intTypePromotion=4
ADSENSE

Phương pháp ước lượng hợp lý cực đại

Xem 1-7 trên 7 kết quả Phương pháp ước lượng hợp lý cực đại
 • Phân tích thành phần độc lập (Independent Component Analysis - ICA) là một kỹ thuật tính toán phân tách nguồn mù hiệu quả trong nhiều ứng dụng thực tế của các lĩnh vực khoa học và công nghệ khác nhau. Bài báo nghiên cứu cách áp dụng phương pháp ước lượng hợp lý cực đại trong ICA, đề xuất cách đánh giá độ hội tụ của thuật toán thông qua số lần lặp để cải thiện tốc độ của thuật toán.

  pdf10p minhxaminhyeu4 15-07-2019 15 0   Download

 •  Đề tài này tập trung vào việc nghiên cứu mô hình xác suất thống kê trên cây sinh loài từ những dữ liệu là các gen của sinh vật sống. Sau đó sử dụng những nền tảng toán học, đại số máy tính để giải quyết bài toán hợp lý cực đại của mô hình xác suất trên. Mục tiêu cuối cùng là tìm một cây sinh loài thích hợp nhất để giải thích sự tiến hoá.

  pdf76p uocvongxua01 09-05-2015 165 39   Download

 • Mô hình hóa dữ liệu và mã hóa là hai quá trình quan trọng nhất của nén dữ liệu. Mã hóa được thực hiện tối ưu và hiệu quả với mã hóa số học. Tuy nhiên không thể tính toán mô hình tối ưu cho một nguồn dữ liệu cho trước. Bài báo sẽ giới thiệu phương pháp ước lượng xác suất thứ cấp. Trong đó mỗi mô hình sơ cấp ước lượng xác suất bit tiếp theo là bit 1 hoặc bit 0 một cách độc lập. Các xác suất ước lượng được kết hợp lại với nhau bằng...

  pdf6p meoden89nd 19-01-2011 158 18   Download

 • Phương pháp hợp lý cực đại - Bài toán ước lượng khoảng 1. Phương pháp hợp lí cực đại Định nghĩa 1.1. Giả sử (X1, X2,…, Xn) là mẫu ngẫu nhiên độc lập từ phân phối f(x, ), Î U. Hàm L(X/ ) = f(X1, )f(X2, ) … f(Xn, ) được gọi là hàm hợp lí. Định nghĩa 1.2. Thống kê nếu được gọi là ước lượng hợp lí cực đại của L(X/ (X) L(X/ ) với mọi *(X) = Ø được gọi là ước lượng hợp lí cực đại của hàm tham số t( ). Trường hợp một tham số. Để tìm ước...

  pdf6p cnkbmt1 14-10-2011 495 40   Download

 • Nghiên cứu kiểm ịnh vai trò của vàng là công cụ rào chắn rủi ro hay một tài sản trú ẩn an toàn cho c c nhà ầu tư ở Việt Nam. Dựa theo mô hình của Baur và McDermott (2010), Baur và Lucey (2010), nghiên cứu thực hiện trên chuỗi dữ liệu cổ phiếu có khối lượng lớn, ồng ôla (USD) và một danh mục kết hợp hai tài sản này.

  pdf9p hieutinhcotu 19-06-2017 35 3   Download

 • Sau khi lấy mẫu và tính một số thống kê ta phải dùng các thống kê để đanh giá các số liệu có được, các phương pháp mà phần này đề cấp về đánh giá ước lượng là ước lượng ít phân tán, ước lượng tốt nhất, ước lượng hợp lý cực đại ...

  pdf10p kupload1 10-01-2011 79 20   Download

 • Vậy với độ tin cậy 95%, tối thiểu ứng cử viên A chiếm được 57% số phiếu bầu của cử tri A. b. Khoảng ước lượng của kỳ vọng a trong mẫu từ phân phối chuẩn N(a; 2 Giả sử (X1, X2,…, Xn) là mẫu ngẫu nhiên độc lập từ phân phối chuẩn N(a; Trường hợp đã biết Xét xác suất P với 1 - là độ tin cậy đã cho. Ta có (2) Vì X1, X2,…, Xn là dãy biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối chuẩn như nhau dạng N(a;2) nên cũng có phân phối chuẩn với kỳ vọng E() = a...

  pdf6p cnkbmt1 14-10-2011 169 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp ước lượng hợp lý cực đại
p_strCode=phuongphapuocluonghoplycucdai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2