intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp kết hợp nhiệt độ

Xem 1-20 trên 341 kết quả Phương pháp kết hợp nhiệt độ
 • p 01-01-1970   Download

 • Với mục đích làm tăng các tính chất đặc trưng của RGO, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tổng hợp vật liệu composit MoS2 /RGO nhằm ứng dụng vào lĩnh vực xúc tác quang. Vật liệu composit được tổng hợp bằng phương pháp kết hợp giữa nung và thủy nhiệt.

  pdf8p meolep2 10-12-2018 56 6   Download

 • Bài viết nghiên cứu đề ra phương pháp tổng hợp nano SiO2 từ cát bằng phương pháp kết tủa. Kết quả nghiên cứu cho thấy với nồng độ CM NaOH = 6 mol/L, nhiệt độ nung 550o C cho khối lượng cho SiO2 là tốt nhất = 71mg SiO2/1g cát, với kích thước hạt 25-35nm, và có cấu trúc tự do. Đề tài đã mở ra một hướng ứng dụng mới cho nguồn nguyên liệu cát khá dồi dào ở tỉnh Bình Thuận.

  pdf3p chauchaungayxua7 13-08-2020 30 1   Download

 • Tổng hợp Vật liệu là một công việc tiến hành thường xuyên trong các phòng thí nghiệm Hoá chất rắn, Vật lý chất rắn,... Tài liệu nhỏ này nhằm cung cấp một số nét cơ bản về lý thuyết phản ứng giữa các pha rắn ở nhiệt độ cao là kiến thức rất cần thiết lúc bắt tay vào tiến hành tổng hợp vật liệu, đồng thời giới thiệu một cách sơ lược có tính chất gợi ý các phương pháp tổng hợp vật liệu khác nhau....

  pdf92p binhminhxanh_1988 13-10-2010 384 126   Download

 • Công thức tính sự chênh lệch nhiệt độ giữa mẫu nghiên cứu và mẫu chuẩn T1, T2 Nhiệt độ của mẫu nghiên cứu và mẫu chuẩn b tốc độ nâng nhiệt của lò H chiều cao của mẫu R Bán kính mẫu dạng hình trụ r Toạ độ điểm ghi nhiệt độ của mẫu (r=0 là toạ độ đặt pin nhiệt điện) M, C,  khối lượng, nhiệt dung riêng và hệ số dẫn nhiệt của mẫu nghiên cứu và mẫu chuẩn

  ppt57p codon2727 04-01-2013 441 116   Download

 • Bài báo trình bày quá trình tổng hợp HA bằng con đường kết tủa đơn giản, từ các hóa chất cơ bản Ca(OH)2, H3PO4, và khảo sát sản phẩm thu được bằng các phương pháp: Nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), hấp thụ hồng ngoại (FTIR) và phân tích sự thay đổi khối lượng theo nhiệt độ (TGA). Các đặc trưng đã xác định cũng được so sánh với số liệu của mẫu HA chuẩn của Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Mỹ (NIST).

  pdf5p uocvong01 24-09-2015 105 12   Download

 • Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu tiếp theo, tổng hợp HA bằng phản ứng giữa Ca(NO3)2 với (NH4)2HPO4. Những kết quả này sẽ được sử dụng cho các nghiên cứu về chế tạo HA dạng gốm xốp. Do chất lượng tinh thể của HA bột, trong đó kích thước hạt là yếu tố chính, ảnh hưởng đến những đặc tính quan trọng của vật liệu gốm xốp HA nên ảnh hưởng của nhiệt độ đến kích thước tinh thể HA tạo thành cũng sẽ được quan tâm nghiên cứu.

  pdf5p uocvong01 24-09-2015 87 6   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu ZIF-8 trong dung môi methanol ở nhiệt độ phòng. Vật liệu được đặc trưng bằng các phương pháp XRD, BET, TGA, SEM, DR-UV-Vis. Vật liệu ZIF-8 tổng hợp được có diện tích bề mặt 1383 m2 /g, độ bền nhiệt lên đến 4000 C.

  pdf5p viuzumaki2711 09-05-2019 80 1   Download

 • Đảm bảo cho các kết cấu tên lửa, thiết bị bay có khả năng làm việc ổn định, đúng chức năng, dưới tác dụng của nhiệt độ cao là vấn đề khó khăn và phức tạp. Các phương pháp bảo vệ nhiệt cơ bản như: nhiệt dung, cách nhiệt, vách hấp thụ nhiệt, dẫn nhiệt....đã được giới thiệu, phân tích. Trên cơ sở đó đã chỉ ra các loại lớp phủ cơ bản, thường được sử dụng để bảo vệ nhiệt cho các kết cấu của tên lửa và thiết bị bay. Các yêu cầu đối với lớp phủ bảo vệ nhiệt này đã được tổng hợp; công nghệ chế tạo chúng cũng đã được chỉ ra cụ thể.

  pdf8p thithizone 16-07-2019 19 0   Download

 • Nước có độ cứng cao thường gây tác hại cho người sử dụng làm lãng phí xà phòng và các chất tẩy, tạo ra cặn kết bám vững chắc bên trong đường ống, thiết bị công nghiệp làm khả năng hoạt động và tuổi thọ của chúng. Làm mềm nước thực chất là quá trình làm giảm hàm lượng caxi và magiê nhằm giảm độ cứng của nước xuống đến mức cho phép. Các phương tiện làm mềm nứơc cơ bản là: phương pháp hoá học, phương pháp nhiệt, phương pháp trao đổi ion và phương pháp tổng hợp.Cơ sở của phương pháp là dựa vào nước các hoá chất...

  pdf38p doantoan22 06-05-2013 200 46   Download

 • Chất lượng điều chỉnh của hệ nhiều vòng đã đem đến kết quả rất khả quan trong điều chỉnh công nghiệp đặc biệt là trong các quá trình nhiệt, khi đối tượng điều khiển có quán tính lớn và chịu ảnh hưởng mạnh của tác động nhiễu...

  pdf96p bandoctl 01-07-2013 137 34   Download

 • Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu đặc trong cấu trúc và khả năng xúc tác cho phản ứng C3H8-SCR-NO của dạng xúc tác spinel niken nhôm. Với phương pháp tổng hợp lựa chọn, tác giả đã tạo ra xúc tác spinel NiAl có bề mặt riêng lớn với pha tạp là NiO, có lẽ pha tạp NiO như thành phần thứ hai của xúc tác, có khả năng mở rộng "cửa sổ hoạt tính" của spinel. Đồng thời, ảnh hưởng của nhiệt độ nung lên cấu trúc và hoạt tính của spinel 496 NiAl cũng được trình bày chi tiết trong bài báo này.

  pdf6p uocvong03 24-09-2015 46 3   Download

 • Phương pháp nano nano được điều chế bằng phương pháp đốt bằng amoni xeri (IV) nitrat và ODH làm nhiên liệu ở 500oC. Các hạt nano CeO2 được nghiên cứu bởi phân tích nhiệt lượng và đo nhiệt lượng quét vi sai (TGA-DSC), X-quang nhiễu xạ (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM) và Brunaure-Emmet-Teller (BET) phương pháp. Kết quả cho thấy: CeO2 có kích thước hạt 9,4nm và bề mặt diện tích 47,4 m2/g

  pdf5p meolep3 18-12-2018 54 2   Download

 • Nghiên cứu tiến hành khảo sát ảnh hưởng của 1-methylcyclopropene (1-MCP) ở các nồng độ khác nhau (0 ppb; 200 ppb; 300 ppb; 400 ppb, 500 ppb) kết hợp với phương pháp bảo quản ở nhiệt độ thấp (50 C) đến khả năng tồn trữ của quả Thanh Long ruột đỏ. Kết quả cho thấy, với nồng độ 1-MCP sử dụng 400 ppb là thích hợp nhất cho mục đích kéo dài và ổn định chất lượng của quả Thanh long sau thu hoạch.

  pdf5p vieeinstein2711 30-07-2019 60 2   Download

 • Nghiên cứu này nhằm xác định tính truyền nhiệt vĩ mô của vật liệu tổng hợp bao gồm các sợi hình trụ tròn phân bố tuần hoàn trong một chất nền. Để tính tới tính tuần hoàn của các sợi thì nghiên cứu đã phát triển phương pháp của Rayleigh để giải bài toán. Với phương pháp này trường nhiệt độ và hệ số dẫn nhiệt có hiệu của vật liệu tổng hợp được xác định với độ chính xác cao. Các kết quả áp dụng số của phương pháp này sẽ được so sánh với các kết quả thu được từ phương pháp phần tử hữu hạn.

  pdf8p thayboitinhyeu 01-06-2020 19 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của các phương pháp xử lý nhiệt đậu nành (nghiền đậu với nước sôi, chần và dùng lò vi sóng) đến hàm lượng axit gamma-aminobutyric (GABA), axit phytic (PA), tính chất hóa học (chất khô, protein, độ axit và pH) và tính chất vật lý (độ nhớt và khả năng giữ nước - WHC) của sữa chua.

  pdf11p viputrajaya2711 22-06-2020 38 2   Download

 • Cao su butadiene có hai nhóm hydroxyl cuối mạch (HTPB)được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp gốc 1,3-butadien, sử dụng hydropeoxit làm chất khơi mào và tiến hành trong dung môi isopropanol. Các đặc trưng của HTPB được đánh giá bởi sắc ký thẩm thấu gel (GPC), phổ hồng ngoại (FT-IR) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1 H-NMR, 13C-NMR. Ngoài ra, các tính chất nhiệt và nhiệt độ thủy tinh hóa (Tg) của HTPB cũng được nghiên cứu.

  pdf8p kethamoi6 01-07-2020 12 0   Download

 • Dưới tác dụng của H2SO4 đặc ở nhiệt độ cao, các hợp chất có chứa nito bị phân huỷ và oxy hoá đến CO2 và H2O còn nito chuyển thành amoniac (NH3) và tiếp tục kết hợp với H2SO4 tạo thành muối amoni sulfat

  pdf24p no01anhdung 07-10-2013 1741 156   Download

 • Chitosan là một polymer sinh học được điều chế từ chitin, một thành phần quan trọng của vỏ tôm, cua có nhiều ứng dụng trong bảo quản thực phẩm do khả năng kháng khuẩn của nó. Ở nhiệt độ thường, trứng gà tươi bọc màng chitosan nồng độ 1,5% có bổ sung 0,05% Sodium Benzoate hoặc 1% Sorbitol có khả năng duy trì hạng chất lượng ở mức A đến 15-20 ngày sau khi đẻ.

  pdf9p vanthang122141 07-05-2011 311 89   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1242 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp kết hợp nhiệt độ
p_strCode=phuongphapkethopnhietdo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2