intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp kiểm soát chi phí

Xem 1-20 trên 98 kết quả Phương pháp kiểm soát chi phí
 • Chuyên đề 6: Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình nêu các nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, quản lý tổng mức đầu tư, quản lý dự toán xây dựng công trình, quản lý định mức xây dựng, quản lý giá xây dựng công trình, quản lý hợp đồng xây dựng, quản lý thanh quyết toán vốn đầu tư, các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  pdf35p cheap_12 09-07-2014 466 164   Download

 • Chuyên đề 6: Kiểm soát chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình nhằm giới thiệu chung về chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, nội dung và tổ chức quản lý công tác kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình, phương pháp quản lý chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình.

  pdf65p cheap_12 09-07-2014 356 115   Download

 • Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng: ♦ Phân biệt hê thống chi phí tiêu chuẩn với hệ thống chi phí thực tế. ♦ Giải thích được bằng cách nào hệ thống chi phí tiêu chuẩn giúp kiểm soát chi phí. Lợi ích của hệ thống chi phí tiêu chuẩn. ♦ Phân biệt được định mức lý tưởng và định mức thực tế. ♦ Mô tả 2 phương pháp xây dựng định mức. ♦ Xác định định mức NVL trực tiếp, lao động trực tiếp và phân tích sự biến động chi phí NVL trực tiếp,...

  pdf23p akvevn 08-04-2011 375 88   Download

 • Bài giảng Chuyên đề 5: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí XDCT gồm có hai phần. Trong đó, phần 1 trình bày về phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình; phần 2 là về kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình. Mời các bạn tham khảo.

  ppt71p cocacola_05 22-10-2015 140 39   Download

 • Bài viết Sử dụng phương pháp tính chi phí dựa trên cơ sở hoạt động để kiểm soát chi phí chuỗi cung ứng logistics tại cac doanh nghiệp Việt Nam thông qua quan điểm ABC, dựa trên việc phân tích chuỗi cung ứng và tối ưu hóa, đề xuất phương pháp ứng dụng ABC trong thực tế để quản lý chi phí logistics.

  pdf6p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 63 10   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Đề tài là vận dụng lý luận về chi phí và hệ thống KSNB vào phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ với kiểm soát chi phí của Công ty Cổ phần Sản xuất Bê tông C.K trong thời gian qua, để từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB với việc tăng cường kiểm soát chi phí của Công ty Cổ phần Sản xuất Bê tông C.K.

  pdf14p praishy4 14-03-2019 29 5   Download

 • Bài viết sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính với phương pháp nghiên cứu định lượng để xác định môi trường không ổn định; thị trường cạnh tranh; quy mô doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức; và chiến lược cạnh tranh là có tác động đến việc áp dụng kế toán quản trị nhằm góp phần kiểm soát chi phí và tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất tại Tp. Hồ Chí Minh.

  pdf15p chauchaungayxua7 12-08-2020 18 1   Download

 • Vấn đề đánh giá quản lý chi phí thực hiện dự án không chính xác thường xảy ra: khi chi phí và tiến trình thực hiện được báo cáo tách rời. Kiểm soát chi phí bao gồm tìm hiểu tại sao lại có sự thay đổi cả tích cực và tiêu cực. NÓ phải đựơc kết hợp thống nhất với các quá trình kiểm soát khác như: quy mô dự án, tiến độ dự án, ...

  pdf54p minhht58 16-11-2010 373 179   Download

 • Chi phí tiêu chuẩn (định mức chi phí) được thiết lập cho từng khoản mục chi phí sản xuất, dựa trên tiêu chuẩn về lượng và tiêu chuẩn về giá: Tiêu chuẩn về lượng (standard quantity); Tiêu chuẩn về giá (standard price).

  ppt41p newbievnx 06-03-2011 224 74   Download

 • Giải thích được bằng cách nào chi phí tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm soát chi phí. Mô tả phương pháp xây dựng chi phí tiêu chuẩn. Mô tả được qui trình phân tích biến động chi phí. Tính toán và diễn giải các biến động chi phí: Biến động giá và biến động lượng NVL trực tiếp. Biến động đơn giá và biến động hiệu suất lao động trực tiếp.

  ppt40p hotranvananh 28-02-2011 254 72   Download

 • Đối với các nhà quản lý thì các chi phí là mối quan tâm hàng đầu, bởi vì lợi nhuận thu được nhiều hay ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của những chi phí đã chi ra. Do đó, kiểm soát chi phí là vấn đề quan trọng và mang tính sống còn đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp dệt nói riêng. Hiểu được các loại chi phí và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí có thể kiểm soát được chi phí, từ đó có thể tiết kiệm chi phí, và sau cùng tăng lợi...

