intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp biến đổi euler

Xem 1-6 trên 6 kết quả Phương pháp biến đổi euler
 • Sơ đồ thuật toán tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện: Bắt đầu Đọc hệ thống dữ liệu Nhập số nút, sắp xếp và kiểm tra hệ thống dữ liệu Dữ liệu bị lỗi ? Kết thúc công việc Vào dữ liệu Nếu không có tác động của bộ điều chỉnh thì Pmi vẫn không đổi và: Pmi = Pmi(0) Trong việc áp dụng phương pháp biến đổi Euler, phương pháp ước tính ban đầu của góc lệch điện áp bên trong và tốc độ máy tại thời điểm (t + ∆t ) có được từ. ...

  pdf13p zues06 24-06-2011 69 8   Download

 • Bài giảng Toán III "Giới thiệu vecto & phương pháp Gauss giải hệ phương trình đại số tuyến tính" do ThS. Nguyễn Ngân Giang biên soạn trình bày các nội dung chính như sau: Định nghĩa số phức - tập số phức C và các phép toán; dạng lượng giác của số phức, công thức Demoivre, công thức Euler; khai căn số phức; xấp xỉ hàm số bởi đa thức lượng giác; phép biến đổi Fourier rời rạc - ý tưởng của phép biến đổi Fourier nhanh.

  pdf104p namson94 18-07-2012 933 200   Download

 • Nếu không có tác động của bộ điều chỉnh thì Pmi vẫn không đổi và: Pmi = Pmi(0) Trong việc áp dụng phương pháp biến đổi Euler, phương pháp ước tính ban đầu của góc lệch điện áp bên trong và tốc độ máy tại thời điểm (t + ∆t ) có được từ. dδ δ i((0t)+ ∆t ) = δ i(1t)) + i ∆t

  pdf13p myxaodon09 04-06-2011 66 6   Download

 • Nếu không có tác động của bộ điều chỉnh thì Pmi vẫn không đổi và: Pmi = Pmi(0) Trong việc áp dụng phương pháp biến đổi Euler.

  pdf13p babankimcuong 29-03-2011 62 5   Download

 • Phương pháp Lagrange. (J.L de Lagrange, nhà toán học người Pháp,1736-1883) Theo dõi qúa trình chuyển động của các phần tử chất lỏng và những diễn biến trong qúa trình di chuyển của nó.

  pdf7p mtron999 26-10-2013 68 16   Download

 • Phương pháp Euler thường dùng hơn vì: - Đối với một số dòng chảy thường nghiên cứu trong thủy lực học, gọi là dòng chảy ổn định với tốc độ dòng chảy u không phụ thuộc vào thời gian: u = f(x,y,z). - Toàn bộ các véc tơ vận tốc của các phần tử chất lỏng chuyển động qua các điểm cố định tạo thành một trường vận tốc, có những tính chất của những trường véctơ, do đó việc tính toán được thuận tiện hơn. Có thể xác định được đường dòng khi biết được biến Euler. (xem mục...

  pdf23p zues08 06-07-2011 122 41   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp biến đổi euler
p_strCode=phuongphapbiendoieuler

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản