intTypePromotion=4
ADSENSE

Phương pháp quang phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến

Xem 1-5 trên 5 kết quả Phương pháp quang phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến
 • Bài viết nghiên cứu xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng amantadin hydrochlorid bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ UV-VIS có sử dụng chất tạo dẫn xuất có khả năng hấp thụ ánh sáng tại 408 nm.

  pdf6p trieuiu123456 20-09-2018 48 6   Download

 • Phương pháp quang phổ hấp thụ tử ngoại và khả kiến còn được gọi là phương pháp quang phổ hấp thụ điện tử, là một trong các phương pháp phân tích dựa trên sự hấp thụ bức xạ điện từ. Xác định độ hấp thụ Độ hấp thụ A của một dung dịch là logarit thập phân của nghịch đảo độ truyền quang T khi cho ánh sáng đơn sắc đi qua.

  pdf11p truongthiuyen18 22-07-2011 1165 99   Download

 • Bài giảng Phương pháp hấp thụ nguyên tử (UV – VIS) giới thiệu tới các bạn khái niệm về phương pháp; thiết bị đo UV – VIS; máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – VIS; các chỉ tiêu thực hiện trên máy UV – VIS tại coste; một số chú ý trong thực nghiệm máy UV – VIS.

  ppt17p buicongcnsh 24-06-2016 164 56   Download

 • Vật liệu Kẽm Oxit pha tạp cacbon hoạt tính được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt. Tính chất của vật liệu được khảo sát bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM), phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến (Uv-Vis), phổ hồng ngoại (FT IR) và phổ huỳnh quang (PL). Kết quả cho thấy khi tăng hàm lượng cacbon độ rộng vùng cấm của vật liệu ZnO giảm. Hoạt tính quang xúc tác của vật liệu được khảo sát qua quá trình phân hủy xanh metyllen.

  pdf7p meolep2 10-12-2018 82 3   Download

 • Phân tích trắc quang là tên gọi chung của các phương pháp phân tích quang học dựa trên sự tương tác chọn lọc giữa chất cần xác định với năng lượng bức xạ thuộc vùng tử ngoại, khả kiến hoặc hồng ngoại. Nguyên tắc của phương pháp trắc quang là dựa vào lượng ánh sáng đã bị hấp thu bởi chất hấp thu để tính hàm lượng của chất hấp thu.

  ppt45p vuongduccanh 15-09-2010 1281 416   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
773 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp quang phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến
p_strCode=phuongphapquangphohapthutungoaikhakien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2