intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp dẫn tên lửa

Xem 1-20 trên 47 kết quả Phương pháp dẫn tên lửa
 • Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu, phân tích, so sánh các phương pháp dẫn tên lửa phòng không từ xa bằng lệnh được xây dựng theo nguyên tắc ba điểm và hai điểm. Lệnh điều khiển theo các phương pháp dẫn này được tạo ra theo thông tin từ đài ra đa và được phát lên tên lửa nhờ đài điều khiển trên mặt đất. Các kết quả mô phỏng đã chứng tỏ những ưu điểm và nhược điểm của từng phương pháp dẫn. Mời các bạn tham khảo!

  pdf11p minhxaminhyeu4 15-07-2019 10 0   Download

 • Bài báo trình bày việc tính toán kiểm bền kết cấu ốp che anten đầu tự dẫn tên lửa từ vật liệu compozit lớp chịu tải khí động bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Các tải trọng khí động được tính toán theo lý thuyết Newton, các đặc tính của vật liệu được tính toán trên cơ sở mô hình vật liệu compozit lớp trực hướng. Mô hình toán, giải thuật và chương trình tính toán bằng Matlab đã được xây dựng và áp dụng tính toán cho ốp che anten đầu tự dẫn tên lửa Kh-35E.

  pdf9p minhxaminhyeu4 15-07-2019 9 0   Download

 • Tổ hợp tên lửa phòng không cải tiến C125-2TM đã ứng dụng phương pháp dẫn КДУ (điều khiển vi phân động học bay) để dẫn tên lửa đến mục tiêu. Đây là phương pháp dẫn có nhiều ưu điểm so với các phương pháp dẫn truyền thống. Bài viết phân tích các vấn đề về phương pháp dẫn КДУ, để làm rõ hơn các ưu điểm và khả năng ứng dụng trong thực tế đối với phương pháp dẫn này.

  pdf7p vicolor2711 16-07-2019 9 1   Download

 • Bài báo trình bày việc phân tích đánh giá độ ổn định của ốp che anten đầu tự dẫn tên lửa từ vật liệu compozit lớp bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Các tải trọng chủ yếu gồm tải khí động và quán tính. Các đặc tính của vật liệu được tính toán trên cơ sở mô hình vật liệu compozit lớp trực hướng.

  pdf9p thithizone 16-07-2019 17 0   Download

 • Bài viết trình bày kết quả khảo sát các quỹ đạo của tên lửa phòng không (TLPK) theo ba phương pháp dẫn (PPD) khác nhau. Trên cơ sở đó thực hiện so sánh những đặc trưng cơ bản của hai PPD truyền thống được sử dụng rộng rãi trong các hệ điều khiển từ xa (ĐKTX) là phương pháp “Ba điểm” (T/T) và “Đón nửa góc” (ПC) với phương pháp “Cầu vồng” để làm rõ những lợi thế của PPD này.

  pdf7p visumika2711 17-07-2019 5 0   Download

 • In this paper, the passivity based-principle is applied to design a controller for DFIG, in which the Euler - Lagrange (EL) based-method and Hamiltonian rules are incorporated. The proposed controller overcomes static error of the current controller without Hamiltonian rules. The system can also offer exellent performances above and below synchronous speeds of the DFIG.

  pdf8p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 30 1   Download

 • Phân tích hiệp phương sai là một kỹ thuật khá phổ biến trong các bài toán liên quan tới dẫn đường quán tính và ước lượng tối ưu. Trong bài báo này, chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật phân tích hiệp phương sai cùng với khái niệm “bộ lọc tạo hình” để có được những đánh giá về chất lượng trong các hệ thống điều khiển thiết bị bay và cụ thể là các hệ thống dẫn tên lửa. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p minhxaminhyeu4 15-07-2019 9 0   Download

 • Bài báo phân tích và đề xuất tổng hợp một phương pháp dẫn (PPD) tối ưu trong giai đoạn điều khiển từ xa của hệ thống điều khiển kết hợp (từ xa – tự dẫn). Cụ thể là tổng hợp một thuật toán dẫn tên lửa tới một điểm trong không gian tùy thuộc vào chuyển động của mục tiêu với quỹ đạo tối ưu. Thời điểm chuyển sang tự dẫn của tên lửa được xác định bởi nhiều yếu tố bất định, đòi hỏi phải đáp ứng một số yêu cầu khắt khe.

  pdf9p minhxaminhyeu4 15-07-2019 9 0   Download

 • Bài báo xây dựng mô hình toán học mô tả một số yếu tố ảnh hưởng của mục tiêu và tên lửa tới vận tốc quay của đường ngắm tên lửa - mục tiêu (TL-MT) trong phương pháp dẫn tiếp cận tỷ lệ. Dựa trên cơ cở mô hình nhận được, đánh giá ảnh hưởng sự cơ động mục tiêu, gia tốc dọc trục tên lửa và gia tốc trọng trường đến hiệu quả của phương pháp dẫn. Đánh giá được thực hiện bằng phần mềm Matlab mô phỏng và so sánh phương pháp dẫn tiếp cận tỉ lệ trong hai trường hợp: khi bỏ qua các yếu tố ảnh hưởng đã nêu và khi có tính tới chúng.

  pdf6p minhxaminhyeu4 15-07-2019 9 0   Download

 • Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu, tổng hợp luật điều khiển tên lửa từ xa tối ưu. Các kết quả mô phỏng đã cho thấy những ưu điểm của luật điều khiển trong các trường hợp vận động của mục tiêu. Đây là những luận cứ quan trọng để phục vụ việc nghiên cứu, cải tiến, tổng hợp vòng điều khiển từ xa thiết bị bay.

  pdf8p visumika2711 17-07-2019 18 0   Download

 • Bài viết đưa ra một cách tiếp cận mới trong việc đánh giá độ trượt của các luật dẫn tên lửa thông qua việc ứng dụng phương pháp Adjoint. Phương pháp này giúp cho người thiết kế luật dẫn có thể mô phỏng đánh giá tính hiệu quả của luật dẫn bằng việc khảo sát, đánh giá tham số độ trượt tại điểm gặp.

  pdf6p visumika2711 17-07-2019 5 0   Download

 • rên cơ sở mối liên hệ động hình học giữa tên lửa -mục tiêu và phương pháp giải bài toán điều khiển tối ưu với chỉ tiêu tối ưu cục bộ dạng toàn phương theo tiếp cận Letov – Kalman, bài báo trình bày một phương pháp xây dựng luật dẫn cho tên lửa tự dẫn trên cơ sở nguồn thông tin về tốc độ góc và sai lệch góc của đường ngắm nhằm tăng hiệu quả dẫn. Các kết quả khảo sát cho thấy tính ưu việt của luật dẫn mới so với luật dẫn tiếp cận tỉ lệ truyền thống.

  pdf6p minhxaminhyeu4 15-07-2019 5 0   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp tổng hợp luật dẫn tiếp cận tỉ lệ trong không gian và trên cơ sở đó xây dựng thuật toán lập lệnh tổng quát cho tên lửa tự dẫn hai kênh (quay quanh trục dọc) có tính đến các góc lệch giữa hệ tọa độ đo và hệ tọa độ chấp hành trên tên lửa. Các kết quả mô phỏng, khảo sát trong trường hợp tên lửa quay quanh trục dọc trong quá trính điều khiển cho thấy tính tính đúng đắn của thuật toán lập lệnh đã xây dựng.

  pdf8p thithizone 16-07-2019 5 0   Download

 • Đề tài: Vận dụng kỹ thuật dạy học vi mô để bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm Vật lý phương pháp dạy học theo góc trình bày những kết quả nghiên cứu ban đầu về hiệu quả việc áp dụng kĩ thuật dạy học vi mô trong việc bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm Vật lý kỹ năng “Lựa chọn nội dung, xác định số góc và tên góc” trong hệ thống các kỹ năng dạy học theo Góc. Thông qua quy trình “soạn - trình bày - phản hồi” giúp sinh viên hình thành, hoàn thiện dần và tiến tới làm chủ kĩ năng một cách bền vững.

  pdf9p nguyenminhtuls 31-03-2015 137 26   Download

 • Wonfram là kim loại được sử dụng rất rộng rãi trong các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân hiện nay( ví dụ : Làm dây tóc bóng đèn , đèn sưởi , tên lửa vũ trụ … ) , nhờ các đặc tính vật lý và hóa học vượt trội của nó ( ví dụ : độ bền , nhiệt độ nóng chảy cao , độ cứng cao) . Việc thăm dò và khai thác vonfram ngày nay càng trở nên cấp thiết . Hiện đã có rất nhiều phương pháp nghiên cứu vonfram trong tìm kiếm...

  doc22p anhnhoe11 11-04-2013 80 9   Download

 • Bài báo này so sánh kết quả tính toán bằng lý thuyết và bằng phương pháp số cho dòng trên âm qua cánh chính của tên lửa S-125 Neva/Pechora hiện đang có trong trang bị của quân đội nhân dân Việt Nam. Bài báo sẽ trình bày về lý thuyết dòng trên âm 2D, ổn định, không nhớt qua mặt nghiêng, các phương trình biểu diễn mối quan hệ của các đại lượng số Mach, áp suất, nhiệt độ của dòng không khí trước và sau sóng shock, chi tiết về giải thuật lập trình trên MATLAB, mô hình rối Spalart-Allmaras.

  pdf7p ironman1234 06-06-2018 19 1   Download

 • Bài báo giới thiệu phương pháp tiếp cận mới trong tổng hợp bộ lọc Kalman với mở rộng xác định tín hiệu tối ưu điều khiển trục định hướng anten trong hệ bám tọa độ mục tiêu của tên lửa tự dẫn. Các kết quả nhận được có thể được áp dụng trong các hệ thống tên lửa đánh chặn mục tiêu, điều khiển thiết bị bay và các hệ thống dẫn đường. Mời các bạn tham khảo!

  pdf9p minhxaminhyeu4 15-07-2019 12 0   Download

 • Hệ tự động ổn định trên khoang (ASS) của tên lửa điều khiển bằng thiết bị động cơ xung (TBĐCX) hoạt động ở chế độ rời rạc. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển gain-scheduling rời rạc cho hệ ASS phi tuyến của tên lửa sử dụng TBĐCX dựa trên phương pháp biểu đồ hệ số. Kết quả tính toán và mô phỏng đã khẳng định tính đúng đắn của kỹ thuật đề xuất, đồng thời cũng kiểm chứng được khả năng tác động nhanh vượt trội của tên lửa.

  pdf7p minhxaminhyeu4 15-07-2019 20 0   Download

 • Bài báo trình bày phương pháp tổng hợp điều khiển thích nghi kênh gật tên lửa theo thiết kế kết hợp luật dẫn và điều khiển IGC (Integrated Guidance Control). Phương pháp Backstepping thích nghi kết hợp với điều khiển trượt được áp dụng cho mThe integrated model is formulated as a block-strict-feedback nonlinearô hình hệ phi tuyến bậc 3 dạng strict-feedback có chứa các tham số bất định. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p minhxaminhyeu4 15-07-2019 15 0   Download

 • Đảm bảo cho các kết cấu tên lửa, thiết bị bay có khả năng làm việc ổn định, đúng chức năng, dưới tác dụng của nhiệt độ cao là vấn đề khó khăn và phức tạp. Các phương pháp bảo vệ nhiệt cơ bản như: nhiệt dung, cách nhiệt, vách hấp thụ nhiệt, dẫn nhiệt....đã được giới thiệu, phân tích. Trên cơ sở đó đã chỉ ra các loại lớp phủ cơ bản, thường được sử dụng để bảo vệ nhiệt cho các kết cấu của tên lửa và thiết bị bay. Các yêu cầu đối với lớp phủ bảo vệ nhiệt này đã được tổng hợp; công nghệ chế tạo chúng cũng đã được chỉ ra cụ thể.

  pdf8p thithizone 16-07-2019 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp dẫn tên lửa
p_strCode=phuongphapdantenlua

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2