intTypePromotion=4
ANTS

Phương pháp vebe

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phương pháp vebe
  • Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho hỗn hợp bê tông có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu tới 40mm.

    ppt15p dungvlxd93 27-09-2010 407 71   Download

  • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3107:1993 về Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp vebe xác định độ cứng quy định phương pháp thử độ cứng của hỗn hợp bê tông nặng bằng nhớt kế vebe. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    doc3p bautroibinhyen9 18-12-2016 15 1   Download

  • TCVN 3107 1993: Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp vebe xác định độ cứng. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ cứng của hỗn hợp bê tông nặng bằng nhớt kế vebe.

    pdf3p minhphung21056 25-07-2010 308 115   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Phương pháp vebe
p_strCode=phuongphapvebe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản