intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương hướng giữ vững ổn định chính trị

Xem 1-4 trên 4 kết quả Phương hướng giữ vững ổn định chính trị
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn nước ta hiện nay và các vai trò cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về phương hướng, giải pháp nâng cao vai trò của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã trong việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf103p visasuke2711 02-05-2019 25 2   Download

 • Báo cáo "Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015" nhằm thống kê, trình bày các chỉ tiêu của kế hoạch với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực lãnh đạo của chính quyền các cấp, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội.

  pdf25p hpnguyen1 02-02-2018 17 0   Download

 • Từ năm 1975, khi cả nước độc lập. Cách mạng dân tộc dân chủ hoàn thành trên phạm vi cả nước thì cả nước cùng tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa xã hội. Đảng ta đã chủ trương giữ vững quan điểm cũng như con đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn là tiến lên chủ nghĩa xã hội, quyết tâm đưa đất nước trở thành một nước giàu mạnh về kinh tế, ổn định về kinh tế chính trị, xã hội công bằng văn minh. Để đạt được như vậy, Đảng ta đã chủ...

  pdf21p huyhoang 03-08-2009 2316 677   Download

 • Bước đi trong tiến trình CNH,HĐH nền kinh tế. Hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ VI và VII nêu lên những quan điểm cơ bản có tính chỉ đạo: CNH,HĐH nền kinh tế phải phát triển theo định hướng XHCN. Giữ vững độc lập, tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế địa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ với nước ngoài, kết hợp phát triển kinh tế với việc củng cố quốc phòng và an ninh, xây dựng nền kinh tế mở hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế...

  pdf6p caott9 20-07-2011 74 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương hướng giữ vững ổn định chính trị
p_strCode=phuonghuonggiuvungondinhchinhtri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2