intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp phân tích EF

Xem 1-2 trên 2 kết quả Phương pháp phân tích EF
  • Sự tăng lên nhanh chóng về số lượng các trường đại học trong thời gian qua đã tạo nên áp lực rất lớn cho các nhà quản lý trong việc đảm bảo lực lượng giảng viên đủ về số lượng và chất lượng. Sự hài lòng đối với công việc là yếu tố quan trọng để giữ ổn định đội ngũ giảng viên và thu hút nhân lực cho trường đại học. Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của giảng viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung bằng các phương pháp phân tích EFA, ANOVA và hồi qui.

    pdf9p advanger1 06-05-2018 54 3   Download

  • Nội dung chương 5 quản trị dự án là biết dùng PERT để hoạch định, giám sát và kiểm soát các dự án, xác định các thông số trong dự án như ES, EF, LS, LF thời gian dữ trữ cho các công việc và thời gian hoàn thành dự án. Mời các bạn tham khảo!

    ppt35p trentroicosao 07-03-2014 217 71   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp phân tích EF
p_strCode=phuongphapphantichef

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2