intTypePromotion=4
ADSENSE

Phương pháp giáo dục đạo đức sinh viên

Xem 1-20 trên 336 kết quả Phương pháp giáo dục đạo đức sinh viên
 • Đề tài: Giáo dục đạo đức học sinh Trung học cơ sở trình bày về thực trạng quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh; một số biện pháp quản lý nhằm tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh như tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với các thành viên tham gia giáo dục đạo đức đối với học sinh, tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh, kiểm tra đánh giá và xử lý công tác giáo dục đạo đức học sinh.

  doc6p nghiep171168 20-03-2015 211 41   Download

 • Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước hiện nay, mỗi giáo viên cần xác định nhiệm vụ là giáo dục, giáo dưỡng. Trong quá trình giảng dạy chúng ta không nên coi nhẹ hai nhiệm vụ đó, mới đào tạo được một học sinh toàn diện theo yêu cầu của nền giáo dục mới. Bài SKKN về biện pháp giáo dục đạo đức học sinh, mời các bạn tham khảo.

  pdf10p somivang123 24-03-2014 81 15   Download

 • Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên Bài viết chia làm hai phần chính. Phần 1: Giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên- đôi điều suy ngẫm. Phần 2: Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên để sinh viên có nhận thức chính xác về chuẩn mực giá trị đạo đức từ đó hình thành cảm xúc tình cảm, nhu cầu tự hoàn thiện đạo đức cho mình. Do đó phải rèn luyện thói quen hành vi đạo đức cho học sinh sinh viên, phối hợp thống nhất giữa giáo...

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 118 19   Download

 • Giáo dục Đại học đang đứng trước thách thức rất lớn về phương pháp quản lý, chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực chưa phát huy mạnh mẽ được sự sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, các nhà quản lý và sinh viên. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Giáo dục Đại học: Thành tựu và những giải pháp nâng cao chất lượng" đã được thực hiện.

  pdf3p vinhbinh2013 07-06-2016 72 7   Download

 • Bài viết trình bày kết quả khảo sát về hoạt động giáo dục đạo đức cho học viên tại một số trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tác giả tập trung khảo sát cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh học sinh về các nội dung chính là mục tiêu, nội dung, phương pháp và các hình thức giáo dục đạo đức tại các trung tâm giáo dục.

  pdf6p danhvi10 26-11-2018 53 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên đại học kĩ thuật thông qua dạy học Hóa học hữu cơ nghiên cứu một số biện pháp vận dụng PPDH tích cực trong DH môn Hóa học hữu cơ nhằm phát triển năng lực độc lập sáng tạo của SV, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng DH hóa học nói riêng và nâng cao hiệu quả đào tạo ở trường ĐH kĩ thuật nói chung.

  pdf204p nganhanggddt2014 01-07-2014 163 79   Download

 •  Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Phát triển kỹ năng tự học Toán cho sinh viên các trường đại học đào tạo giáo viên Tiểu học nhằm mục đích đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm PT KN THT cho SV các trường đại học đào tạo giáo viên Tiểu học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Tiểu học.

  pdf206p uocvongxua03 24-06-2015 223 78   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục: Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ở trường đại học nhằm kích thích sinh viên chủ động tìm kiếm tri thức thông qua các hành động học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo GV tại các trường ĐHSP hiện nay.

  pdf268p nganhanggddt2014 01-07-2014 140 59   Download

 • Giáo dục đạo đức là yêu cầu khách quan của sự nghiệp "trồng người", nó giúp đào tạo ra thế hệ vừa "hồng" vừa "chuyên" nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Các nội dung và hình thức giáo dục đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng phong phú, đa dạng. Chủ yếu là giáo dục lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, thế giới quan cộng sản chủ nghĩa, phương pháp luận duy vật biện chứng, tinh thần tự chủ, sáng tạo, văn hóa giao tiếp…...

  pdf5p phalinh18 18-08-2011 122 50   Download

 • Đề tài "Phương pháp phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với tổ chức đoàn, hội cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương trong việc giáo dục đạo đức học sinh" được thực hiện nhằm tăng cường sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm tổ chức đoàn, trong nhà trường, hội cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội trong cả quá trình giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giảng dạy, tạo nên sự đồng bộ và tác động tích cực đến việc xây dựng nhà trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p dutru2011 22-09-2015 96 15   Download

 • Bài viết với nội dung iải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê giáo dục, đào tạo Đại học, chỉ số phát triển về giáo dục đại học, số trường học, lớp học, giáo viên và học sinh, giáo viên các dân tộc ít người... Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm nội dung.

  pdf40p luu1212 04-07-2019 8 1   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm mầm non để tài "Một số biện pháp giáo dục truyền thống: “Tôn sư trọng đạo”" cho đội viên của Trường THCS Xuân Giang" nghiên cứu nhằm góp một phần giữ gìn và phát huy truyền thống: “ Tôn sư trọng đạo” ngày một tốt hơn góp phần nhỏ vào sự nghiệp giáo dục chung, đồng thời cũng để đẩy mạnh phong trào hoạt động công tác Đội nói riêng của Liên đội trường THCS Xuân Giang.

  pdf34p dungvantianhanh 07-06-2014 926 268   Download

 • Thật vậy,con người muốn phát triển toàn vẹn thì tài và đức luôn tương tác với nhau,sinh thành ra nhau và tạo ra một nhân cách toàn diện. Con người khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành đều phải trải qua các giai đoạn phát triển về trí tuệ,sự hiểu biết của mỗi con người là do việc học,do kinh nghiệm cuộc sống đem lại.Còn giáo dục đạo đức cho mỗi con người thì cần được giáo dục ngay từ khi còn nhỏ. Vì vậy mục tiêu giáo dục Tiểu học là nhằm: giúp học sinh hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển...

  doc9p thuvjetmtt 30-10-2011 313 110   Download

 • Môđun Phương pháp dạy đạo đức lớp 1 được biên soạn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới. Cuốn sách gồm 2 tiểu môđun. Môđun 1 cung cấp cho học viên các lí luận chung về đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức. Môđun 2 trình bày những kiến thức cơ bản về môn Đạo đức và phương pháp dạy học môn Đạo đức trong tiểu học hiện nay.

  pdf148p motorola_12 01-06-2013 203 35   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa các phương pháp giáo dục đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phân tích, đánh giá thực trạng phương pháp giáo dục đạo đức ở Trường đại học Hồng Đức, bài viết đưa ra một số giải pháp đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức cho sinh viên ở Trường Đại học Hồng Đức hiện nay.

  pdf11p danhvi95 05-12-2018 59 4   Download

 • Bài viết trình bày các đề xuất của 53 lãnh đạo từ các thư viện và cơ quan thông tin trong và ngoài nước có tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của ngành Thông tin học Trường Đại học Cần Thơ về các giải pháp giúp nâng cao chất lượng đào tạo. Bằng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp(kết hợp khảo sát 53 nhà tuyển dụng và phỏng vấn 20 lãnh đạo các đơn vị) nghiên cứu đã đưa ra các hướng cập nhật chương trình đào tạo cũng như đề xuất với Bộ môn, cán bộ giảng dạy và sinh viên. chuyên ngành về cách nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

  pdf7p vihercules2711 25-03-2019 18 0   Download

 • Mỗi năm các trường khối kinh tế đào tạo được khoảng 50-60.000 cử nhân, họ đang là những nhân tố bổ sung nhân lực cho nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Theo đánh giá của các nhà tuyển dụng thì chất lượng nguồn nhân lực này vẫn còn yếu và kém. Mà nguồn lực cụ thể ở đây chính là sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Khi nói đến sinh viên, người ta liền nghĩ đến khía cạnh học tập. Vì thế chân dung của sinh viên phải được phác họa qua thái độ học tập của họ....

  doc57p trungvandhqn 25-06-2010 2001 335   Download

 • Ý thức, chính trị là sự phản ánh các quan hệ kinh tế - xã hội, phản ánh những lợi ích căn bản và địa vị của các giai cấp và mối quan hệ giữa các giai cấp đó. Giáo dục tƣ tƣởng chính trị, đạo đức là giáo dục cho ngƣời học có ý thức về chính trị, ý thức về pháp luật, ý thức đạo đức. Đây là hoạt động có tổ chức có mục đích có kế hoạch của nhà giáo dục nhằm chuyển hóa những chuẩn mực giá trị tƣ tƣởng chính trị, đạo đức và...

  pdf109p muathi2013 18-05-2013 121 57   Download

 • Tài liệu Hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên sư phạm không chỉ là điểm tựa cho sinh viên sư phạm trong hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục mà còn hữu ích cho các bạn sinh viên thuộc các lĩnh vực khoa học chuyên ngành có liên quan và là Tài liệu giúp ích thiết thực cho việc giảng dạy học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trong chương thình dào tạo của các trường Đại học Sư phạm.

  pdf101p tichtutite 18-06-2014 148 51   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng vai trò, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp đối với công tác giáo dục học sinh Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp 12 đã đề ra những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh và góp phần hoàn thiện nhân cách học sinh lớp 12 ở trường THPT. Mời các bạn tham khảo.

  doc23p thanhbinh22592 13-06-2016 272 55   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp giáo dục đạo đức sinh viên
p_strCode=phuongphapgiaoducdaoducsinhvien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2