intTypePromotion=4
ADSENSE

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân

Xem 1-20 trên 54 kết quả Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân
 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM NHÓM T TCVN 5083-90 (ISO PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ MẮT CÁ NHÂN DÙNG CHO HÀN VÀ CÁC KỸ THUẬT LIÊN QUAN 4850 - 1979) Khuyến khích áp dụng Cái lọc sáng - Yêu cầu sử dụng và truyền quang Personal eye-protectors for welding and related techniques. Filters. Utilisation and transmittance requirements. Cơ quan biên soạn : Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Cơ quan ban hành và trình duyệt : Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng uỷ ban Khoa học Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hà.nh : . ủy ban Khoa...

  pdf6p caott3 20-05-2011 105 26   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân Kính lọc và kính bảo vệ mắt chống bức xạ laze Personal eye-protectors - Filters and eye-protectors against laser radiation TCVN 6519 :1999 tương đương với ISO 6161 : 1981 với các thay đổi biên tập cho phép. TC VN 651 9 : 1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. 1.Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu...

  pdf6p caott3 20-05-2011 102 20   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân Phương pháp thử nghiệm quang học Personal eye-protectors - Optical test methods Lời nói đầu TCVN 6516 :1999 tương đương với ISO 4854:1 981 với các thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6516 :1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. 1 Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử nghiệm quang học cho phương tiện bảo vệ...

  pdf5p caott3 20-05-2011 77 18   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân. Kính lọc tia hồng ngoại Yêu cầu sử dụng và truyền xạ Personal eye-protectors - lnfra-red tilters - Utilisatiơn ang tranmittance requirements TCVN 6518 : 1999 tương đương với ISO 4852 : 1 978 với các thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6518 : 1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. 1 Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy định...

  pdf8p caott3 20-05-2011 82 16   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân Phương pháp thử nghiệm phi quang học Personal eye-protector - Non-optical test methods Lời nói đầu TCVN 6517 : 1999 phù hợp với ISO 4855:1981 với các thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6517 : 1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử nghiệm phi quang học cho phương tiện bảo vệ...

  pdf5p caott3 20-05-2011 87 15   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân - Thuật ngữ Personal eye - protectors – Vocabulary Lời nói đầu TCVN 6515 : 1999 tương đương với ISO 4007 : 1 977 với các thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6515 : 1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. 1 Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ chủ yếu dùng trong lĩnh vực phương...

  pdf8p caott3 20-05-2011 73 10   Download

 • Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân được sử dụng để ngăn ngừa các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại gây tổn thương mắt, giảm thị lực để bảo vệ mắt cho người lao động khi hàn và cắt kim loại bằng nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p dien_vi08 14-11-2018 14 0   Download

 • Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân Bảng khái quát các yêu cầu đối với mắt kính và phương tiện bảo vệ mắt Personal eye-protectors Synoptic tables of requirements for oculars and eye-protectors TCVN 6520 : 1999 tương đương với ISO 4856 : 1982 với các thay đổi biên tập cho phép. TCVN 6520 :1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC/94 "Phương tiện bảo vệ cá nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường ban hành. 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các...

  pdf7p caott3 20-05-2011 92 21   Download

 • Kích thước tính bằng milimet Hình 3 - Thí dụ về khuôn đầu giả để thử nghiệm khả năng chống các hạt có vận tốc lớn 9.2 Cách tiến hành Đặt phương tiện bảo vệ mắt cần thử nghiệm lên khuôn đầu giả vào vị trí ứng với lúc sử dụng bình thường, và băng quàng sau đầu được căng theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất. Chèn một tờ giấy than trên một tờ giấy tráng, mỗi tờ có kích thước thích hợp được đặt giữa phương tiện bảo vệ mắt và khuôn đầu giả. Sau đó, đặt...

  pdf5p caott3 20-05-2011 69 10   Download

 • 4.2 Cách tiến hành Phương tiện bảo vệ mắt ở vị trí ứng vời lúc sử dụng bình thường được đặt vào tủ sấy có nhiệt độ 550C 2 0C trong 30 phút. Sau đó lấy ra và để nó ổn định ở nhiệt độ 230C 30C ít nhất trong 30 phút. Sau đó, cho phương tiện bảo vệ mắt chịu phép thử nghiệm quang học theo phương pháp nêu trong điếu 3 của TCVN 6516 : 1999 (ISO 4854). 5 Thử nghiệm độ bền đối với tia tử ngoại Đặt mắt kính cần thử nghiệm trong 100 giờ...

  pdf5p caott3 20-05-2011 63 8   Download

 • 12.2 Cách tiến hành Lắp phương tiện bảo vệ mắt một cách bình thường, thẳng góc với khuôn đầu giả đã phủ giấy thử. Điều chỉnh độ căng dây đeo theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất, và phun dung dịch phát hiện vào cả khối ấy. Phun với tốc độ chừng 20 mllphút đến 30 mllphút và giữ cái phun bụi nước cách khuôn đầu giả chừng 600 mm. Thời gian phun phải khoảng 10s, và phun vào từ đủ mọi hướng. Để bảo đảm an toàn, cần dùng mũ chùm khi tiến hành thử. 12.3 Đánh giá...

  pdf5p caott3 20-05-2011 62 7   Download

 • - MAG là biểu thị dùng hồ quang được bảo vệ bằng các bon điôxit hàm lượng cao hoặc hỗn hợp; -TIG là biểu thị dùng hồ quang cực vonfram bảo vệ bằng khí trơ; -"Xọc hồ quang khí" là biểu thị dùng điện cực cacbon và dòng khí nén để gạt kim loại nóng chảy ra. Khi xem các bảng này cần lưu ý những điểm sau đây: Cột 1 "Sử dụng" là để chỉ công việc được tiến hành gắn liền với quá trình công nghệ được nhắc tới; Cột 2 "Dòng điện đo bằng ampe" được đọc...

  pdf5p caott3 20-05-2011 87 28   Download

 • Kính lọc không được mất hiệu lực bảo vệ chống bức xạ laze trong các điều kiện thử nghiệm quy định dưới đây. Các kính lọc phải được bức xạ laze chiếu xạ với độ rọi năng lượng và lượng rọi năng lượng cực đại mà kính lọc được dự định bảo vệ. Thời gian thử nghiệm được cho trong bảng 4. 7 Bảng 4 - Thời gian thử nghiệm Loại laze Laze - CW và chuẩn Laze - CW cũng như laze xung với tốc độ lặp lại của xung lớn hơn 1 0 s-1. Mọi laze xung với tốc độ...

  pdf5p caott3 20-05-2011 63 7   Download

 • Hình 12 ảnh của hình thử nghiệm thu được bằng phương pháp kính viễn vọng trong các phép đo kính lọc có tính chất khúc xạ khác nhau 26 Phụ lục B Phương pháp kiểm tra mắt kính đã lắp Phương pháp thử nghiệm để xác định hiệu ứng lăng kính (phương pháp tuỳ chọn A) B-1 Thiết bị Cách bố trí thực nghiệm được trình bày trên hình 13 Kích thước tính bằng millmet Hình 13 - Bố trí thực nghiệm trong phương pháp tuỳ chọn A B-2 Cách tiến hành ảnh S của một bóng đèn dây tóc 6V-5A tạo bởi...

  pdf5p caott3 20-05-2011 55 6   Download

 • Các giá trị này phải ở trong giới hạn quy định trong bảng 3 điều 4.1.2.1.2, TCVN 508290 (điều 7.1 .2.1 .2, ISO 4849). Hai phương pháp lựa chọn khác, cho phép đo độ lăng kính được trình bày trong các phụ lục B và C. Kích thước tính bằng milimet Hình 2 - Giá chuẩn cho kính có gọng kích thước tính bàng milimet 6 Hình 3. Bia kép 4 Thử nghiệm độ tán xạ Phương pháp thử nghiệm mô tả trong 4.3 được đưa ra như một phương pháp chuẩn. Các phương pháp khác dùng cho kính lọc có độ truyền...

  pdf5p caott3 20-05-2011 57 6   Download

 • qua mẫu và tỷ lệ với . Sau đó thay chắn sáng BL bầng chắn sáng hình khuyên BR., quang thông 1R rọi vào nhân quang điện ứng với toàn bộ ánh sáng tán xạ bắt nguồn từ mẫu và từ thiết bị. Tiếp theo đặt mẫu ở vị trí P'. Quang thông 2R rọi vào nhân quang điện chỉ ứng với ánh sáng tán xạ riêng từ thiết bị. Hiệu số 1R - 2R là số đo lượng ánh sáng do mẫu tán xạ và tỷ lệ với s. Hệ số tỷ lệ trong hai trường hợp...

  pdf5p caott3 20-05-2011 47 5   Download

 • một phương pháp cho phép xác định độ khúc xạ của những diện nhỏ phù hợp với đường kính con ngươi. Phép đo dựa trên nguyên tắc sau đây (hình 7) : nếu hai tia song song 1 và 2 đi qua mắt kính thử nghiệm tại hai điểm khác nhau thì chúng gặp nhau trên mặt phẳng tiêu ở cách mắt kính thử nghiệm một khoảng f và độ khúc xạ là 1/f. Trong trường hợp mắt kính thử nghiệm có độ cong khác nhau theo hai phương vuông góc với nhau, hoặc khi ánh sáng rọi xiên vào...

  pdf5p caott3 20-05-2011 67 5   Download

 • Do sự biến thiên của dòng quang điện giữa các điểm nối, hiệu điện thế giữa các điểm nối trên một trục tỷ lệ với độ dịch chuyển trên trục đó (xem hình 9) , cũng như với thông lượng bức xạ xung quanh. Cái thu nhận bức xạ có bề mặt.nhạy sáng hoạt động là 1 ,9 cm x 1 ,9 cm. Trong cách bố trí thí nghiệm này, nó có thể đặt cách mắt kính thử nghiệm từ 50 cm đến 250 cm tuỳ tbeo yêu cầu, thành thử tại một diện được quét có đường kính 30...

  pdf5p caott3 20-05-2011 51 4   Download

 • - Trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định. - Đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế. - Được đào tạo nghề hàn điện, và có chứng chỉ kèm theo, đã qua huấn luyện về BHLĐ và được cấp thẻ an toàn và được cấp trên giao nhiệm vụ. - Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ: áo quần vải bạt, găng tay chịu nhiệt và có độ dẫn điện thấp, giầy da lộn cao cổ có đế cách điện, ghệt vải bạt, mặt nạ hàn...

  doc3p holigon10 05-09-2013 100 33   Download

 • Việc điều tra, nghiên cứu về Nghêu Lụa ở ven biển Tây Cà Mau là vấn đề bức xúc không những về mặt khoa học mà cả về mặt thực tiễn sản xuất ở địa phương nhằm góp phần hiểu biết về nguyên nhân biến động nguồn lợi Nghêu Lụa - một đối tượng khai thác mới và có ý nghĩa kinh tế khá cao hiện nay. Trên cơ sở đó, xây dựng các giải pháp bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi Nghêu Lụa, nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững nghề cá tại địa phương.

  pdf4p vidanh27 08-12-2018 31 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân
p_strCode=phuongtienbaovematcanhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2