Pki services

Xem 1-3 trên 3 kết quả Pki services
  • Security—of our systems, our organizations, our personal identities—is more important than ever, and we, as an industry, need to advance the art and technology of security to make it less elusive, more readily achievable. I’m well aware that being responsible for security in an organization is not an easy job, and my objective for Mission-Critical Security Planner is to make that job easier and the results more effective.

    pdf433p tailieuvip13 19-07-2012 36 7   Download

  • thuật toán Triple DES (3DES) có thể được sử dụng để mã hóa các tập tin, thay vì DESX. Đối với Windows XP Service Pack 1 và Windows Vista, các thuật toán mã hóa Advanced Encryption Standard (AES) với một khóa 256-bit được sử dụng để mã hóa các file.

    pdf77p myngoc7 15-10-2011 102 6   Download

  • Hướng dẫn về PKI – Khắc phục sự cố .Trong các phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn tổng quan về cách chuẩn bị, lập kế hoạch và thiết kế PKI Microsoft. Chúng tôi cũng đưa ra một một chút kỹ thuật trong đó để thể hiện cho các bạn cách cài đặt PKI dựa trên Microsoft Certificate Services trong Windows Server 2003.

    pdf15p conquynho32 14-09-2012 53 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản