intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp willingness

Xem 1-3 trên 3 kết quả Phương pháp willingness
  • Bài nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch Sóc Trăng. Thang đo Likert 5 cấp độ (từ 1 – Rất không hài lòng đến 5 – Rất hài lòng) được sử dụng để đo lường mức độ hài lòng của du khách về các yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch Sóc Trăng. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để xác định mức độ hài lòng của du khách, ngoài ra phương pháp Willingness to Pay cũng được sử dụng để đo lường mức thoả mãn của du khách...

    pdf11p sunshine_7 22-07-2013 260 52   Download

  • Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method - CVM) để xác định giá trị kinh tế của tính đa dạng sinh học và xem xét các yếu tố tác động đến giá sẵn lòng trả (Willingness To Pay – WTP) cho việc bảo tồn rừng ngập mặn và đa dạng sinh học tại VQG Xuân Thủy trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

    pdf12p vimante2711 05-03-2020 22 3   Download

  • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá giá trị của việc cải thiện chất lượng không khí đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh qua mức sẵn lòng chi trả (Willingness to pay: WTP) của người dân bằng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên 300 người đã được chọn tham gia phỏng vấn với bảng câu hỏi cầu trúc và câu hỏi mở về mức sẵn lòng chi trả của họ.

    pdf8p lalala05 30-11-2015 55 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
534 lượt tải
207 tài liệu
943 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp willingness
p_strCode=phuongphapwillingness

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2