Plato

Xem 1-20 trên 75 kết quả Plato
 • Tham khảo sách 'the republic plato', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf509p transang6 28-12-2012 54 10   Download

 • Tham khảo sách 'the complete plato', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1579p transang6 28-12-2012 50 9   Download

 • About Plato: Plato (Greek: Plátōn, "wide, broad-shouldered") (428/427 BC – 348/ 347 BC) was an ancient Greek philosopher, the second of the great trio of ancient Greeks –Socrates, Plato, originally named Aristocles, and Aristotle– who between them laid the philosophical foundations of Western culture. Plato was also a mathematician, writer of philosophical dialogues, and founder of the Academy in Athens, the first institution of higher learning in the western world.

  pdf66p transang6 28-12-2012 43 5   Download

 • Tham khảo sách 'the complete plato plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1578p hotmoingay6 22-01-2013 27 4   Download

 • Tham khảo sách 'protagoras plato', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf67p transang6 28-12-2012 25 3   Download

 • THE Republic of Plato touches on so many problems of human life and thought, and appeals to so many diverse types of mind and character, that an editor cannot pretend to have exhausted its significance by means of a commentary.

  pdf0p hotmoingay 03-01-2013 26 3   Download

 • Tham khảo sách 'gorgias plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf115p hotmoingay6 22-01-2013 28 2   Download

 • Plato (Greek: Plátōn, "wide, broad-shouldered") (428/427 BC – 348/ 347 BC) was an ancient Greek philosopher, the second of the great trio of ancient Greeks –Socrates, Plato, originally named Aristocles, and Aristotle– who between them laid the philosophical foundations of Western culture. Plato was also a mathematician, writer of philosophical dialogues, and founder of the Academy in Athens, the first institution of higher learning in the western world

  pdf65p hotmoingay6 22-01-2013 22 2   Download

 • Plato (Greek: Plátōn, "wide, broad-shouldered") (428/427 BC – 348/ 347 BC) was an ancient Greek philosopher, the second of the great trio of ancient Greeks –Socrates, Plato, originally named Aristocles, and Aristotle– who between them laid the philosophical foundations of Western culture. Plato was also a mathematician, writer of philosophical dialogues, and founder of the Academy in Athens, the first institution of higher learning in the western world. Plato is widely believed to have been a student of Socrates and to have been deeply influenced by his teacher's unjust death....

  pdf18p hotmoingay6 22-01-2013 18 1   Download

 • Plato is widely believed to have been a student of Socrates and to have been deeply influenced by his teacher's unjust death. Plato's brilliance as a writer and thinker can be witnessed by reading his Socratic dialogues. Some of the dialogues, letters, and other works that are ascribed to him are considered spurious. Plato is thought to have lectured at the Academy, although the pedagogical function of his dialogues, if any, is not known with certainty. They have historically been used to teach philosophy, logic, rhetoric, mathematics, and other subjects about which he wrote....

  pdf26p hotmoingay6 22-01-2013 25 1   Download

 • Tham khảo sách 'ion plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p hotmoingay6 22-01-2013 22 1   Download

 • Tham khảo sách 'laches plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p hotmoingay6 22-01-2013 24 1   Download

 • Tham khảo sách 'meno plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p hotmoingay6 22-01-2013 17 1   Download

 • Tham khảo sách 'parmenides plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf94p hotmoingay6 22-01-2013 28 1   Download

 • Plato (Greek: Plátōn, "wide, broad-shouldered") (428/427 BC – 348/ 347 BC) was an ancient Greek philosopher, the second of the great trio of ancient Greeks –Socrates, Plato, originally named Aristocles, and Aristotle– who between them laid the philosophical foundations of Western culture. Plato was also a mathematician, writer of philosophical dialogues, and founder of the Academy in Athens, the first institution of higher learning in the western world

  pdf66p hotmoingay6 22-01-2013 27 1   Download

 • Tham khảo sách 'statesman plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf119p hotmoingay6 22-01-2013 15 1   Download

 • Tham khảo sách 'symposium plato', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf72p hotmoingay6 22-01-2013 18 1   Download

 • Bài viết trình bày về tư tưởng triết học của Plato. Plato không trình bày một cách hệ thống và trực tiếp về giáo dục, nhưng trong các tác phẩm của ông đây là một chủ đề được đặc biệt quan tâm. Xuất phát từ quan niệm coi bản chất con người được quy định sẵn từ phần linh hồn, mỗi phần linh hồn có chức năng khác nhau, Plato luận giải về khả năng nhận thức của con người.

  pdf8p truongtien_08 06-04-2018 4 1   Download

 • Nội dung bài viết là nêu lên tư tưởng Plato là vị triết gia vĩ đại, có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển triết học, đặc biệt là triết học phương Tây. Tư tưởng của ông về dân chủ trong tác phẩm “Cộng hòa” có ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng và phát triển chính trị.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 1 0   Download

 • Đây là trọng tâm tư tưởng của Plato; và học thuyết này chính là nền tảng siêu hình; từ đó, tất cả những đề tài khác như luân lý, chính trị ... được xây dựng, thông qua ngả đường của tri thức luận. Phần chính yếu về học thuyết này không nhiều, nhưng nó thấm nhập tất cả mọi nơi trong các lý thuyết của Plato.

  doc5p sithuy2010 05-04-2011 407 131   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản