Phytoremediation

Xem 1-20 trên 77 kết quả Phytoremediation
 • kimlong 14-03-2009, 05:13 PM Phytoremediation công nghệ thực vật xử lý môi trường Phytoremediation được hình thành từ phyto trong tiếng la tinh có nghĩa là thực vật còn remediation nghĩa là phục hồi. Phytoremediation ra đời vào năm 1991 và ngay sau đó nó được sử dụng rộng rãi để chỉ công nghệ sử dụng thực vật loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ (thuốc bảo vệ thực vật, các hợp chất cao phân tử,...) và vô cơ (Cu, Pb, Zn, Cd,...

  pdf5p heoxinhkute11 06-03-2011 193 77   Download

 • Phytoremediation is an altemative technology to remove heavy metals in contaminated soil. Vetiver grass (Vetiveria zizanioides (Linn.) Nash) was used for Cadmium (Cd) and Lead (Pb) · removal experiments in 4 various soil types: {SI) sandy soil with abundant organic matter; (82) sandy soil with poor organic matter; (83) clay soil with abundant organic matter; (84) clay soil with poor organic matter. Plants were grown for 30 days before transferring to experimental pots.

  pdf6p dem_thanh 22-12-2012 22 2   Download

 • Mục đích của báo cáo này là trên cơ sở tổng quan các kết quả nghiên cứu thử nghiệm trong và ngoài nước về khả năng hấp thu, chuyển hóa của các loại thực vật trên cạn và dưới nước đối với các chất ô nhiễm độc hại sẽ làm rõ tính khả thi của việc triển khai áp dụng công nghệ Phytoremediation ở nước ta để xử lý, cải tạo phục hồi nhanh các vùng đất, nước bị ô nhiễm lâu năm các hóa chất độc hại.

  pdf8p lalala05 30-11-2015 43 2   Download

 • Phytoremediation of freshwater contaminated with crude oil is a technology that can restore damaged freshwater areas. Lemna minor is a small vascular plant that reproduces rapidly, is sensitive to a wide variety of pollutants, and is easy to culture. This study aimed to evaluate the phytoremediation capacity of L. minor in crude oil spiked cultures.

  pdf6p vikimsa 22-02-2019 0 0   Download

 • Để xử lý đất ô nhiễm người ta thường sử dụng các phương pháp truyền thống như: rửa đất; cố định các chất ô nhiễm bằng hoá học hoặc vật lý; xử lý nhiệt; trao đổi ion, ôxi hoá hoặc khử các chất ô nhiễm; đào đất bị ô nhiễm để chuyển đi đến những nơi chôn lấp thích hợp,... Hầu hết các phương pháp đó rất tốn kém về kinh phí, giới hạn về kỹ thuật và hạn chế về diện tích,...

  ppt45p la_la123 04-04-2013 134 40   Download

 • Nâng cao kim loại tích lũy quá hoang dã thực vật để phát triển các hệ thống Phytoextraction thương mại: Phương pháp tiếp cận và tiến bộ Giới thiệu Lịch sử của Phytoextraction của kim loại đất sử dụng kim loại tích lũy quá loài "trường Revival" - Nghệ thuật Giúp Spread Triết học Meme Phytoremediation Phytoextraction đất kim loại cây trồng tiêu biểu sẽ không loại bỏ các kim loại đủ để hỗ trợ phát triển Phytoremediation của một công nghệ cho Phytoremediation của kim loại ...

  pdf30p chimungdauhoi 17-12-2011 35 10   Download

 • Phytoremediation là một công nghệ mới sử dụng lựa chọn đặc biệt kim loại tích tụ các nhà máy để khắc phục đất bị ô nhiễm với các kim loại nặng và các hạt nhân phóng xạ. Phytoremediation cung cấp một thay thế hấp dẫn và kinh tế để hiện thực hành đất loại bỏ và phương pháp chôn lấp.

  pdf23p chimungdauhoi 17-12-2011 39 9   Download

 • SINH THÁI di truyền học và sự tiến hóa của HYPERACCUMULATION ELEMENT TRACE TRONG CÂY Nhiều tác giả đã mô tả việc sử dụng tiềm năng của công nghệ phytoremediation, cũng như sự cần thiết phải hiểu các yếu tố kiểm soát nhà máy hấp thu nguyên tố vi lượng trong việc phát triển công nghệ này (ví dụ, Baker et al, 1994a; ​​Salt et al, 1995). Cây cô lập kim loại đánh dấu ở nồng độ rất cao (hyperaccumulators), có thể sẽ đóng một số vai trò trong phytoremediation, ...

  pdf14p chimungdauhoi 17-12-2011 32 8   Download

 • Bối cảnh lịch sử của vùng đất ngập nước và khắc phục kỹ thuật truyền thống khác biệt giữa vùng đất ngập nước và Phytoremediation Phytoremediation Terrestrial Sử dụng các vùng đất ngập nước Xây dựng Phù hợp với các loại đất ngập nước ô nhiễm tầm quan trọng của Litter lá và lớp trầm tích Mỹ Sử Lớp Trường hợp 1. Trường hợp nghiên cứu dinh dưỡng diệt # 1. Lọc tự nhiên: loại bỏ Tổng Nitơ và Photpho từ hồ Apopka, FL Trường hợp nghiên cứu # 2.

  pdf27p chimungdauhoi 17-12-2011 37 7   Download

 • Các mô hình cụ thể của kim loại khoan dung, sự thu hút, và Giao thông vận tải của các kim loại nặng trong Hyperaccumulating và Nonhyperaccumulating Metallophytes Khả năng phytoremediation hiệu quả của đất bị ô nhiễm kim loại nặng phụ thuộc vào sự sẵn có của giống cây trồng với tỷ lệ tích lũy và khoan dung của kim loại (s) để được chiết xuất cao.

  pdf18p chimungdauhoi 17-12-2011 40 7   Download

 • Vai trò của vi khuẩn trong các Phytoremediation kim loại nặng Khả năng trao đổi chất của vi khuẩn thực vật liên quan có thể được sử dụng để phát triển các chiến lược phytoremediation mới. Trong vùng rễ, nhiều thuốc trừ sâu cũng như trichloroethylene, các hợp chất thơm đa vòng, và dầu khí

  pdf17p chimungdauhoi 17-12-2011 33 6   Download

 • Bài giảng trình bày các nội dung: Giới thiệu cơ chế làm sạch môi trường bằng thực vật (phytoremediation), ưu điểm và giới hạn của phytoremediation, ứng dụng của phytoremediation, một số nghiên cứu sử dụng thực vật làm sạch môi trường nước ở đồng bằng sông Cửu Long. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf30p namthangtinhlang_00 28-10-2015 29 6   Download

 • METALLOTHIONEINS Sự phát triển thành công của phytoremediation như là một phương pháp để điều trị của các trang web bị ô nhiễm phụ thuộc một phần vào việc xác định nguyên liệu thực vật thích nghi tốt với điều kiện môi trường phổ biến tại các địa điểm như vậy.

  pdf13p chimungdauhoi 17-12-2011 30 5   Download

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi tổng hợp và phân tích những tiềm năng ứng dụng của H. annuus trong việc loại bỏ kim loại nặng Cadmium trong đất. Qua đó, giúp đưa ra ngưỡng khử độc Cadmium trên thực tế áp dụng cho mô hình phytoremediation sử dụng H. annuus.

  pdf9p quaymax4 05-09-2018 8 2   Download

 • Scirpus littoralis Schrab and Typha orientalis C. Presl are cultivated in the paddy field and in the shrimp pond in the Mekong Delta of Viet Nam for human food and providing habitat for shrimp, respectively. They are recognized as phytoremediator in brackish shrimp aquaculture wastewater treatment system.

  pdf7p nguyenthuy1207 16-10-2018 2 0   Download

 • Plant-based remediation is a relatively new, efficient, and environmentally friendly technology, which can be promising for removing many contaminants like hydrocarbon pollutants.

  pdf10p masterbarista 15-01-2019 0 0   Download

 • Heavy metal contamination resulting from anthropogenic activities is one of the major environmental problems in the modern world. Progress toward creating modified plants that are more efficient in phytoremediation requires an understanding of the anatomical and ultrastructural changes involved in heavy metal accumulation.

  pdf9p sony2711 28-01-2019 0 0   Download

 • Phytoremediation is a low-cost and effective technology that removes pollutants, such as dye-containing effluents, from the environment through the use of plants. In the present study, the potential of Lemna minor L. for decolorization and degradation of the triarylmethane dye malachite green was investigated.

  pdf9p vikimsa 22-02-2019 0 0   Download

 • Agroforestry is one of the sustainable approaches to land-use management where both agriculture and forestry combine into an integrated production system to get maximum benefits (Kidd and Pimentel, 1992; Nair, 1998). As per ICRAF (International Centre for Research in Agroforestry, now World Agroforestry Centre), ‘‘agroforestry is a deliberate integration of woody components with agricultural and pastoral operations on the same piece of land either in a spatial or temporal sequence in such a way that both ecological and economic interactions occur between them.’’...

  pdf365p 951628473 07-05-2012 70 20   Download

 • Các hoạt động của con người đã để lại nhiều trang web bị nhiễm một hoặc nhiều kim loại nặng. Đất bị ảnh hưởng độc hại cho thực vật và động vật, bao gồm cả con người, và có áp lực công cộng và lập pháp đáng kể để khắc phục đất, hoặc ít nhất là giảm bớt nhiều về các tính chất tiêu cực của các loại đất.

  pdf16p chimungdauhoi 17-12-2011 61 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản