Postgresql

Xem 1-20 trên 40 kết quả Postgresql
 • Tài liệu tham khảo về cơ sở dữ liệu về Cài đặt PostgreSQL...

  pdf0p vanthang122141 13-05-2011 211 78   Download

 • The open source PostgreSQL database is soaring in popularity, as thousands of database and web professionals discover its powerful features, transaction support, performance, and industrial-strength scalability. In this book, a founding member of the PostgreSQL development team introduces everything you need to know to succeed with PostgreSQL, from basic SQL commands through database administration and optimization.

  pdf490p bongbong_hong 25-12-2012 64 21   Download

 • This book is aimed at intermediate to advanced database administrators using or planning to use PostgreSQL. Portions will also interest systems administrators looking to build or monitor a PostgreSQL installation, as well as developers interested in advanced database internals that impact application design.

  pdf468p phungnguyet_123 20-02-2013 43 16   Download

 • Written in the cookbook style, this book offers learning and techniques through recipes. It contains step-by-step instructions for administrators and developers to manage databases in PostgreSQL. The book is designed in such a way that you can read it chapter by chapter or refer to recipes in no particular order. This book is for Sysadmins, Database Administrators, Architects, Developers, and anyone with an interest in planning for or running live production databases. The book assumes that you are familiar with the basic operation of PostgreSQL....

  pdf360p phungnguyet_123 20-02-2013 30 12   Download

 • Mục đích của khóa luận tốt nghiệp Môi trường & tài nguyên: Ứng dụng kết hợp GIS, mã nguồn mở Postgresql và Adobe Dreamweaver trong quản lý cây xanh khu vực Quận 4, TP.HCM là nhằm kết hợp GIS, mã nguồn mở Postgresql và Adobe Dreamweaver để thành lập thanh công cụ quản lý cây xanh khu vực Quận 4.

  pdf83p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 21 6   Download

 • Bài viết Viết lại truy vấn để sử dụng khung nhìn thực có hàm thống kê trong PostgreSQL nghiên cứu xây dựng, tích hợp và đánh giá mô-đun viết lại truy vấn để khai thác khung nhìn thực trên cơ sở truy vấn nối trong có hàm thống kê một cách thông minh trong PostgreSQL.

  pdf8p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 8 1   Download

 • PostgreSQL là một HQTCSDL quan hệ và đối tượng dựa trên Postgres (ORDBMS: object-relational database management system). Được phát triển bởi khoa điện toán của đại học California tại Berkeley. PostgreSQL là một chương trình mã nguồn mở xây dựng trên mã nguồn ban đầu của đại học Berkeley. PostgreSQL theo chuẩn SQL99. Được phát triển từ hơn 15 năm, tương thích chuẩn SQL, khả năng làm việc trên cơ sở dữ liệu lớn, đang dần tiến gần đến doanh nghiệp....

  ppt0p bidao13 10-07-2012 115 43   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin môi trường: Ứng dụng GIS hỗ trợ xử lý biến động đất đai tại huyện Bắc Bình – tỉnh Bình Thuận tìm hiểu quy trình về xử lí biến động đất đai, CSDL PostgreSQL; ArcGIS, ngôn ngữ lập trình Visual Basic trên nền ArcGIS, phân tích CSDL địa lý.

  pdf85p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 33 11   Download

 • Where to Get PostgreSQL Years ago, if you wanted PostgreSQL, you had to compile it from source. Thankfully, those days are gone. Granted, you can still compile should you so choose, but most users nowadays get their PostgreSQL with a prepackaged installer. A few clicks or keystrokes, and you’re on your way in 10 minutes or less. If you’re installing PostgreSQL for the first time and have no existing database to upgrade, you should always install the latest stable release version for your OS. http://www .postgresql.

  pdf164p bachduong1311 12-12-2012 64 6   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao - Chương 1: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng giúp cho các bạn hiểu được PostgreSQL là gì? Lịch sử phát triển, những tính năng được cung cấp của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

  pdf31p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 54 4   Download

 • Bài 5: Java – JDBC java web application javaserver pages. Bài giảng này gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về JDBC, kết nối cơ sở dữ liệu MySQL, kết nối cơ sở dữ liệu PostGreSQL, JSP – JavaServer page, apache tomcat server, glassfish server, JDBC resource, JDBC connection pool. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p tangtuy19 22-07-2016 9 1   Download

 • PHP viết tắt của chữ Personal Home Page ra đời năm 1994 do phát minh của Rasmus Lerdorf, và nó tiếp tục được phát triển bởi nhiều cá nhân và tập thể khác, do đó PHP được xem như một sản phẩm của mã nguồn mở. PHP là kịch bản trình chủ (server script) chạy trên phía server (server side) như cách server script khác (asp, jsp, cold fusion).

  pdf142p soncunglin 15-04-2009 568 442   Download

 • PHP được viết tắt của chữ Personal Home Page Là ngôn ngữ kịch bản trình chủ (Server Script) chạy trên phía máy chủ (Server side) giống như các server script khác: asp, jsp, cold fusion, … Là kịch bản cho phép chúng ta xây dựng ứng dụng web trên mạng internet hay intranet tương tác với mọi cơ sở dữ liệu như: Informix, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, SQL Server,…Là phần mềm mở, dùng cho mục đích tổng quát. Thích hợp với Web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML...

  ppt54p ptphats 27-04-2012 201 78   Download

 • PHP là Hypertext Preprocessor Ngôn ngữ script chạy trên server PHP scripts chứa text, thẻ HTML, script Sử dụng phần mở rộng tên file : .php, .phtml. PHP scripts sẽ trả về kết quả cho trình duyệt một plain HTML PHP hỗ trợ để làm việc với nhiều hệ QTCSDL khác nhau: MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic ODBC,.... Phần mềmmã nguồn mở, miễn phí. Chạy trên nhiều platforms (Unix, Linux, Windows)

  pdf20p nghiapro512 22-09-2012 108 43   Download

 • MantisBT là một trang web dựa trên hệ thống theo dõi lỗi lần đầu tiên được làm sẵn có cho công chúng trong tháng 11 năm 2000. Theo thời gian nó đã trưởng thành và đã đạt được rất nhiều phổ biến, và bây giờ đã trở thành một trong những lỗi phổ biến nhất mã nguồn mở / hệ thống theo dõi vấn đề. MantisBT được phát triển bằng PHP, với sự hỗ trợ nhiều cơ sở dữ liệu backends bao gồm cả MySQL, MS SQL, PostgreSQL và DB2. ...

  pdf90p duongnvm 25-02-2011 115 18   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng GIS mã nguồn mở trong quản lý cây xanh đô thị tại phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu cách sử dụng phần mềm GIS mã nguồn mở gvSIG và cách phát triển ứng dụng trên gvSIG; áp dụng xây dựng công cụ quản lý cây xanh đô thị tại khu vực nghiên cứu.

  pdf81p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 46 18   Download

 • If you're basing your livelihood on Java these days, you are going to run across at least one enterprise application programming project; if it hasn't come upon you already, it's just around the corner. I've been faced with more than twenty at this point in my career, and see many more in my future. Each time I get into these projects, I find myself paging through book after book and searching the Web, looking for the same information time after time. Additionally, I've developed a bit of a toolkit for handling common enterprise tasks....

  pdf274p tailieuvip13 20-07-2012 47 15   Download

 • This book will introduce you to one of the most important extensions to PHP that are available, starting with PHP version 5.0—the PHP Data Objects, commonly known as PDO. PHP grew in to a very popular web programming language due to its simplicity and ease of use. One of the key factors of this growing success is the built-in possibility to access many popular relational database management systems (RDBMS), such as MySQL, PostgreSQL, and SQLite, to name just a few.

  pdf185p trinhvang 25-01-2013 48 14   Download

 • This comprehensive tutorial and reference covers all the basics of PHP 5, a popular open source Web scripting language, and MySQL 4.

  pdf1083p trac2_123 11-04-2013 45 14   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng phần mềm GIS mã nguồn mở gvSIG xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý thu gom rác thải sinh hoạt tại phường 8, quận 11, TP.HCM tìm hiểu phần mềm gvSIG, hệ quản trị CSDL PostgreSQL, ngôn ngữ lập trình java, môi trường lập trình eclipse; thiết kế hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu; thiết kế và xây dựng ứng dụng.

  pdf64p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 33 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản