn đề tăng trưởng kinh tế và mức độ đáp ứng phúc lợi cho con người trong phát triển kinh tế; phát triển con người và phát triển kinh tế; bất bình đẳng và phát triển kinh tế được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương IV: Phát triển kinh tế với phúc lợi xã hội cho con người".

  ppt26p ngochuyen1234567 31-10-2015 32 5   Download

 • Tăng trưởng và vấn đề chia phúc lợi, phân phối thu nhập Một số hình ảnh và con số về tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng Khái niệm về bình đẳng, công bằng và các công cụ đo lường mức độ bất đồng đẳng trong phân phối thu nhập Khái niệm và các chỉ tiêu đo lường nghèo đói Các lý thuyết về mối quan hệ giữa nghèo đói, bất bình đẳng và phát triển

  ppt54p home_12 12-08-2013 46 8   Download

 • Cùng tìm hiểu chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế; chỉ tiêu đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chỉ tiêu đánh giá nhu cầu phúc lợi xã hội cho con người;...được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương II: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế".

  ppt32p ngochuyen1234567 31-10-2015 36 6   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển của ThS. Trần Minh Trí cung cấp cho sinh viên những kiến thức về chuyên ngành kinh tế phát triển, Tổng quan về kinh tế phát triển và khung lý thuyết cho phân tích kinh tế phát triển, lý thuyết tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế và các mô hình dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phúc lợi con người và phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p little_12 13-06-2014 270 64   Download

 • Từ 1970s, hầu hết các nước ĐPT đã có sự chuyển hướng ưu tiên trong quá trình phát triển: chuyển từ việc quan tâm đặc biệt đến TTKT chú ý hơn các mục tiêu KTXH rộng lớn như: xoá đói giảm nghèo, giảm bất bình đẳng. Nguyên nhân chuyển hướng: Các nước này đạt tỷ lệ tăng trưởng cao, nhưng sự tăng trưởng mang lại ít lợi ích cho người nghèo.

  ppt53p pinguin_716 30-07-2011 155 45   Download

 • Chương 4 Phát triển kinh tế với phúc lợi xã hội cho con người thuộc bài giảng kinh tế phát triển, cùng tìm hiểu chương này với những nội dung chính sau: Tăng trưởng kinh tế và mức độ đáp ứng phúc lợi cho con người trong phát triển kinh tế, phát triển con người và phát triển kinh tế, bất bình đẳng và phát triển kinh tế, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

  ppt26p kevinle124 04-06-2014 65 15   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế phát triển - Chương 5: Phúc lợi con người và phát triển" cung cấp cho người học các kiến thức: Tăng trưởng kinh tế và vấn đề đáp ứng phúc lợi cho con người, bất bình đẳng thu nhập, bất bình đẳng giới và phát triển, nghèo khổ ở các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf31p doinhugiobay_06 12-12-2015 27 4   Download

 • Chương 4 Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế, mục đích chương nhằm tìm hiểu: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phúc lợi cho con người, phát triển con người và phát triển kinh tế, bất bình đẳng và phát triển kinh tế, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

  pdf45p thanhdieutran 12-04-2014 37 2   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học phát triển - Chương 5: Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Phát triển con người - Mục tiêu cuối cùng của tăng trưởng và phát triển kinh tế, các lý thuyết và mô hình về bất bình đẳng, bất bình đẳng giữa các nước và trong từng nước - Bất bình đẳng giới, vấn đề nghèo đói ở các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt56p doinhugiobay_06 14-12-2015 28 1   Download

 • Đề cương bài giảng Kinh tế phát triển cung cấp cho sinh viên những kiến thức về chuyên ngành kinh tế phát triển là: Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế, các mô hình tăng trưởng & chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế.

  pdf60p convitdola 07-12-2017 47 1   Download

 • Các chính phủ có một số mục tiêu ưu tiên đầu tư (quân sự, các dự án lớn nhằm phát huy danh tiếng của đất nước, của các tập đoàn lớn) các hoạt động đầu tư này thường không mang lại sự cải thiện trực tiếp cho cuộc sống của người dân.

  ppt62p littleduck801 18-05-2011 131 43   Download

 • Đến với "Bài giảng Kinh tế phát triển" các bạn sẽ được tìm hiểu về các vấn đề cơ bản về tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế; tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội cho con người; nguồn vốn với phát triển kinh tế;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt17p ngochuyen1234567 31-10-2015 45 8   Download

 • Chương 4 - Phát triển kinh tế với phúc lợi xã hội cho con người. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Tăng trưởng kinh tế và mức độ đáp ứng phúc lợi cho con người trong phát triển kinh tế, phát triển con người và phát triển kinh tế, bất bình đẳng và phát triển kinh tế, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

  ppt26p nomoney7 04-03-2017 9 2   Download

 • Hứng chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh,Việt Nam trăn trở tìm cho mình một lối đi riêng để khôi phục và xây dựng đất nước.Những năm tháng khó khăn đã trôi đi,cùng nhìn lại quãng thời gian ấy,chúng ta đã rút ra được nhiều bài học bổ ích cho quá trình tìm kiếm con đường phát triển. Con đường nào cũng lắm chông gai,để tự tin vững bước đạt đến những mục tiêu đã đặt ra thật không dễ dàng chút nào.

  doc22p pin11p 14-09-2010 305 150   Download

 • Mối quan hệ giữa tăng trưởng và mức sống: a. Tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện vật chất cần thiết để nâng cao mức sống: Nhu cầu vật chất. Nhu cầu chăm sóc sức khoẻ. Nhu cầu giáo dục đào tạo. Nhu cầu việc làm. b. Tăng trưởng kinh tế chưa tạo ra điều kiện đủ để nâng cao mức sống: Trên thế giới : Hơn 1,3 tỷ người có mức thu nhập dưới mức tối thiểu theo tiêu chuẩn của LHQ.

  ppt24p ht_hvnh 17-11-2010 1608 79   Download

 • Trên hành trình Đổi mới và hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước với “Dân giàu, nước mạnh, Dân chủ, công bằng, văn minh”, cùng với các chính sách phát triển kinh tế, Việt Nam đã ban hành một hệ thống chính sách xã hội hướng vào phục vụ lợi ích và phát triển toàn diện con người, trong đó có các chính sách lao động- việc làm và thu nhập, giáo dục, chăm sóc bảo vệ sức khoẻ, chính sách dân tộc và tôn giáo, chính sách đối với người có...

  pdf7p sieunhansoibac2 07-04-2018 6 1   Download

 • Dưới đây là bài Kinh tế phát triển chương 5: Phúc lợi và nguồn nhân lực trang bị cho sinh viên nội dung về phát triển con người: mục tiêu cuối cùng của tăng trưởng và phát triển kinh tế, các lý thuyết và mô hình về bất bình đẳng, bất bình đẳng giới, vấn đề nghèo đói ở các nước đang phát triển, học vấn, sức khoẻ.

  ppt83p phuongpham357 23-07-2014 52 13   Download

Đồng bộ tài khoản