intTypePromotion=3
ADSENSE

Phương pháp xử lý chuỗi giá trị

Xem 1-6 trên 6 kết quả Phương pháp xử lý chuỗi giá trị
 • Bài báo giới thiệu một số thuật toán, phương pháp loại bỏ trị dị thường và đánh giá ưu - nhược điểm của các phương pháp khi xử lý chuỗi trị đo vị trí GNSS liên tục.

  pdf8p hulk1234 01-06-2018 9 2   Download

 • Chức năng của các hàm:  InitDictionary() : Hàm này có chức năng khởi tạo từ điển. Đặt giá trị cho 256 phần tử đầu tiên. Gán mã xoá (Clear Code) cho phần tử thứ 256 và mã kết thúc thông tin (End Of Information) cho phần tử thứ 257. Xoá giá trị tất cả các phần tử còn lại.  Hàm Output() : gửi chuỗi bit ra file. Chuỗi bit này có độ dài là 9,10,11 hoặc 12 tuỳ thuộc vào vị trí trong từ điển của từ mã gửi ra.Các chuỗi bit này được nối tiếp vào với...

  pdf11p myxaodon09 07-06-2011 59 10   Download

 • Hướng dẫn : Dùng hàm 0AH INT 21H để nhập chuổi DS:DX địa chỉ của buffer đệm lưu chuỗi. Byte 0 : số byte tối đa có thể nhập. Byte 1 : chứa giá trị 0 Byte 2 trở đi : để trống (lưu các ký tự sẽ nhập) Để nhập 1 chuỗi ký tự vào Buffer đệm ta khai báo như sau : .DATA BUFFERN DB 80,0,80 DUP(?)

  pdf5p zues09 08-07-2011 63 9   Download

 • 2.7 Quy Trình Liên Tục: Quy trình liên tục là việc phối hợp các thao tác và hoạt động của thiết bị trở thành một luồng hài hoà hoàn hảo, trong đó bán thành phẩm liên tục ở trong trạng thái chuyển đổi và không bao giờ phải nằm ứ đọng trong tình trạng chờ đợi để được xử lý. Quy trình liên tục loại trừ thời gian chờ đợi của bán thành phẩm, thiết bị hay công nhân. Trong quy trình liên tục, điều kiện lý tưởng là chuỗi một sản phẩm (onepiece flow) hay các lô gia công có...

  pdf5p kim_ha_nul 09-09-2010 232 132   Download

 • Cho mảng sau ARR DW 10,20,40,50,60,? Viết các lệnh để chèn 30 vào giữa 20 và 40 ( giả sử rằng DS và ES đã chứa địa chỉ đoạn dữ liệu) 10,20, ,40,50,60 Dời 40,50,60 ra sau 1 vị trí Sau đó chèn 30 vào

  pdf5p zues09 08-07-2011 44 8   Download

 • Hàm (Funtion) là những công thức định sẵn nhằm thực hiện một yêu cầu tính toán nào đó. Kết quả trả về của một hàm có thể là một giá trị cụ thể tùy thuộc vào chức năng của hàm hoặc một thông báo lỗi. Cú pháp = Tên hàm(Danh sách đối số) Tên hàm: Sử dụng theo quy ước của Excel Danh sách đối số: là những giá trị truyền vào cho hàm để thực hiện một công việc nào đó. Đối số của hàm có thể là hằng số, chuỗi, địa chỉ ô, địa chỉ vùng, những hàm khác VD:...

  ppt58p cctm030057 04-12-2010 358 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp xử lý chuỗi giá trị
p_strCode=phuongphapxulychuoigiatri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản