intTypePromotion=1
ADSENSE

Phytoremediation

Xem 1-20 trên 94 kết quả Phytoremediation
 • kimlong 14-03-2009, 05:13 PM Phytoremediation công nghệ thực vật xử lý môi trường Phytoremediation được hình thành từ phyto trong tiếng la tinh có nghĩa là thực vật còn remediation nghĩa là phục hồi. Phytoremediation ra đời vào năm 1991 và ngay sau đó nó được sử dụng rộng rãi để chỉ công nghệ sử dụng thực vật loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ (thuốc bảo vệ thực vật, các hợp chất cao phân tử,...) và vô cơ (Cu, Pb, Zn, Cd,... thậm chí cả các nguyên tố phóng xạ) ra khỏi môi trường bị ô nhiễm...

  pdf5p heoxinhkute11 06-03-2011 231 78   Download

 • Phytoremediation is an altemative technology to remove heavy metals in contaminated soil. Vetiver grass (Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash) was used for Cadmium (Cd) and Lead (Pb) · removal experiments in 4 various soil types: {SI) sandy soil with abundant organic matter; (82) sandy soil with poor organic matter; (83) clay soil with abundant organic matter; (84) clay soil with poor organic matter. Plants were grown for 30 days before transferring to experimental pots.

  pdf6p dem_thanh 22-12-2012 30 2   Download

 • Mục đích của báo cáo này là trên cơ sở tổng quan các kết quả nghiên cứu thử nghiệm trong và ngoài nước về khả năng hấp thu, chuyển hóa của các loại thực vật trên cạn và dưới nước đối với các chất ô nhiễm độc hại sẽ làm rõ tính khả thi của việc triển khai áp dụng công nghệ Phytoremediation ở nước ta để xử lý, cải tạo phục hồi nhanh các vùng đất, nước bị ô nhiễm lâu năm các hóa chất độc hại.

  pdf8p lalala05 30-11-2015 65 4   Download

 • Phytoremediation of freshwater contaminated with crude oil is a technology that can restore damaged freshwater areas. Lemna minor is a small vascular plant that reproduces rapidly, is sensitive to a wide variety of pollutants, and is easy to culture. This study aimed to evaluate the phytoremediation capacity of L. minor in crude oil spiked cultures.

  pdf6p vikimsa 22-02-2019 12 0   Download

 • Heavy metal contamination has increased rapidly since the early 20th century. A Large part of the world has been contaminated by organic and inorganic pollutants. Phytoremediation involves the use of plants to remove, transfer, stabilize and/or degrade contaminants in soil, sediment, and water. This plant-based technology has gained acceptance in the past ten years as a cheap, efficient and environmentally friendly technology especially for removing toxic metals.

  pdf12p trinhthamhodang1212 06-04-2020 4 0   Download

 • Phytoremediation includes phytotransformation (transformation of organic contaminants into a less toxic, less mobile, or more stable form), phytodegradation (metabolism of the organic contaminant by the plant enzymes), phytovolatilization (volatilization of organic contaminants through plant leaves), and rhizoremediation.

  pdf15p caygaocaolon11 21-04-2021 4 0   Download

 • Để xử lý đất ô nhiễm người ta thường sử dụng các phương pháp truyền thống như: rửa đất; cố định các chất ô nhiễm bằng hoá học hoặc vật lý; xử lý nhiệt; trao đổi ion, ôxi hoá hoặc khử các chất ô nhiễm; đào đất bị ô nhiễm để chuyển đi đến những nơi chôn lấp thích hợp,... Hầu hết các phương pháp đó rất tốn kém về kinh phí, giới hạn về kỹ thuật và hạn chế về diện tích,... Gần đây, nhờ những hiểu biết về cơ chế hấp thụ, chuyển hoá, chống chịu và loại...

  ppt45p la_la123 04-04-2013 264 45   Download

 • Nâng cao kim loại tích lũy quá hoang dã thực vật để phát triển các hệ thống Phytoextraction thương mại: Phương pháp tiếp cận và tiến bộ Giới thiệu Lịch sử của Phytoextraction của kim loại đất sử dụng kim loại tích lũy quá loài "trường Revival" - Nghệ thuật Giúp Spread Triết học Meme Phytoremediation Phytoextraction đất kim loại cây trồng tiêu biểu sẽ không loại bỏ các kim loại đủ để hỗ trợ phát triển Phytoremediation của một công nghệ cho Phytoremediation của kim loại độc hại trong đất phát triển thương mại Công nghệ Phytoremediation Sau Paradigm thuần...

  pdf30p chimungdauhoi 17-12-2011 61 10   Download

 • Phytoremediation là một công nghệ mới sử dụng lựa chọn đặc biệt kim loại tích tụ các nhà máy để khắc phục đất bị ô nhiễm với các kim loại nặng và các hạt nhân phóng xạ. Phytoremediation cung cấp một thay thế hấp dẫn và kinh tế để hiện thực hành đất loại bỏ và phương pháp chôn lấp. Sự tích hợp của lựa chọn đặc biệt metalaccumulating cây trồng thực vật (ví dụ, Brassica juncea ) Với những sửa đổi đất sáng tạo cho phép các nhà máy để đạt được sinh khối cao và tỷ lệ tích lũy kim loại từ đất....

  pdf23p chimungdauhoi 17-12-2011 51 9   Download

 • SINH THÁI di truyền học và sự tiến hóa của HYPERACCUMULATION ELEMENT TRACE TRONG CÂY Nhiều tác giả đã mô tả việc sử dụng tiềm năng của công nghệ phytoremediation, cũng như sự cần thiết phải hiểu các yếu tố kiểm soát nhà máy hấp thu nguyên tố vi lượng trong việc phát triển công nghệ này (ví dụ, Baker et al, 1994a; ​​Salt et al, 1995). Cây cô lập kim loại đánh dấu ở nồng độ rất cao (hyperaccumulators), có thể sẽ đóng một số vai trò trong phytoremediation, ...

  pdf14p chimungdauhoi 17-12-2011 48 8   Download

 • Bài giảng trình bày các nội dung: Giới thiệu cơ chế làm sạch môi trường bằng thực vật (phytoremediation), ưu điểm và giới hạn của phytoremediation, ứng dụng của phytoremediation, một số nghiên cứu sử dụng thực vật làm sạch môi trường nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p namthangtinhlang_00 28-10-2015 58 8   Download

 • Bối cảnh lịch sử của vùng đất ngập nước và khắc phục kỹ thuật truyền thống khác biệt giữa vùng đất ngập nước và Phytoremediation Phytoremediation Terrestrial Sử dụng các vùng đất ngập nước Xây dựng Phù hợp với các loại đất ngập nước ô nhiễm tầm quan trọng của Litter lá và lớp trầm tích Mỹ Sử Lớp Trường hợp 1. Trường hợp nghiên cứu dinh dưỡng diệt # 1. Lọc tự nhiên: loại bỏ Tổng Nitơ và Photpho từ hồ Apopka, FL Trường hợp nghiên cứu # 2. Xử lý nước uống: Nitrate diệt Tiếp theo Nạp tiền...

  pdf27p chimungdauhoi 17-12-2011 51 7   Download

 • Các mô hình cụ thể của kim loại khoan dung, sự thu hút, và Giao thông vận tải của các kim loại nặng trong Hyperaccumulating và Nonhyperaccumulating Metallophytes Khả năng phytoremediation hiệu quả của đất bị ô nhiễm kim loại nặng phụ thuộc vào sự sẵn có của giống cây trồng với tỷ lệ tích lũy và khoan dung của kim loại (s) để được chiết xuất cao. Mức độ cao của lòng khoan dung để các kim loại nặng cụ thể được biết là xảy ra trong các quần thể thực vật hoang dã từ nặng metalenriched chất nền ví...

  pdf18p chimungdauhoi 17-12-2011 54 7   Download

 • Vai trò của vi khuẩn trong các Phytoremediation kim loại nặng Khả năng trao đổi chất của vi khuẩn thực vật liên quan có thể được sử dụng để phát triển các chiến lược phytoremediation mới. Trong vùng rễ, nhiều thuốc trừ sâu cũng như trichloroethylene, các hợp chất thơm đa vòng, và dầu khí

  pdf17p chimungdauhoi 17-12-2011 55 6   Download

 • METALLOTHIONEINS Sự phát triển thành công của phytoremediation như là một phương pháp để điều trị của các trang web bị ô nhiễm phụ thuộc một phần vào việc xác định nguyên liệu thực vật thích nghi tốt với điều kiện môi trường phổ biến tại các địa điểm như vậy. Sẽ có rất nhiều biến thể trong các trang web này, từ những người đang bị xuống cấp nặng và cần sửa đổi và sửa đổi đáng kể trước khi bất kỳ cây sẽ phát triển, cho những người khác có điều kiện tương đối tốt ngoài sự hiện diện...

  pdf13p chimungdauhoi 17-12-2011 51 5   Download

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi tổng hợp và phân tích những tiềm năng ứng dụng của H. annuus trong việc loại bỏ kim loại nặng Cadmium trong đất. Qua đó, giúp đưa ra ngưỡng khử độc Cadmium trên thực tế áp dụng cho mô hình phytoremediation sử dụng H. annuus.

  pdf9p quaymax4 05-09-2018 52 2   Download

 • Nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp phytoremediation để xử lý nước thải cao su. Đây là công nghệ sử dụng các loài thực vật khác nhau để phân hủy chất ô nhiễm từ đất và nước, đang được xem là một phương pháp đơn giản, chi phí thấp, thân thiện với môi trường và đang được ứng dụng nhiều trên thế giới.

  pdf11p vianttinic2711 19-04-2021 12 2   Download

 • Extensive coal mining activities in Jaintia Hills of Meghalaya, has turned large areas into degraded land, creating unfavourable condition for plant growth due to heavy metal pollution. Owing mostly to existing acidity-related fertility stress, average crop productivity in acid soil regions like Meghalaya is very low, coupled with increasing concentration of heavy metals, productivity has dropped further. Therefore decontamination of these heavy metal polluted soils is very important. Phytoremediation is an aspect of bioremediation that uses plants for the treatment of polluted soils.

  pdf10p gaocaolon5 14-06-2020 9 1   Download

 • Plant-based remediation is a relatively new, efficient, and environmentally friendly technology, which can be promising for removing many contaminants like hydrocarbon pollutants.

  pdf10p masterbarista 15-01-2019 9 0   Download

 • Heavy metal contamination resulting from anthropogenic activities is one of the major environmental problems in the modern world. Progress toward creating modified plants that are more efficient in phytoremediation requires an understanding of the anatomical and ultrastructural changes involved in heavy metal accumulation.

  pdf9p sony2711 28-01-2019 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phytoremediation
p_strCode=phytoremediation

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2