intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương thức hoạt động của thư viện

Xem 1-20 trên 273 kết quả Phương thức hoạt động của thư viện
 • Bài giảng "Thư viện số" do Quách Tuấn Ngọc, Đỗ Quang Vinh biên soạn đưa ra một số những nghiên cứu chi tiết về cấu tạo và phương thức hoạt động của thư viện số với kết cấu nội dung trình bày một mô hình hình thức cho thư viện số dựa vào đại số hiện đại, phân tích chi tiết các phương pháp chỉ mục tài liệu văn bản trong DL, phân tích chi tiết mô hình tìm kiếm thông tin kinh điển dựa vào truy vấn Boole BQ, phân tích chi tiết các giải thuật kinh điển. Mời các bạn tham khảo tài liệu.

  ppt44p couple 20-06-2014 127 12   Download

 • Thực hiện nghiên cứu và tìm hiểu hiện trạng hoạt động của Thư viện huyện Phù Yên từ năm 2008 đến nay, nhằm: Xác định điểm mạnh và hạn chế của Thư viện. Đưa ra giải pháp củng cố mặt mạnh, xử lý những tồn tại của Thư viện. Xây dựng phương hướng phát triển cho Thư viện trong tương lai nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dùng tin.

  pdf8p quaymax1 16-08-2018 16 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả trình bày một số kết quả quan trọng Viện Thông tin Khoa học xã hội đã đạt được trong quá trình đổi mới công tác thông tin-thư viện thời gian qua, những khó khăn đã và đang phải khắc phục cũng như kiến nghị một số giải pháp cho việc tiếp tục đổi mới hoạt động thông tin - thư viện trong thời gian tới của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

  pdf11p trieusuper 14-09-2018 36 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu sự hình thành, thực trạng hoạt động và phương hướng phát triển của Thư viện Trường Đại học Nguyễn Trãi. Mời các bạn tham khảo!

  pdf12p quaymax1 16-08-2018 36 3   Download

 • Bậc học phổ thông bao gồm các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tổ chức thư viện trường phổ thông (TVTPT) được hiểu là tổ hợp các thành phần (cán bộ thư viện và các cộng tác viên trong nhà trường cùng với phương thức, phương tiện họ làm việc và ngân sách cấp cho hoạt động thư viện) có quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ chung của thư viện đề ra. Giới thiệu các hướng tiếp cận đánh giá thư viện. Tổng hợp và phân tích các tiêu chí đánh giá thư viện trường phổ thông.

  pdf6p vitexas2711 02-11-2020 23 0   Download

 • Các thư viện Việt Nam đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Việc ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ đã làm thay đổi phương thức hoạt động trong thư viện. Bài viết phân tích cơ hội và thách thức của các thư viện trong bối cảnh cách mạng 4.0 và năng lực thông tin của cán bộ thư viện trong môi trường số.

  pdf12p vinevada2711 19-03-2021 17 3   Download

 • Hiện nay, Công nghệ thông tin đang có những bước phát triển không ngừng, được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, việc ứng dụng Công nghệ thông tin đã làm thay đổi tư duy, diện mạo, phương thức hoạt động của nhiều cơ quan thông tin thư viện (TTTV). Một trong những hoạt động đầu tiên của sự biến đổi đó phải kể đến vấn đề quản lý nguồn nhân lực (NNL). Tuy nhiên, đại đa số NNL thiếu những phẩm chất, kỹ năng phù hợp với cơ quan TTTV hiện đại, làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hoạt động trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội.

  pdf2p danhvi11 06-09-2018 36 0   Download

 • Bài viết nhằm mô tả thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển Thư viện Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, đã sử dụng phương pháp thu thập thông tin từ 130 cán bộ công chức và 1500 sinh viên.

  pdf4p viino2711 08-05-2020 25 0   Download

 • Trong những năm qua, công tác giáo dục của Đoàn được triển khai khá đồng bộ, có chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Các cấp bộ Đoàn không ngừng đổi mới phương thức giáo dục, đề cao tự giáo dục trong đoàn viên thanh niên, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thông và nguồn lực xã hội trong công tác giáo dục, góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, phương thức giáo dục của Đoàn còn thiếu hấp dẫn, không theo kịp với đòi hỏi của thanh niên, chưa thu hút...

  doc34p thang131313 23-02-2011 187 38   Download

 • Luận văn phân tích một cách toàn diện về bối cảnh hình thành, cấu trúc tổ chức, phương thức hoạt động của cơ chế nhân quyền ASEAN; đưa ra dự đoán về viễn cảnh phát triển của cơ chế nhân quyền ASEAN dựa trên việc khảo sát bối cảnh đặc thù về chính trị, kinh tế, xã hội của khu vực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf119p haohoa92 15-06-2016 131 35   Download

 • Để thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình học tập của sinh viên cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên đại học trong giai đoạn chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ, cần phải đổi mới phương thức hoạt động thông tin – thư viện một cách triệt để hơn, với tư duy mới và sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Đổi mới phương thức hoạt động thông tin – thư viện trong các trường đại học trước yêu cầu khách quan của thực tiễn là một quá trình lâu dài, phức tạp và đồng bộ....

  pdf5p tathimu66 23-01-2017 76 4   Download

 • Bài viết "Cơ quan Thông tin – Thư viện ngành ở Việt Nam" hướng đến giới thiệu khái quát các cơ quan thông tin – thư viện ngành ở Việt Nam về phương diện khuôn khổ pháp lý và thực trạng. Nêu rõ các hạn chế về hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật, kinh phí và nhân lực; năng lực thông tin; quản lý, chỉ đạo; và quan hệ hợp tác trong hoạt động của cơ quan TT-TV ngành. Đưa ra một số kiến nghị nhằm khắc phục các hạn chế này.

  pdf9p vinhbinh2013 01-06-2016 49 1   Download

 • Bài viết với nội dung: hiện nay nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước đã chuyển từ phương thức đào tạo theo niên chế sang phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đòi hỏi thư viện cần phải có hoạt động thông tin đủ mạnh (Vốn tài liệu, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo, nguồn tài nguyên thông tin của các ngành đào tạo, liên kết chia sẻ nguồn thông tin,...) đáp ứng nhanh chóng, đầy đủ nhu cầu của người dạy, người học.

  pdf6p luu1212 05-07-2019 41 1   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung: sự liên kết giữa hoạt động nghiên cứu và đào tạo đòi hỏi các tổ chức thông tin thư viện đáp ứng tốt khả năng cung cấp thông tin và dịch vụ kèm theo ngành càng mở rộng và ở trình độ cao; tác động của sự chuyển đổi từ phương thức đào tạo theo niên chế sang phương thức đào tạo theo tín chỉ; biện pháp phát triển hoạt động của thông tin thư viện đáp ứng cho công tác nghiên cứu và đào tạo.

  pdf9p kinhdovanhoa 11-09-2019 26 1   Download

 • Từ đặc điểm đào tạo của trường Đại học Lâm Nghiệp (ĐHLN), bằng phương pháp điều tra, khảo sát thực tế và căn cứ thực trạng tham gia hoạt động thể thao giải trí, kết quả nghiên cứu đã đưa ra các điều kiện đảm bảo, mức độ nhu cầu của sinh viên (SV) và các nội dung tập luyện được lựa chọn trong tổ chức hoạt động của câu lạc bộ thể thao giải trí (CLBTTGT) nhằm thu hút nhiều SV tham gia tập luyện, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục thể chất ở trường ĐHLN.

  pdf5p viphilippine2711 29-12-2020 17 1   Download

 • Giải quyết tranh chấp trong thương mại bằng trọng tài là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của trọng tài viên, với tư cách là bên thứ ba độc lập nhằm chấm dứt xung đột trong quá trình tiến hành các hoạt động thương mại bằng việc đưa ra một phán quyết buộc các bên tranh chấp phải thực

  doc3p lemy_b2001 15-10-2011 380 97   Download

 • Ngày nay thế giới đang ở giai đoạn bùng nổ về thông tin. Chính nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin mà các kiến thức của con người được bảo quản lâu dài và được truyền bá một các nhanh chóng. Các thư viện ngày nay đã thoát khỏi khía cạnh tĩnh của những kho chứa sách và phòng đọc sách để trở nên năng động hơn. Vai trò của thư viện đối với xã hội nói chung và đối với học sinh, sinh viên nói riêng ngày càng được đánh giá đúng mức. Trong đó, thư viện...

  pdf93p voanhthu_vhs 24-06-2013 149 49   Download

 • Thư viện là một bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu, trung tâm sinh hoạt văn hoá và khoa học của nhà trường, thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viện, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học và thư viện, xây dựng thói quen tự học tự nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị, xây dựng nếp sống văn hoá mới cho các thành viên của nhà trường....

  ppt8p thutrangdhnt 08-07-2011 221 47   Download

 • Một số yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã Luật viên chức nhà nước năm 2010 còn nhấn mạnh: “Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp”. Thứ ba, để tăng cường hành vi vừa hợp pháp vừa hợp đạo đức đồng thời giảm thiểu hành vi trái pháp luật cũng như đạo đức xã hội, trong công tác tổ chức thực hiện pháp luật, cần hết sức coi trọng việc giáo dục pháp luật, đạo đức....

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 88 13   Download

 • Công tác người đọc hay việc tổ chức phục vụ tài liệu cho người đọc là một hoạt động của thư viện nhằm thúc đẩy, phát triển và thoả mãn nhu cầu, hứng thú đọc tài liệu thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp tài liệu dưới nhiều hình thức. Công tác người đọc bao gồm các hình thức tổ chức và phương pháp phục vụ người đọc ở trong và ngoài thư viện. Đồng thời công tác người đọc còn là thước đo hiệu quả luân chuyển tài liệu và tác dụng của nó trong đời...

  pdf8p banhcauvong 25-06-2013 89 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1076 lượt tải
207 tài liệu
1244 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương thức hoạt động của thư viện
p_strCode=phuongthuchoatdongcuathuvien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2