intTypePromotion=4
ADSENSE

Phương pháp xây dựng hàm phân loại

Xem 1-20 trên 30 kết quả Phương pháp xây dựng hàm phân loại
 • Trong nghiên cứu này vận dụng các mô hình thống kê dựa trên phân tích khác biệt đa biến, hồi qui logistic và máy vecto hỗ trợ (SVM) để xây dựng các hàm phân loại nhằm cảnh báo rủi ro sớm cho các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam. Các mô hình được thực hiện trên các nhóm thuộc tính như: khả năng sinh lời, các chỉ số thâm hụt, hiệu quả quản lí tài sản, chất lượng tài sản, mức độ an toàn, nhóm chỉ số tăng trưởng bền vững và tính thanh khoản.

  pdf9p babysexy1803 26-01-2019 14 1   Download

 • Bài báo xây dựng quy trình tách Cd bằng kỹ thuật chiết pha rắn (SPE) kết hợp với phương pháp phân tích von-ampe hòa tan (SV) dùng điện cực màng bismut (BiFE) insitu được biến tính bằng nafion, độ đúng của quy trình được đánh giá qua việc phân tích mẫu so sánh đã được cấp chứng chỉ (CRM) và áp dụng thành công quy trình để xác định hàm lượng Cd trong một số mẫu trầm tích sông Hương – thành phố Huế ( Giã Viên, Ngã Ba Tuần, Bao Vinh…). Bài báo này đã góp phần nghiên cứu phát triển BiFE cho phương pháp SV và áp dụng nó để xác định lượng vết kim loại độc Cd trong một số mẫu rắn môi trường.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 60 4   Download

 • Trong thời gian qua, nghiên cứu xác định hàm lượng kim loại nặng trong các mẫu nước và địa chất đang là vấn đề được giới chuyên môn quan tâm. Phương pháp trắc quang cụ thể là phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử được áp dụng khá phổ biến và đem lại hiệu quả cao trong phân tích. Bài báo đã đi sâu nghiên cứu, phân tích, xây dựng các quy trình chuẩn để xác định hàm lượng kim loại nặng trong các đối tượng mẫu bằng phương pháp trắc quang. Có thể khẳng định đây là một phương pháp cho kết quả có độ chính xác và độ lặp lại cao, có ý nghĩa thực tế.

  pdf7p lalala05 30-11-2015 232 38   Download

 • Hiện nay vấn đề ô nhiễm nước bởi kim loại nặng (KLN) độc hại đang được các nhà khoa học trên thế giới cũng như trong nước quan tâm. Nước bề mặt và nước ngầm là một hệ phức tạp bao gồm nhiều chất vô cơ và hữu cơ tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau. Trong đó, phải kể đến hàm lượng kim loại nặng độc hại đặc biệt là thủy ngân (Hg).

  pdf7p lalala05 30-11-2015 158 19   Download

 • Bài viết Xây dựng quy trình phân tích kim loại nặng trong rượu tại việt nam trên thiết bị ICP/MS trình bày: Nghiên cứu này được thực hiện để điều tra quy trình phân tích đối với kim loại nặng trong cồn có thể qua một vài bước như loại bỏ hàm lượng ethanol, tiêu hóa mẫu bằng phương pháp vi sóng và sau đó phân tích trên Dụng cụ ICP / MS,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p sobinhoangson 29-04-2018 41 4   Download

 • Bài viết trình bày phương pháp lấy mẫu, xử lí và phân tích mẫu và đưa ra kết luận về việc khảo sát các điều kiện thực nghiệm xác định bước sóng hấp thụ, xác định khoảng tuyến tính và xây dựng phương trình mô tả sự phụ thuộc độ hấp thụ quang vào nồng độ chất phân tích và ứng dụng phương pháp F-AAS xác định hàm lượng các kim loại nặng trong mẫu.

  pdf10p danhvi10 22-11-2018 55 3   Download

 • Tần số dao động riêng là một đặc trưng động lực học quan trọng của kết cấu công trình. Các kết cấu công trình càng trở nên phức tạp với nhiều loại vật liệu khác nhau làm cho cơ chế dao động của nó cũng phức tạp và khó xác định. Nó có thể bị thay đổi trong quá trình làm việc của kết cấu, do đó để xác định tần số dao động riêng của kết cấu công trình theo đúng thực tế làm việc gặp nhiều khó khăn, thường được xác định theo phương pháp thực nghiệm. Bài báo trình bày cách nhận dạng tần số dao động riêng của kết cấu bằng phương pháp kích động cưỡng bức.

  pdf5p shiwo_ding7 05-06-2019 19 0   Download

 • Hệ số nền là tỷ số giữa lực đơn vị và chuyển vị tương ứng. Hệ số nền là một trong những đặc trưng quan trọng của đất nền phản ánh sức chịu tải và biến dạng của đất nền. Thực tế hệ số nền là hàm phi tuyến, phụ thuộc vào cấp độ tải, phương thức gia tải, loại đất, kích thước cấu kiện tác dụng vào đất. Mô hình hoá tương tác cọc- đất nền như sau: - Cọc được mô hình bằng một hoặc nhiều thanh thẳng nối với nhau tại các nút sao cho phù hợp với đặc trưng hình học...

  doc6p duchau1102 14-10-2011 771 99   Download

 • 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho cát nghiền được sản xuất bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên có cấu trúc đặc chắc đến các cỡ hạt đạt yêu cầu dùng chế tạo bê tông và vữa. 2. Tài liệu viện dẫn TCVN 1772-1:2005, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phần 1: Phương pháp lấy mẫu TCVN 1772-2:2005, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phần 2: Phương pháp xác định thành phần hạt TCVN 344:1986, Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sét TCXD 238 : 1999, Cốt liệu cho bê tông và...

  pdf7p alibabava40tencuop 28-09-2009 303 90   Download

 • Chúng ta có thế xây dựng được mô hình hồi quy bội dù chúng ta có đưa vào bao nhiêu biến đi chăng nữa thì yếu tố phần dư vẫn tồn tại vì yếu tố hiễn nhiên của chúng ,ngaycả khi các biến bị loại bỏ khỏi mô hình - ei được sử dụng như một yếu tố đại diienj cho tất cả các biến không có trong mô hình ngay cả khi các biến bị loại bỏ khỏi mô hình là biến nào đi chăng nữa khi đó quá trình chuyển đổi mô hình hồi quy tổng thể PRF sang mô hình hồi quy...

  doc28p huonghieuphuong 12-09-2011 277 46   Download

 • Các hien tượng vật lý trong tự nhiên thường rât phức tạp, nên thường phải mô tả bằng các phương trình đạo hàm riêng. Moi lọai phương trình đạo hàm riêng thường đòi hỏi các điều kiện biến tươn gứng để bài toán có nghiệm, phù hợp với hiện tượng vật lý quan sát.

  pdf14p leslienguyen 21-11-2010 112 38   Download

 • Vitamin C hay còn được gọi là axit L-ascobic là một trong những loại hợp chất quan trọng đối với sự sống của con người. Vitamin C đóng vai trò thiết yếu trong các quá trình sinh hóa xảy ra trong cơ thể người. Vitamin C còn được sử dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm với vai trò là chất chống oxi hóa.

  pdf5p uocvong03 24-09-2015 100 21   Download

 • Đồ án gồm ba chương, trong đó: Chương 1. Tổng quan về kỹ thuật giấu tin trong ảnh: Định nghĩa giấu thông tin là gì, mục đích của giấu tin, tính chất, phân loại kỹ thuật giấu tin, cấu trúc ảnh Bitmap và phương pháp đánh giá ảnh trước và sau khi giấu tin. Chương 2. Kỹ thuật giấu tin dựa trên hàm modulus: Giới thiệu và trình bày về kỹ thuật giấu tin, ví dụ minh họa. Chương 3. Cài đặt và thử nghiệm: Một số giao diện của chương trình, đánh giá và nhận xét về thuật toán....

  pdf32p chieuwindows23 01-06-2013 49 13   Download

 • • Hàm là một khối lệnh thực hiện một công việc hoàn chỉnh (module), được đặt tên và được gọi thực thi nhiều lần tại nhiều vị à ề ầ ề trí trong chương trình. • Hàm còn gọi là chương trình con (subroutine) • Có hai lọai hàm: – Hàm thư viện: là những hàm đã được ệ g ợ xây dựng sẵn. Muốn sử dụng các hàm ệ p ệ thư viện phải khai báo thư viện chứa nó trong phần khai báo #include. – Hàm do người dùng định nghĩa....

  pdf39p itvovantien 22-07-2012 61 11   Download

 • Bài báo trình bày một bài toán phân loại và nhận dạng hai tổng thể H1 và H2 bằng phương pháp Bayes, đó là xây dựng hàm mật độ xác suất hậu nghiệm cho v, tỷ lệ trộn của H1 trong H3 (phần trộn của H1 và H2) dựa trên phân phối tiên nghiệm của v chặt cụt trên khoảng (0,1) và sử dụng quan sát lấy từ H3.

  pdf10p phalinh20 22-08-2011 70 9   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7890:2008 quy định phương pháp phân tích hoá học để xác định hàm lượng magiê oxit (MgO) trong vật liệu chịu lửa kiềm tính và vật liệu chịu lửa manhêdi - cácbon theo cách phân loại vật liệu chịu lửa tại TCVN 5441:2004.

  doc5p bautroibinhyen7 01-12-2016 50 5   Download

 • Nước bề mặt là một hệ phức tạp bao gồm nhiều chất vô cơ và hữu cơ tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau, trong đó phải kể đến hàm lượng kim loại nặng độc hại đặc biệt là Arsen (As) - một chất kịch độc. Kết quả của việc xây dựng phương pháp phân tích hàm lượng As trong nước bề mặt bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS và áp d...

  pdf6p phalinh17 14-08-2011 169 54   Download

 • Một bức tường giữ lại được định nghĩa là một cấu trúc có mục đích chính là cung cấp hỗ trợ bên đối với đất hoặc đá. Trong một số trường hợp, các bức tường giữ lại cũng có thể hỗ trợ tải thẳng đứng. Ví dụ bao gồm các bức tường tầng hầm và một số loại trụ cầu. Phổ biến hầu hết các loại Các bức tường giữ lại được thể hiện trong hình. 10.1 và bao gồm các bức tường trọng lực, tường cantilevered, trụ xây áp tường cho mạnh thêm tường, và các bức tường nôi. Bảng 10.1 liệt kê...

  pdf38p sihkelj 23-09-2011 107 23   Download

 • Nhiệm vụ của luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học: phân lập các hợp chất sạch từ hai loài củ gấu và củ gấu biển bằng các phương pháp sắc ký, xác định cấu trúc hóa học các chất tách được bằng các phương pháp phổ kết hợp; nghiên cứu sắc ký dấu vân tay: xây dựng dữ liệu vân tay sắc ký của củ gấu, củ gấu biển trên cơ sở các chỉ thị hóa học, xác định hàm lượng một số hoạt chất chính trong các mẫu củ gấu, củ gấu biển và dược liệu Hương phụ thu thập ở những địa điểm khác nhau.

  pdf27p change00 05-05-2016 44 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7891:2008 quy định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO trong vật liệu chịu lửa spinel và manhedi - spinel theo cách phân loại vật liệu chịu lửa tại TCVN 5441:2004. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc8p bautroibinhyen7 01-12-2016 54 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp xây dựng hàm phân loại
p_strCode=phuongphapxaydunghamphanloai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2