Pitney bowes inc.

Xem 1-3 trên 3 kết quả Pitney bowes inc.
  • “This book represents a thorough and extensive treatment of the software build process including the choices, benefits, and challenges of a well designed build process. I recommend it not only to all software build engineers but to all software developers since a well designed build process is key to an effective software development process.” —Kevin Bodie, Director Software Development, Pitney Bowes Inc.

    pdf621p phungnguyet_123 20-02-2013 34 6   Download

  • Mua lại công ty hay một phần công ty khác đang là đích nhắm của không ít những nhà quản lý. Nhưng làm thế nào để mua và phát triển nó tốt nhất? Hãy xem những gợi ý của Bruce Nolop qua những nguyên tắc trong chiến thuật mua lại của công ty Pitney Bowes Từ ý tưởng…. Bruce Nolop là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Tài chính của công ty Pitney Bowes, tại Stanford, Connecticut.

    pdf6p cctaichinh 14-09-2010 83 29   Download

  • Tạp chí Forbes đã phỏng vấn những nữ anh hào trên thương trường như Besides Kaden, Phó Giám đốc điều hành kiêm trưởng phòng luật của doanh nghiệp ngân hàng trực tuyến và bảo hiểm INC.

    pdf3p phobo24 07-07-2010 76 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản