intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp thử nước xây dựng

Xem 1-20 trên 330 kết quả Phương pháp thử nước xây dựng
 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Tiêu chuẩn chất lượng đất - nước - không khí và phương pháp thử, phần 2 trình bày các tiêu chuẩn được chia thành 2 phần bao gồm: Phần 2 - Tiêu chuẩn chất lượng nước và phương pháp thử, phần 3 - Tiêu chuẩn chất lượng không khí và phương pháp xác định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf569p tsmttc_008 07-09-2015 91 30   Download

 • Tài liệu tham khảo về tiêu chuẩn việt nam - Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử. Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong Cốt liệu và hàm lượng sét cục trong Cốt liệu nhỏ. Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt Cốt liệu lớn. Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng...

  pdf94p hoangtg 12-11-2010 382 154   Download

 • Phần 1 Tài liệu Tiêu chuẩn chất lượng đất - nước - không khí và phương pháp thử trình bày các tiêu chuẩn phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng bao gồm: TCXDVN 297:2003 - Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận, TCXDVN 273:2002 - Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân thí nghiệm ngành xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf730p tsmttc_008 07-09-2015 141 39   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-17:2003 về Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 17: Xác định hàm lượng ion clo hoà tan trong nước quy định phương pháp xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước của vữa tươi và vữa khô trộn sẵn.

  doc3p thangnamvoiva13 17-08-2016 29 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-18:2003 Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 18: Xác định độ hút nước mẫu vữa đã đóng rắn quy định phương pháp xác định độ hút nước cho các loại vữa xây dựng đã đóng rắn. Mời các bạn tham khảo.

  doc1p thangnamvoiva13 17-08-2016 25 0   Download

 • Phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử Aluminon và chất che axit ascorbic đã được nghiên cứu để xác định hàm lượng Al2O3 và hàm lượng F- . Với các điều kiện nghiên cứu được, phương pháp xác định hàm lượng Al2O3 và F- khi cùng có mặt trong dung dịch đã được xây dựng. Hàm lượng Al2O3 và F- trong một số mẫu thạch cao nhân tạo đã được xác định bằng phương pháp nghiên cứu được với sai số phù hợp trong phân tích vật liệu xây dựng.

  pdf4p vicapital2711 02-08-2019 15 2   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng ở CHDCND Lào, luận án đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng ở CHDCND Lào giai đoạn hiện nay.

  pdf162p phongtitriet000 08-08-2019 10 0   Download

 • HTCN là tổ hợp các công trình thu nước, vận chuyển nước, xử lý nước, điều hoà và phân phối nước tới đối tượng sử dụng nước.Trong đó HTCN tuần hoàn là nước chảy tuần hoàn trong một chu trình kín. Hệ thống này tiết kiệm nước vì chỉ cần bổ sung một phần nước hao hụt trong quá trình tuần hoàn, thường dùng trong công nghiệp.

  doc58p vuduylongtn 20-03-2010 895 209   Download

 • Đề tài độc lập cấp nhà nước: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ xây dựng hệ thống đê bao bờ bao nhằm phát triển bền vững vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long - Sản phẩm số 1 - Báo cáo kết quả thu thập, bổ sung các tài liệu phục vụ nghiên cứu đề tài gồm 5 phần, trình bày tài liệu về đặc điểm tự nhiên, lũ ở đồng bằng sông Cửu Long, hiện trạng và phương hướng phát triển kinh tế xã hội,...

  pdf71p tuoihaimuoi32 19-06-2014 118 27   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6355-4:2009 về gạch xây – Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ hút nước quy định phương pháp xác định độ hút nước cho các loại gạch đất sét nung. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gạch đất sét không nung. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p thangnamvoiva11 10-08-2016 112 7   Download

 • Phương pháp quản lý EVM dùng quản lý các dự án đầu tư xây dựng, làm cơ sở quản lý nhà nước, các cấp lãnh đạo nắm bắt được tình hình thực hiện của dự án, đánh giá tình trạng cũng như cập nhập từ đó tính toán các khoản chi phí, điều chỉnh tiến độ... để hoàn thành dự án đạt hiểu quả cao.

  pdf5p tieuthi3006 16-03-2018 81 10   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6355-3:1998 về Gạch xây – Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ hút nước quy định phương pháp xác định độ hút nước cho các loại gạch xây. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gạch đất sét không nung. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p bautroibinhyen7 01-12-2016 50 1   Download

 • Bài viết sử dụng một số phương pháp nghiên cứu: Phân tích, Thu thập, xử lý dữ liệu… Với việc xác định trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

  pdf5p vioishi2711 01-07-2019 30 3   Download

 • Trong nghiên cứu này, sử dụng phương pháp thu mẫu không trực tiếp, kết hợp xây dựng cây phát sinh chủng loại dựa trên chỉ thị phân tử DNA để nghiên cứu cấu trúc quần thể của nhóm Mang ở Việt Nam. Phương pháp này, cho phép đánh giá chi tiết về mức độ đa dạng của các loài mang ở nước ta trong điều kiện thu mẫu trực tiếp ngoài thực địa rất khó khăn vì nhiều loài trong nhóm này đã trở nên rất hiếm do tác động của việc săn bắt và thu hẹp sinh cảnh sống.

  pdf6p cathydoll1 09-01-2019 19 0   Download

 • Bài báo trình bày về kết quả loại bỏ ion chì trong nước thải (mẫu giả) bằng phương pháp hấp phụ sử dụng than hoạt tính dạng bột (ACP) và phương pháp tuyển nổi sử dụng hoá chất sodium lauryl sulfate (SLS). Dựa trên mô hình theo mẻ tại phòng thí nghiệm trong các nghiên cứu trước đây [1, 2], tác giả đã tiến hành thiết kế lắp đặt mô hình tuyển nổi liên tục bao gồm 3 mô-đun chính là mô-đun hấp phụ kết hợp lắng (1), mô-đun lọc (2) và mô-đun tuyển nổi để thu hồi than hoạt tính đã hấp phụ chì (ACP-Pb) (3).

  pdf5p hanh_tv21 06-03-2019 19 1   Download

 • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; là cơ sở pháp lý để quản lý việc ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch tại địa phương.

  pdf84p tuongvan 05-09-2009 3388 691   Download

 • Ngày 27/03/1946 Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục: “ Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới thành công. Một người dân yếu ớt tức làm cho cả nước yếu ớt, một người dân mạnh khoẻ tức làm cho cả nước khoẻ mạnh...

  pdf8p skkntieuhoc 22-09-2011 900 288   Download

 • Với yêu cầu đáp ứng chỗ ở và làm việc ngày càng cao của thành phố Hà Nội cũng như của các đô thị trong cả nước, các khối nhà cao từ 9 đến 30 tầng được xây dựng phổ biến. Riêng Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (Bộ Xây Dựng) đã đầu tư xây dựng hàng trăm khối nhà cao tầng trên địa bàn Thủ Đô, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt văn minh, hiện đại của thành phố đang phát triển. Để đảm bảo an toàn trong xây dựng, vận hành cũng...

  doc8p dinhvinhcic 04-07-2009 356 235   Download

 • Cần xác định rõ các thông số kiểm tra sau: 1) Độ sâu và phạm vi gia cố (đầm nện bề mặt hoặc nén chặt sâu bằng cọc cát, cọc xi măng đất... hoặc bằng phương pháp hoá học); 2) Chỉ số độ chặt, độ bền, mô đun biến dạng độ thấm xuyên nước so với yêu cầu thiết kế; 3) Công nghệ dùng trong kiểm tra chất lượng đất nền sau khi cải tạo/gia cố (lấy mẫu, đồng vị phóng xạ, nén tĩnh tại hiện trường, xuyên tĩnh/động vv...); 4) Công tác nghiệm thu kết quả cải tạo đất...

  pdf15p minhloi7733 04-09-2010 358 211   Download

 • Nước Việt Nam thuộc vùng khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm thuận lợi cho việc hình thành mây đông và sét. Ngày nay, khi nền kinh tế đất nước phát triển tình hình xây dựng cũng phát triển rầm rộ, nhất là các toàn nhà cao ốc, khu công nghiệp ra đời, do đó việc phòng chống sét là một vấn đề cần được quan tâm.

  pdf71p haidang1 17-12-2009 361 184   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp thử nước xây dựng
p_strCode=phuongphapthunuocxaydung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2