Pipe threads

Xem 1-3 trên 3 kết quả Pipe threads
  • This Specification covers dimensions and marking requirements for API Master thread gauges. Additional product threads and thread gauges as well as instruments and methods for the inspection of threads for line pipe, round thread casing, buttress casing, and extreme-line casing connections are included. It is applicable when so stipulated in the API standard governing the product.

    pdf140p minhky032300 28-01-2013 56 20   Download

  • Bài giảng Lập trình IPC và thread bao gồm những nội dung về lập trình trên Linux; giới thiệu về IPC; giao tiếp thông qua PIPE; tác vụ trên pipe; hai loại pipe; dùng pipe để tái định hướng; lập trình thread; lập trình POSIX pthread; giải quyết tranh chấp trên POSIX thread.

    pdf60p cocacola_06 04-11-2015 40 5   Download

  • Tham khảo sách 'machinery's handbook guide', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf50p 123859674 02-07-2012 55 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản