intTypePromotion=4
ADSENSE

Phương pháp xác định tuyến kênh

Xem 1-13 trên 13 kết quả Phương pháp xác định tuyến kênh
 • Tài liệu “Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 40 – 2002: Phần 2” trình bày những thông tin bổ sung về quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh như: kiểm nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị địa hình, bình sai các tuyến khống chế mặt bằng và cao độ theo phần mềm Picknet Ver2.00, phương pháp xác định tuyến kênh, mẫu cắt dọc cắt ngang.

  pdf32p thuytrangseven 08-10-2014 54 3   Download

 • Trong nội dung bài báo này, đưa ra được luận giải về nguyên lý điều khiển và hệ số lệnh điều khiển cho lớp tên lửa quay quanh trục dọc. Bên cạnh kết quả đó, ta còn nhận được: quan hệ giải tích hệ số lệnh trong trường hợp pha tín hiệu tuyến tính hóa là bội số pha tín hiệu điều khiển. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p thithizone1 18-07-2019 9 0   Download

 • Mục tiêu của luận án: Nghiên cứu đề xuất phương pháp cải tiến nhằm làm giảm độ phức tạp trong tính toán xác định hướng sóng tới của hệ thống vô tuyến tìm phương đơn kênh sử dụng vòng khóa pha; nghiên cứu các phương pháp, thuật toán, kỹ thuật xác định hướng sóng tới với số lượng nhỏ mẫu tín hiệu áp dụng cho hệ thống vô tuyến tìm phương đa kênh.

  pdf114p change01 06-05-2016 33 10   Download

 • Tài liệu “Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 40 – 2002: Phần 1” trình bày về nội dung quy phạm đo kênh và xác định tim công trình trên kênh. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và Xây dựng.

  pdf28p thuytrangseven 08-10-2014 45 5   Download

 • Phương pháp Rice được hiểu là phương pháp mô hình các quá trình xác suốt sử dụng các hàm tuần hoàn,tuy nhiên các tham số như chu kì dao động pha và biên độ được xác định trước.Đối với phương pháp Monte Carlo thì các tham số này được xác định ngẫu nhiên...

  doc20p son2483 04-11-2010 338 108   Download

 • Người ta dùng một màng nhân tạo chỉ có 1 lớp phôpholipit kép để tiến hành thí nghiệm xác định tính thấm của màng này với glixêrol và iôn Na+ nhằm so sánh tính thấm của màng sinh chất. Hãy dự đoán kết quả và giải thích. Glixerol dễ dàng thấm qua màng lipít kép vì glixerol là một chất tan trong lipit. Na+ không thấm qua màng này vì Na+ là một chất mang điện, nó không thể thấm qua lipit mà chỉ có thể đi qua các kênh prôtêin xuyên màng hoặc bơm protein....

  pdf6p kata_7 29-02-2012 250 41   Download

 • 1. Người ta dùng một màng nhân tạo chỉ có 1 lớp phôpholipit kép để tiến hành thí nghiệm xác định tính thấm của màng này với glixêrol và iôn Na+ nhằm so sánh tính thấm của màng sinh chất. Hãy dự đoán kết quả và giải thích. Glixerol dễ dàng thấm qua màng lipít kép vì glixerol là một chất tan trong lipit. Na+ không thấm qua màng này vì Na+ là một chất mang điện, nó không thể thấm qua lipit mà chỉ có thể đi qua các kênh prôtêin xuyên màng hoặc bơm protein. 2. Nêu sự...

  pdf6p kata_5 23-02-2012 86 13   Download

 • Bộ cảm biến quang học tập trung chủ yếu v o số kênh phổ đ-ợc thu nhận, trong khi đó, bộ cảm tạo ảnh radar thì góc tới của sóng vô tuyến cao tần v kênh sóng đ-ợc sử dụng giữ vai trò quan trọng trong việc xác định các đối t-ợng. Do đó, ứng dụng Viễn thám v o từng lĩnh vực khác nhau cần phải chọn loại ảnh thích hợp nhất, nghĩa l loại bộ cảm có độ phân giải không gian, độ phân giải phổ v độ phân giải thời gian thích hợp với yêu cầu cụ...

  pdf122p 326159487 21-05-2012 413 167   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp tấn công mẫu có hiệu quả, trong đó việc xác định giá trị bí mật dựa trên tính toán khoảng cách tuyến tính rò rỉ của kênh kề với bộ mẫu của thiết bị. Thí nghiệm tấn công mẫu trong bài báo được thực hiện trên thẻ thông minh ATMEGA8515 được cài đặt thực thi thuật toán mật mã AES-128.

  pdf8p vicolor2711 17-07-2019 9 0   Download

 • Bài viết trình bày phương pháp tổng hợp gia tốc pháp tuyến tối ưu cho một lớp thiết bị bay trong kênh độ cao ở giai đoạn bay tự dẫn đến điểm gặp mục tiêu khi tính đến các yếu tố gây sai số động trên cơ sở ứng dụng lý thuyết điều khiển tối ưu và chứng minh một tính chất: Điều khiển tối ưu ngoài sự phụ thuộc vào trạng thái tốc độ quay đường ngắm, còn phụ thuộc vào gia tốc mục tiêu, gia tốc trọng trường và gia tốc dọc trục trong khoảng thời gian tương lai gần nhất định.

  pdf7p viengland2711 23-07-2019 3 0   Download

 • Các hư hỏng thường gặp của khối cấp nguồn và phương pháp kiểm tra sửa chữa 1. Khối nguồn nuôi Nhiệm vụ của khối cấp nguồn là cung cấp nguồn 1chiều 12V ổn định cho máy hoạt động, điện áp vào là nguồn xoay chiều 220V AC không ổn định. Sơ đồ khối - khối nguồn nuôi • • • Biến áp có nhiệm vụ đổi điện 220V AC xuống điện áp 18V AC Mạch chỉnh lưu cầu và lọc chỉnh lưu điện áp xoay chiều AC thành điện áp một chiều DC Mạch ổn áp tuyến tính : có nhiệm...

  pdf5p chicominhem21 11-09-2010 709 277   Download

 • chúng ta đã giới thiệu tổng quan về hệ thống OFDM. Trong đó, chúng ta đề cập đến những vấn đề kỹ thuật mà hệ thống OFDM gặp phải. Ở chương này, chúng ta giải quyết vấn đề ước lượng tham số kênh. Ước lượng tham số kênh (Channel Estimation) trong hệ thống OFDM bao gồm: xác định hàm truyền đạt kênh nhánh và thời gian thực hiện giải điều chế kết hợp bên thu. Trong chương này chúng ta tìm hiểu các phương pháp ước lượng kênh: ước lượng kênh sử dụng ký tự dẫn đường và ước...

  pdf13p chungtinh_viem 24-08-2010 254 136   Download

 • Giáo trình được cấu trúc gồm 5 chương. Chương 1 trình bày một số khái niệm cơ bản về lý thuyết thông tin như cấu trúc của hệ thống truyền tin, phân loại môi trường truyền tin, vấn đề rời rạc hóa các nguồn tin liên tục và các khái niệm về điều chế và giải điều chế. Chương 2 đưa ra các khái niệm cơ bản về tín hiệu và các cơ chế phân tích phổ cho tín hiệu, khái niệm về nhiễu trong quá trình truyền tin.

  pdf136p chaosq10 28-10-2012 159 78   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp xác định tuyến kênh
p_strCode=phuongphapxacdinhtuyenkenh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2