intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp thu nhập dữ liệu

Xem 1-20 trên 171 kết quả Phương pháp thu nhập dữ liệu
 • Bài viết bàn về các phương pháp thu thập ngữ liệu phổ biến trong nghiên cứu dụng học giao văn hóa bao gồm: điền câu hỏi hoàn thành diễn ngôn; ghi âm đàm thoại có định hướng; điền câu hỏi siêu dụng học; quan sát thu thập ngữ liệu tự nhiên và thu thập ngữ liệu có sẵn.

  pdf5p sansan4 30-05-2018 60 6   Download

 • Bài giảng Nghiên cứu thống kê: Chương 2 Thu nhập dữ liệu thống kê gồm các nội dung chính như sau: Dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng, dữ liệu thứ cấp, các phương pháp thu nhập dữ liệu sơ cấp, các loại diều tra thống kê, các phương pháp chọn mẫu phi xác suất,...

  pdf16p nghqcp 14-11-2017 22 1   Download

 • Chương 2 giúp người học hiểu rõ hơn về công cụ thực nghiệm của tài chính công. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phân biệt giữa sự tương quan và nguyên nhân, phép thử ngẫu nhiên (randomized trials), phương pháp thu thập dữ liệu quan sát,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf54p tangtuy02 08-03-2016 67 12   Download

 • Nội dung trình bày về buổi 4 Kỹ thuật thu nhập dữ liệu định tính thuộc bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học nêu kỹ thuật thu thập dữ liệu định tính, thực hành kỹ thuật thu thập dữ liệu định tính - thảo luận nhóm.

  pdf0p wide_12 29-07-2014 79 11   Download

 • Các phương pháp thu thập dữ liệu: Phỏng vấn trực tiếp (Face to face interview) Phỏng vấn tại nhà (Door to door inetrview) Phỏng vấn tại một địa điểm cụ thể (Central location interview) Phỏng vấn chặng (Mall –Intercept interview) Phỏng vấn qua điện thoại Phỏng vấn qua thư Phỏng vấn qua internet Quan sát (Observation) Qui trình xữ lý dữ liệu Bước 1: kiểm tra, hiệu chỉnh bảng câu hỏi Bước 2:mã hóa dữ liệu trên bảng câu hỏi Bước 3: nhập dữ liệu vào máy tính Bước 4:làm sạch dữ liệu trên máy tínhThực...

  pdf69p endlesslovelp 20-09-2012 340 90   Download

 • PSS for Windows cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và phân tích thống kê trong một môi trường đồ hoạ, sử dụng các trình đơn mô tả {menu} và các hộp thoại {dialogue box} đơn giản để thực hiện hầu hết các công việc cho bạn. Phần lớn các nhiệm vụ có thể được hoàn thành chỉ bằng cách rê và nhắp chuột. Bên cạnh giao diện rê-nhắp chuột để phân tích thống kê, SPSS for Windows cung cấp: Data Editor {Cửa sổ Hiệu đính dữ liệu}. Một hệ thống dạng bảng tính {worksheet} uyển chuyển để...

  pdf54p paradise_12 04-01-2013 434 81   Download

 • Tài liệu “Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” được biên soạn với mục đích trang bị và nâng cao kiến thức, kĩ năng nghiên cứu của đội ngũ giáo viên tiểu học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện thành công chương trình tiểu học mới. Viện Nghiên cứu Giáo dục thuộc trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh là đơn vị trực tiếp tổ chức biên soạn tài liệu này.

  pdf91p sonyt707 29-09-2010 2695 391   Download

 • Chiêu thứ 2: Nhập dữ liệu đồng thời vào nhiều sheet. Thông thường người dùng Excel có những dữ liệu muốn nhập vào nhiều sheet khác nhau. Bạn có thể dùng công cụ Group các sheet lại để có thể nhập dữ liệu đồng thời. Nhưng cũng có 1 cách khác nhanh chóng và linh hoạt hơn nếu bạn dùng vài dòng lệnh VBA. Nhưng phải nói đến công cụ Group cái đã nhỉ? Công cụ Group dùng để nhập dữ liệu vào nhiều sheet 1 lúc chắc có nhiều người chưa dùng đến. Nó dùng để kết nối các...

  pdf3p naunhoxinh 27-12-2010 380 167   Download

 • Tài liệu giảng dạy Phương pháp nghiên cứu kinh tế gồm 8 chương: Chương 1 Giới thiệu phương pháp nghiên cứu, Chương 2 Mô tả vấn đề nghiên cứu, Chương 3 Xây dựng tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết, Chương 4 Thu thập dữ liệu, Chương 5 Bản chất, dạng và cách đo lường dữ liệu, Chương 6 Phương pháp chọn mẫu và xác định cở mẫu, Chương 7 Nhập và xử lý dữ liệu, Chương 8 Viết báo cáo nghiên cứu.

  pdf121p thuthaobmttt 12-04-2015 344 145   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng - Chương 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thu thập dữ liệu, kiến trúc cảm biến, dữ liệu phiên, dữ liệu bắt gói tin đầy đủ, dữ liệu kiểu chuỗi trong gói tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p tieu_vu06 09-06-2018 41 9   Download

 • Bài giảng Định giá đất: Chương 4 - Phương pháp định giá đất do tác giả Bùi Nguyên Hạnh biên soạn sẽ giới thiệu tới các bạn các phương pháp so sánh trực tiếp; phương pháp thu nhập; phương pháp thặng dư; phương pháp chi phí;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf14p hera_01 14-04-2016 78 4   Download

 • Mục đích chính của bài viết này là đóng góp vào cuộc tranh luận đang diễn ra về những tác động của đòn bẩy tài chính đến quản lý thu nhập trên cơ sở dồn tích (AEM) thông qua nghiên cứu thực nghiệm với mẫu nghiên cứu bao gồm các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn 2012-2016. Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng để ước lượng các khoản dồn tích điều chỉnh được và hồi quy mô hình nghiên cứu thực nghiệm để tìm ra mối tương quan giữa đòn bẩy tài chính và AEM.

  pdf28p nanhankhuoctai7 01-07-2020 29 5   Download

 • Bài viết Vai trò của cấu trúc sở hữu đối với hành vi "làm mượt" thu nhập của ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày về mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hành vi "làm mượt" thu nhập; dữ liệu và phương pháp phân tích và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 31 1   Download

 • Mục tiêu: Cách thức xác định dữ liệu cần thu thập, So sánh quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu giữa AIS thủ công và AIS máy tính, Các hoạt động ghi nhận dữ liệu trong AIS thủ công và máy tính, Cách thức lưu trữ dữ liệu trong AIS thủ công và máy tính, Vai trò của các tập tin chính, tập tin nghiệp vụ, Các phương pháp mã hóa thực thể mang dữ liệu, Các phương thức nhập dữ liệu, Các cấu trúc tổ chức dữ liệu....

  ppt24p khacduan 08-12-2010 638 130   Download

 • Cách thức xác định dữ liệu cần thu thập So sánh quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ Cách thức xác định dữ liệu cần thu thập So sánh quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu giữa AIS thủ công và AIS máy tính Các hoạt động ghi nhận dữ liệu trong AIS thủ công và máy tính Cách thức lưu trữ dữ liệu trong AIS thủ công và máy tính Vai trò của các tập tin chính, tập tin nghiệp vụ Các phương pháp mã hóa thực thể mang dữ liệu Các phương thức nhập dữ liệu Các cấu...

  ppt27p dragonet_lucky 31-12-2010 303 74   Download

 • Sử dụng phần mềm Proteus để mô phỏng mạch điện. Tìm hiểu các phương pháp hiển thị dữ liệu trên Led 7 đoạn dùng 89C51. Máy vi tính. Phần mềm Proteus 1. Cơ sở lý thuyết Cấu trúc và mã hiển thị dữ liệu trên Led 7 đoạn Dạng Led

  pdf7p anhhoangmeo1 20-11-2011 107 47   Download

 • Phương pháp thẩm định giá là những phương pháp luận có tính phân tích được chấp nhận và được sử dụng phổ biến biến. Phương pháp so sánh trực tiếp Phương pháp chi phí Phương pháp thu nhập Ph há th hậ Phương pháp thặng dư Phương pháp lợi nhuận.

  pdf10p dauxanhnguyenhuong 28-09-2011 126 34   Download

 • Khảo sát một cách có hệ thống dân số địa phương (local population) để thu thập dữ liệu liên quan đến chính sách. Dữ liệu thường đựơc thu thập từ một mẫu của dân số đích (target population) chứ không phải là tòan bộ dân số. Thu nhập dữ liệu cho một mẫu kinh tế hơn, cho kết quả chính xác hơn, và nhanh chóng hơn.

  pdf44p suatuoiconbo 25-07-2011 98 24   Download

 • Bài giảng Phương pháp thống kê trong kinh tế và quản trị trình bày về tổng quan về phân tích thống kê; suy diễn thống kê; từ mẫu đến tổng thể; thu thập dữ liệu, kỹ thuật lấy mẫu, phân tích tương quan, đồ thị hàm số, đồ thị tương quan.

  pdf34p thin_12 22-07-2014 132 16   Download

 • Mục tiêu của báo cáo là: Rà soát, phân tích, đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo tỉnh Trà Vinh nhằm nâng cao thu nhập và lợi nhuận toàn chuỗi, góp phần phát triển ổn định và bền vững chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo nói chung, nâng cao thu nhập cho hộ trồng lúa nói riêng, đặc biệt là hộ nghèo và cận nghèo.

  doc75p longphdtailieu 06-12-2017 141 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp thu nhập dữ liệu
p_strCode=phuongphapthunhapdulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2