  doc89p duycuong2106 27-02-2013 128 49   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án - Chương 5 đề cập đến vấn đề kiểm soát dự án. Chương này trình bày những nội dung cụ thể như: Giới thiệu công tác kiểm soát dự án, kiểm soát chi phí theo phương pháp truyền thống, kiểm soát chi phí theo phương pháp giá trị thu được. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt41p youcanletgo_02 07-01-2016 63 15   Download

 • Nội dung Bài giảng Quản lý dự án IT - Chương 5: Kiểm soát dự án giúp các bạn hiểu rõ sự cần thiết của việc kiểm soát dự án, quy trình kiểm soát dự án, kiểm soát chi phí dự án theo phương pháp truyền thống và giá trị làm ra.

  pdf36p tiphudianxin12 02-04-2015 69 14   Download

 • Vận dụng phương pháp Phân loại chi phí nhằm góp phần kiểm soát hoạt động trong các DN Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển, các loại hình DN đang cạnh tranh và phát triển trên thị trường. Do vậy để đảm bảo cho các DN tăng trưởng và phát triển bền vững, các nhà quản trị kinh doanh luôn tìm mọi biện pháp tiết kiệm chi phí tối đa hóa lợi nhuận. Chính điều này đã khẳng định vị trí, vai trò của thông tin kế toán trong các DN ngày được nâng cao. Ở những...

  pdf4p thanh_trieu 30-12-2009 361 106   Download

 • Qua nghiên cứu lý luận chung và thực trạng kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN trên địa bàn huyện Bình Liêu, Quảng Ninh, luận văn chỉ ra những kết quả, hạn chế đồng thời đưa ra phương hướng, giải pháp để hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN huyện Bình Liêu, Quảng Ninh.

  pdf107p capheviahe30 04-04-2021 0 0   Download

 • KIỂM SOÁT CHI PHÍ DỰ ÁN: PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC (EARNED VALUE METHOD) Sự cần thiết của phương pháp giá trị đạt được (Earned Value Method- EVM) Vấn đề đánh giá quản lý chi phí thực hiện dự án không chính xác thường xảy ra: khi chi phí và tiến trình thực hiện được báo cáo tách rời. Ví dụ: Đồ thị báo cáo chi phí-thời gian Từ đây, có thể có kết luận là dự án đang tiết kiệm chi phí, vì theo kế hoạch ta dùng 50%, nhưng thực tế ta chỉ dùng 45%. Việc dự đoán dường như...

  pdf48p vitconsieuquay 19-08-2011 389 158   Download

 • KIỂM SOÁT DỰ ÁN 1. NỘI DUNG Sự cần thiết của việc kiểm soát dự án Quy trình kiểm soát dự án Kiểm soát chi phí dự án theo phương pháp truyền thống và giá trị làm ra 2 1 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Bài giảng 25.1 Kiểm sốt dự án THẢO LUẬN Anh/ Chị hãy chia sẻ những kinh nghiệm để cho thấy sự cần thiết của việc kiểm soát dự án? 3 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC KIỂM SOÁT DỰ ÁN Đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đề ra Thấy sớm những vấn đề nảy sinh...

  pdf18p meoheo5 05-05-2011 351 136   Download

 • Muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế có sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các nhà quản trị doanh nghiệp phải có đầy đủ và kịp thời các thông tin, nhằm thực hiện tốt công tác hoạch định và kiểm soát chi phí, vì chi phí là một trong những đối tượng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán chi phí là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức công tác kế toán ở các doanh nghiệp. Thông tin đầu ra của kế toán chi...

  pdf72p can_loc 27-07-2012 290 114   Download

 • Lãnh đạo doanh nghiệp cần phải Kết hợp Thấu hiểu về doanh nghiệp với việc Nắm được “cái hồn” của vấn đề KSNB Mục tiêu đào tạo (tt) Cấp thừa hành quan tâm điều gì? = Nắm được kỹ thuật & nghiệp vụ để tác nghiệp. Cấp lãnh đạo quan tâm điều gì? = Nắm được tư duy & phương pháp - để từ đó tìm ra chiến lược & giải pháp cho công ty Chúng ta phải nghiên cứu một vấn đề rất lớn & rất khó trong thời gian rất ngắn. Hơn nữa, chương trình này chỉ dành cho cấp...

  pdf278p muaythai3 20-10-2011 202 71   Download

 • Chương 5 Kiểm soát dự án thuộc bài giảng quản lý dự án nhằm trình bày các nội dung chính như: kiểm soát chi phí theo phương pháp truyền thống, kiểm soát chi phí theo phương giá trị thu được.

  pdf27p canon_12 29-03-2014 151 59   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp kiểm soát chi phí
p_strCode=phuongphapkiemsoatchiphi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2