intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp hiển vi

Xem 1-20 trên 5404 kết quả Phương pháp hiển vi
 • Vật liệu graphen (rGO được tổng hợp bằng phương pháp khử nhiệt từ graphen oxit (GO) trong môi trường khí N2 tại 600o C với thời gian khử trong 1 giờ. Các tính chất của vật liệu rGO tổng hợp được xác định bởi các phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM), phổ hồng ngoại (FTIR), phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX), nhiễu xạ tia X (XRD) và phương pháp hấp phụ đẳng nhiệt N2. Đặc tính điện của rGO được xác định với dung lượng riêng đạt 65,8 F/g tại tốc độ quét thế 50 mV/s.

  pdf9p visumika2711 17-07-2019 28 0   Download

 • Bài viết trình bày nghiên cứu các phương pháp đo và kết quả phân tích (phương pháp hiển vi điện tử quét SEM, thành phần vật liệu EDX, nhiệt vi sai TG/DTA và phân tích các tính chất cơ lý). Đối với quá trình tổng hợp lưu huỳnh polime từ lưu huỳnh nguyên tố và dung môi cacbon disulfua trong quá trình nung nóng chảy lưu huỳnh nguyên tố.

  pdf4p vicapital2711 02-08-2019 16 0   Download

 • Bài viết này sẽ giới thiệu về một số kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân vị để xây dựng bộ chỉ tiêu xác định các hiện tượng rét đậm, rét hại và nắng nóng từ số liệu dự báo nhiệt độ hạn mùa của ECMWF.

  pdf7p vicross2711 20-06-2019 26 0   Download

 • Các công cụ phân tích tinh vi hơn như kỹ thuật đếm tế bào pha rắn có thể được tận dụng để làm giảm thời gian cần thiết để phát hiện các hoạt động của Enzyme ở vi khuẩn, với một ngưỡng phát hiện thấp. Phát hiện coliforms bằng phương pháp phân tử này cũng được đề cập, vì các phương pháp này cho những phát hiện rất cụ thể và nhanh chóng mà không cần nuôi cấy. Tham khảo nội dung đề tài "Phát hiện và đếm Coliforms trong nước uống, các phương pháp hiện thời và phương pháp tiếp cận nổi bậc" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc44p hayyawawaji 24-03-2016 84 15   Download

 • Bài tiểu luận "Phát hiện và đếm coliforms trong nước uống, các phương pháp hiện thời và phương pháp tiếp cận nổi bậc" giới thiệu đến các bạn những nội dung về coliforms, phương pháp phân tích vi sinh thực phẩm như: Phương pháp enzyme, phương pháp phân tử,...

  doc44p cobeetuyettrang 22-11-2015 77 11   Download

 • Bài báo tổng hợp Cu2O nano bằng phương pháp khử muối đồng (II) trong dung dịch bằng hiđrazin khi có mặt các chất hoạt động bề mặt khác nhau. Các đặc trưng của vật liệu được khảo sát bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), các phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (TEM) và hiển vi điện tử truyền qua độ phân giải cao (HRTEM).

  pdf6p uocvong01 24-09-2015 59 5   Download

 • Quá trình điện kết tinh PbO2 trên nền graphit được thực hiện bằng phương pháp oxi hóa anôt ion Pb2+ trong dung dịch Pb(NO3)2 ở chế độ điện phân dòng không đổi. Ảnh hưởng của các yếu tố như mật độ dòng, nồng độ của Pb2+, H+, Cu2+ và phụ gia gielatin đến hiệu suất quá trình tạo màng PbO2 đã được nghiên cứu. Cấu trúc tế vi và dạng tinh thể của PbO2 tổng hợp được khảo sát bằng phương pháp hiển vi điện tử quét và nhiễu xạ tia X.

  pdf7p uocvong01 24-09-2015 58 4   Download

 • Nghiên cứu này sẽ trình bày hai phương pháp hiệu quả để hiện thực vi mạch bất đồng bộ trên các loại FPGA dạng Look-Up Table (LUT). Hai phương pháp này được xây dựng dựa trên kỹ thuật xây dựng những cổng Muller không nhiễu trong hai thư viện ở hai mức HDL và EDIF. Các ràng buộc về thời gian và/hoặc ràng buộc về vị trí được sinh ra tự động để bắt buộc công cụ hiện thực FPGA ánh xạ các phần tử này lên các khối luận lý thích hợp của FPGA. Các họ FPGA dạng LUT của Xilinx và Altera có thể được dùng để hiện thực mạch bất đồng bộ bằng hai phương pháp này.

  pdf10p thorthor1234 24-05-2018 25 1   Download

 • Trong bài báo, trên cơ sở của hệ thống thông tin liên lạc dưới nước hiện có và nhu cầu thực tế đối với các đơn vị Đặc công nước, chúng tôi đề xuất giải pháp định vị dưới nước theo phương pháp chủ động nhằm phục vụ cho huấn luyện, cứu nạn, cứu hộ của đặc công nước, việc cất giữ và tìm kiếm nhanh chóng các vũ khí, trang bị, mốc giới dưới nước bằng việc kết hợp kỹ thuật điện tử, điện tử dưới nước và công nghệ thông tin.

  pdf7p thithizone 16-07-2019 8 1   Download

 • Nghiên cứu này trình bày một số kết quả về hiệu chỉnh sản phẩm mưa dự báo hạn mùa từ mô hình phổ khu vực (RSM), theo hai phương pháp hiệu chỉnh là phương pháp phân vị-phân vị với xấp xỉ gamma (QM-G) và phương pháp Bayesian xác suất kết hợp (BJP). RSM thực hiện dự báo lại cho giai đoạn 1982-2014 với số liệu điều kiện ban đầu và điều kiện biên là dự báo của mô hình toàn cầu CFS,hạn dự báo tới 5 tháng. Kết quả cho thấy, hiệu chỉnh BJP đã làm tăng lên đáng kể tương quan giữa mô hình và quan trắc.

  pdf8p mat_vang1 14-01-2019 21 0   Download

 • Vật liệu khung cơ kim trên cơ sở muối sắt (III) và axit 1,2,4 benzentricacboxylic được tổng hợp thành công bằng phương pháp nhiệt dung môi. Vật liệu thu được phân tích hình thái học bằng phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) và nhiễu xạ tia X (XRD).

  pdf6p viirene2711 01-10-2020 17 0   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Ứng dụng phương pháp PRC phát hiện vi khuẩn aeromonas hydrophila phân lập từ cá tra (pangasianodon hypophthmus) bị bệnh xuất huyết được thực hiện nhằm chuẩn hóa phương pháp PCR phát hiện vi khuẩn aeromonas hydrophila. Đồng thời cũng so sánh với kết quả định danh bằng phương pháp sinh hóa truyền thống và kit API 20E. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf46p langtuthangpro 17-06-2014 137 28   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Ứng dụng phương pháp PCR phát hiện vi khuẩn Aeromonas hydrophila phân lập từ cá tra (Pangasianodon hydrophthamus) bị bệnh xuất huyết nhằm chuẩn hóa phương pháp PCR phát hiện vi khuẩn Aeromonas hydrophila, đồng thời cũng so sánh với kết quả định danh bằng phương pháp sinh hóa truyền thống,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf46p langtuthangpro 15-06-2014 110 18   Download

 • Bài viết Thẩm định hiệu lực phương pháp LaL và ứng dụng để thử nghiệm nội độc tố vi khuẩn trình bày: LAL là phương pháp hiện đại để thử nghiệm nội độc tố, phương pháp này mang lại kết quả nhanh và chính xác. Bài báo này nghiên cứu tìm hiểu, tổng hợp một số phương pháp đánh giá hiệu lực của thử nghiệm LAL đã được công bố cũng như xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p lauchiquay 21-04-2018 66 0   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp định vị nguồn bức xạ vô tuyến trong điều kiện địa hình không có tín hiệu LOS (Line Of Sight) khi xét đến hiện tượng phản xạ tín hiệu. Sự phản xạ xảy ra tại bề mặt phẳng, được tính toán theo công thức Fresnel với góc phản xạ và góc tới có giá trị bằng nhau.

  pdf4p vicapital2711 02-08-2019 12 0   Download

 • Trong nghiên cứu làng xã ở Việt Nam hiện nay, các học giả đã vận dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu liên ngành (inter-disciplinarity) và phương pháp khu vực học (area studies) là hai phương pháp có vị trí, vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu làng xã Việt Nam hiện nay. Điều này được thể hiện qua thực tiễn việc sử dụng hai phương pháp nghiên cứu này trong các công trình nghiên cứu về làng xã Việt Nam.

  pdf4p vipennsylvania2711 05-11-2020 3 0   Download

 • Hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) công suất 380 m3/ngày của Công ty nước giải khát Kirin Acecook được thiết kế và xây dựng với phương pháp xử lý sinh học kỵ khí UASB kết hợp sinh học hiếu khí Aerotank. Kết quả khảo sát các chỉ tiêu quan trọng của nước thải tại đầu ra của các công trình xử lý thể hiện khả năng xử lý hiệu quả của công nghệ sinh học kỵ khí UASB với hiệu quả xử lý của các chỉ tiêu khảo sát đều vượt hơn 90% ...

  pdf7p nguyenvanquan037 03-01-2011 126 412   Download

 • Các bài toán tính tổng thường xuyên xuất hiện trong các kì thi học sinh giỏi hay các kì thi vào các trường phổ thông chuyên dưới nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như Số Học, Bất Đẳng Thức và đôi khi cũng là các bài tóan tính tổng trực tiếp. Để giúp cho bạn đọc có một cái nhìn tổng quan hơn về cách tính tổng của một dãy , mục chuyên đề này được viết ra bao gồm các phương pháp tính tổng và chứng minh một số bất đẳng thức tổng thông dụng A.Các dạng tổng...

  pdf10p sorrysorryhandsome 20-03-2010 1106 406   Download

 • Tài liệu “Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” được biên soạn với mục đích trang bị và nâng cao kiến thức, kĩ năng nghiên cứu của đội ngũ giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện thành công chương trình tiểu học mới. Viện Nghiên cứu Giáo dục thuộc trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh là đơn vị trực tiếp tổ chức biên soạn tài liệu này.

  pdf91p sonyt707 29-09-2010 2521 384   Download

 • Phương pháp tính momen là một phương pháp phổ biến trong điều khiển robot hiện đại. Nó cho phép loại bỏ được tất cả các thành phần phi tuyến và liên kết chéo trong robot. Nhược điểm của phương pháp này là các tham số phi tuyến thường không được ước lượng chính xác và quá trình tính toán phức tạp đòi hỏi thời gian thực. Vì vậy trong thực tế dao động và quá chỉnh thường xuyên xuất hiện khi điều khiển bằng phương pháp tính momen. Mạng nơron và thuật di truyền...

  pdf6p doxuan 05-08-2009 753 315   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp hiển vi
p_strCode=phuongphaphienvi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2