intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp hóa nhiệt xúc tác

Xem 1-20 trên 77 kết quả Phương pháp hóa nhiệt xúc tác
 • Bài báo đã tiến hành nghiên cứu phân hủy PCBs ở nhiệt độ 600oC có sử dụng chất mang là MB và chất phản ứng là CAO. Sản phẩn phản ứng đã được xác định. Có sự khác biệt về sản phẩm phân hủy PCBs khi chỉ sử dụng MB và khi sử dụng hỗn hợp MB và CAO. Khi sử dụng 3,0 gam MB có chứa từ 1,0 đến 3,0 gam CAO thì sản phẩm khí hình thành chỉ có chứa 1,2-benzendicacboxylic axít không độc; PCBs còn lại trên MB chỉ còn 4 đến 6 nguyên tử clo trong...

  pdf6p tuanlocmuido 13-12-2012 66 9   Download

 • Bài báo đã tiến hành nghiên cứu phân hủy PCBs ở nhiệt độ 600oC có sử dụng chất mang là MB và chất phản ứng là CAO. Sản phẩn phản ứng đã được xác định. Có sự khác biệt về sản phẩm phân hủy PCBs khi chỉ sử dụng MB và khi sử dụng hỗn hợp MB và CAO. Khi sử dụng 3,0 gam MB có chứa từ 1,0 đến 3,0 gam CAO thì sản phẩm khí hình thành chỉ có chứa 1,2-benzendicacboxylic axít không độc; PCBs còn lại trên MB chỉ còn 4 đến 6 nguyên tử clo trong phân tử. Hiệu suất phân hủy PCBs tăng khi sử dụng thêm chất phản ứng CAO, và đạt cao nhất là 98,88%.

  pdf6p uocvong01 24-09-2015 44 2   Download

 • Nội dung bài viết trình bày về ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến cấu trúc CeO2 dạng bông hoa chế tạo bằng phương pháp thuỷ nhiệt. Bông hoa Ce(OH)CO3 với cấu trúc ba chiều (3D) đã được chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt. Bông hoa chế tạo có các cánh hoa kích thước nano, lỗ rỗng sâu và thể tích lỗ rỗng lớn nên có diện tích bề mặt cao...vật liệu mới này có thể được sử dụng làm chất xúc tác dựa trên nền Ceria cho phản ứng reforming khí metan tạo thành nhiên liệu khí hydro cho pin nhiên liệu.

  pdf6p hanh_tv25 31-03-2019 31 0   Download

 • Bài viết trình bày quá trình tổng hợp của các hạt nano TiO2 bằng phương pháp solgel kết hợp thủy nhiệt sử dụng tetra isopropyl titanat (Ti(OC3H7)4 như tiền chất. Đặc trưng của vật liệu TiO2 được đánh giá bằng các phương pháp XRD, FESEM, và UV-Vis. Xúc tác quang hóa được khảo sát đối với chất màu metylen xanh.

  pdf5p jangni 13-04-2018 168 15   Download

 • Trong các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do khí thải độngcơ gây ra thì phương pháp xử lý NOx thông qua con đường phân hủy nhiệt trực tiếp vẫn luôn thu hút nhiều sự quan tâm vì không cần dùng thêm một chất khử và kim loại quý nào cả. Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu việc dùng phương pháp kết tủa kết hợp với hiệu ứng phân hủy nhiệt để nâng cao hiệu suất chuyển hóa NOx của hệ xúc tác trên cơ sở của Ce, Ni và Ba mang trên y-Al2O3.

  pdf6p tangtuy01 01-03-2016 80 12   Download

 • Nghiên cứu này hướng đến một phương pháp mới, thân thiện với môi trường là dùng TiO2 nano ống làm xúc tác quang để khử graphene oxide, tạo composite TiO2/graphene. TiO2 nano ống được điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt kiềm, có diện tích bề mặt riêng (BET) là 418,3 m2 /g, đường kính ống 8-10 nm. Graphene oxide (GO) được điều chế theo phương pháp Hummers biến thể, với các tấm GO khoảng 2-5 lớp. Hỗn hợp TiO2 và GO với tỉ lệ khối lượng 1:1 được chiếu bức xạ UVC-20W trong khoảng 1-9 giờ. Sự khử GO được khảo sát qua phổ hồng ngoại bán định lượng và độ dẫn điện.

  pdf9p hulk1234 01-06-2018 69 12   Download

 • Vật liệu Bi2Zr2O7 đã được chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt - nung (Hydrothermal-calcination method). Ảnh hưởng của độ pH và nhiệt độ nung lên tính chất của vật liệu đã được khảo sát thông qua nhiễu xạ kế tia X (XRD), phân tích nhiệt vi trọng (DGT), quét nhiệt lượng (DSC), hiển vi điện tử quét (SEM), phổ tán sắc năng lượng (EDS), xác định diện tích bề mặt riêng BET (Micromeritics Tristar 3000 V6.04).

  pdf7p vixyliton2711 12-04-2019 9 0   Download

 • Xúc tác lưỡng kim loại chứa Ni, Cu trên chất mang SBA-15 với hàm lượng 14%Ni và 5%Cu theo khối lượng được tổng hợp bằng phương pháp trực tiếp và phương pháp tẩm với nguồn silic là natrisilicat. Quá trình tổng hợp SBA-15 trong điều kiện thủy nhiệt với các tiền chất chứa Ni, Cu được tính toán trước khi đưa vào xúc tác. Sử dụng các phương pháp hóa lý hiện đại để đặc trưng xúc tác: XRD, IR, TEM, EDX và BET.

  pdf5p vicapital2711 02-08-2019 10 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, vật liệu MIL-101(Cr) được tổng hợp thành công bằng phương pháp thủy nhiệt. Sản phẩm được đặc trưng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), quang điện tử tia X (XPS), phổ phản xạ khuyếch tán tử ngoại khả kiến (UV-Vis-DR). MIL-101(Cr) được ứng dụng trong phản ứng phân hủy quang hóa phẩm nhuộm Remazol Deep Black RGB (RDB) trong dung dịch nước.

  pdf10p tangtuy01 01-03-2016 54 5   Download

 • Vật liệu khung hữu cơ – kim loại với cấu trúc tương tự như zeolite (ZIF-8) đã được tổng hợp theo phương pháp kết hợp nhiệt độ và dung môi từ phản ứng giữa zinc nitrate hexahydrate và 2-methylimidazole. Xúc tác được phân tích bằng những phương pháp như nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phân tích nhiệt trọng lượng (TGA), phổ hồng ngoại (FT-IR), quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) và đo bề mặt riêng Langmuir. ZIF-8 được tổng hợp với bề mặt riêng Langmuir trên 1700 m2/g.

  pdf11p thorthor1234 24-05-2018 47 1   Download

 • Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình fluor hóa sốc nhiệt lên tính chất bề mặt và hoạt tính quang xúc tác của TiO2 P25 lên sự phân hủy của phẩm nhuộm cation và anion ở các pH khác nhau. Mời các bạn tham khảo!

  pdf11p hulk1234 01-06-2018 37 2   Download

 • Vật liệu La/Fe-Bentonite được điều chế bằng phương pháp trao đổi ion đơn giản và được ứng dụng để xử lý đỏ congo trong nước. Tính chất đặc trưng của vật liệu được đánh giá bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như XRD, phân tích nhiệt và BET. Sự có mặt của La làm tăng cường khả năng xử lý đỏ congo của vật liệu La/Fe-Bentonite ở cả pH trung tính và cao hơn.

  pdf6p trangcham1896 20-12-2018 26 0   Download

 • Zeolit ZSM-5 đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp thủy nhiệt, kết hợp giữa tạo mầm gel, già hóa gel và kết tinh trong ở nhiệt độ 1900 C không sử dụng chất tạo mầm hay template. Dưới điều kiện thủy nhiệt và thành phần gel đã tính toán được các gel chuyển thành nhân (mầm) là các pha zeolit giả bền, sau đó nhân này lớn thành tinh thể zeolit ZSM-5 hoàn chỉnh sau quá trình làm già và kết tinh.

  pdf7p visumika2711 17-07-2019 1 0   Download

 • Nhiệt độ Trong phạm vi lý học, tốc độ của phản ứng tăng lên cùng với sự tăng của nhiệt độ. Nhưng khi vượt quá phạm vi nào đó, các phản ứng được enzyme xúc tác bị ảnh hưởng do sự biến tính của phân tử protein-enzyme.

  pdf6p pencil_7 12-10-2011 753 82   Download

 • Trong nghiên cứu này, biodiesel được điều chế từ mỡ cá tra, xúc tác dị thể KOH/γ-Al2O3 bằng phản ứng chuyển hóa este với metanol. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng dựa trên kiểu tâm phức hợp 4 biến với α = 1,54671. Các biến của quá trình chuyển hóa este và mức độ được khảo sát là tỷ lệ mol metanol/mỡ (X1: 7/1 – 9/1), hàm lượng xúc tác (X2: 5 % – 7 %), thời gian phản ứng (X3: 60 phút – 120 phút), nhiệt độ phản...

  pdf8p can_loc 24-07-2012 169 49   Download

 • Viện nghiên cứu enzyme chịu nhiệt có trụ sở tại Kobe, Nhật Bản vừa tuyên bố, cơ quan này đã hợp tác với Đại học Osaka nghiên cứu chất xúc tác sinh học mới trên cơ sở lợi dụng vi sinh vật. Chất xúc tác là vật chất thúc đẩy quá trình phản ứng hóa học. Thông thường có hai phương pháp tạo ra chất xúc tác sinh học.

  pdf4p heoxinhkute7 24-12-2010 182 44   Download

 • Công nghệ loại bỏ chất ô nhiễm không khí (SOx, NOx) bằng phương pháp sử dụng xúc tác có phân tán các bon Phòng nghiên cứu môi trường, Viện nghiên cứu khoa học công nghệ Pohang Lee Ki Man, Byun Young Chul, Go Dong, Joon 1. Mở đầu Khí thải từ lò hơi của nhà máy nhiệt điện, lò luyện cốc và lò thiêu đều có hàm lượng khí ô xít nitơ và ôxít sunfua. Hai thành phần này là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng mưa axít, sương mù quang hóa (Photochemical Smog)và gây ra các chứng...

  pdf7p chatraqn 13-12-2012 272 33   Download

 • Xúc tác TiO2/silica được tổng hợp bằng phương pháp tẩm ướt SiO2 bằng Ti(i-PrO)4 trong dung môi isopropanol ở nhiệt độ phòng. Các mẫu vật liệu được đặc trưng bằng các phương pháp vật lý như XRD, IR, SEM. Phổ X-ray không xuất hiện tín hiệu của TiO2 ở hàm lượng thấp, nhưng pic của TiO2 rõ rệt hơn ở nồng độ cao. Các mẫu xúc tác được tiến hành phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren dưới điều kiện êm dịu, tạo thành sản phẩm chính là benzanđehit. Ảnh hưởng điều kiện phản ứng đến...

  pdf8p namson94 22-07-2012 166 27   Download

 • Tóm tắt: Phương pháp vi nhũ có nhiều ứng dụng rộng rãi từ thu hồi dầu (oil recovery) tới tổng hợp vật liệu hạt có kích thước nano (nanoparticles). Việc thực hành đầy đủ đầu tiên của hệ vi nhũ nước trong dầu (w/o) để tổng hợp vật liệu nano được giới thiệu năm 1982 và tập trung vào vật liệu nano của kim loại quý cho những ứng dụng xúc tác. Từ đó, phương pháp này có một ứng dụng được mở rất rộng trong lĩnh vực xúc tác, từ các phản ứng xảy ra ở nhiệt độ phòng .như...

  pdf4p bibocumi3 17-09-2012 102 25   Download

 • Than hoạt tính xúc tác (Me/THT) được chế tạo từ than hoạt tính (THT) được phân tán một lượng nhỏ (vài % khối lượng) các kim loại chuyển tiếp Me. Vật liệu Me/THT có dung lượng hấp phụ phenol tương tự như THT ban đầu. Song, sau khi hấp phụ bão hòa, (Me/THT)BH có thể được hoàn nguyên dễ dàng với H2O2 ở nhiệt độ thấp 40oC, không tạo ra sản phẩm phụ khác, ngoài CO2 và H2O, dung lượng hấp phụ phenol vẫn được bảo toàn sau nhiều lần hoàn nguyên. Phản ứng hoàn nguyên có tốc độ khá...

  pdf6p tuanlocmuido 13-12-2012 126 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp hóa nhiệt xúc tác
p_strCode=phuongphaphoanhietxuctac

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2