intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp mạng Kohonen

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phương pháp mạng Kohonen
  • Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình mới khám phá cộng đồng người dùng trên mạng xã hội dựa theo mô hình chủ đề kết hợp phương pháp mạng Kohonen.Trong đó mô hình đề xuất tập trung khám phá cộng đồng mạng xã hội và phân tích sự thay đổi chủ đề quan tâm của người dùng trong lĩnh vực giáo dục trên mạng xã hội theo từng giai đoạn thời gian.

    pdf14p hulk1234 01-06-2018 53 1   Download

  • Bài viết nghiên cứu và đề xuất phương pháp khám phá cộng đồng sử dụng mô hình chủ đề có yếu tố thời gian TART kết hợp phương pháp mạng nơ-ron Kohonen với mục tiêu khám phá cộng đồng những cá nhân có cùng chủ đề quan tâm theo từng giai đoạn thời gian. Qua thử nghiệm mô hình và phương pháp được đề xuất trên hai tập dữ liệu thông điệp tiếng Việt (thu thập từ mạng xã hội trong các trường đại học và trang báo điện tử) bằng hệ thống phần mềm được xây dựng để phân tích mạng mạng xã hội đã đạt được mục tiêu của nghiên cứu.

    pdf16p nguaconbaynhay9 04-12-2020 5 0   Download

  • Luận văn này chủ yếu tập trung tìm hiểu về mạng noron nhân tạo và nghiên cứu ứng dụng giải quyết ,bài toán dự báo phụ tải ngắn hạn cho hệ thống điện miền bắc.Mục đich của luận văn là phát triển các phương pháp để giải bài toán dự báo phụ tải ngắn hạn .Đối tượng cụ thể của nghiên cứu là dự báo phụ tải cho 24 h sau nhằm đưa ra các thông số cần thiết cho công tác vận hành là lập phương thức điều hành hệ thống điện....

    pdf125p cancer23 20-08-2012 280 136   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp mạng Kohonen
p_strCode=phuongphapmangkohonen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2