Postscript

Xem 1-20 trên 22 kết quả Postscript
 • 6.2.5.PostScript Fill Dialog Kiểu tô PostScript Fill này dùng cho máy in PostScript thực hiện tô màu một cách đơn giản.

  pdf2p suadaunanh 03-08-2010 70 4   Download

 • Adobe Illustrator lần đầu tiên được phát triển cho Apple Macintosh trong tháng 12 năm 1986(vận chuyển trong tháng 1 năm 1987)như là một thương mại hóa trong nhà phát triển phần mềm của phông chữ Adobe PostScript định dạng tập tin.

  pdf87p quangtrung22 15-10-2011 514 287   Download

 • Trong bài này chúng ta sẽ học những phần sau • Xác định những mảng kiểu màu RGB, grayscale và CMYK trong việc hiển thị, in ấn và chỉnh sửa ảnh. • Chuẩn bị cho việc in ảnh trên một máy in PostScript CMYK. • Chuẩn bị trước khi in. • Tạo các mảng màu (separation), quá trình xử lý màu cho một hình RGB được bố cục bởi bốn màu mực in : cyan, magenta, yellow và black. • Hiểu các bước chuẩn bị trước khi in. • Tái tạo màu ...

  pdf16p duongquanghieu 03-07-2009 468 181   Download

 • tìm kiếm cho các tập tin và thư mục trên máy Mac của bạn, giao diện Aqua trong đó có cửa sổ trong suốt và "gel" nút mà gây ra có thể tiết kiệm phân tách tuỳ chỉnh của bạn để sử dụng trong một môi trường PostScript

  pdf10p myngoc9 16-10-2011 238 107   Download

 • Nội dung khóa học: Các thành phần văn bản, dấu, trọng tâm, ký hiệu đặc biệt; Các lệnh thay đổi fonts đơn giản; Các loại tài liệu, các lệnh phân chương, các trang bìa; Canh lề; Định nghĩa các câu lệnh người sử dụng; Chuyển đổi về dạng PostScript..

  pdf535p anvachoi 29-11-2010 215 105   Download

 • có bao gồm những cải tiến ấn tượng trong việc tìm kiếm cho các tập tin và thư mục trên máy Mac của bạn, giao diện Aqua trong đó có cửa sổ trong suốt và "gel" nút mà gây ra có thể tiết kiệm phân tách tuỳ chỉnh của bạn để sử dụng trong một môi trường PostScript và tạo ra một tập tin CMYK có thể sống được trong các yếu tố

  pdf10p myngoc9 16-10-2011 148 93   Download

 • In translation software written by hackers, infix 2 often represents the syllable to with the connotation `translate to': as in dvi2ps (DVI to PostScript), int2string (integer to string), and texi2roff (Texinfo to [nt]roff). Several versions of a joke have floated around the internet in which some idiot programmer fixes the Y2K bug by changing all the Y's in something to K's, as in Januark, Februark, etc.

  pdf1078p thutrang 17-08-2009 137 61   Download

 • Làm việc với các loại Mặc dù Photoshop không theo định nghĩa một ứng dụng sắp chữ, chẳng hạn như Adobe InDesign, nó có một số tính năng loại rất mạnh mẽ. Ví dụ, Adobe Photoshop cho phép bạn xuất văn bản PostScript với một máy in với một lựa chọn PostScript. Bằng cách này bạn sẽ không cần phải đặt Photoshop hình ảnh vào loại ứng dụng chuyên sâu, chẳng hạn như InDesign hay Illustrator, chỉ cần để tạo ra một vài dòng văn bản. ...

  pdf7p yukogaru5 29-09-2010 98 52   Download

 • Để tạo tập tin PostScript phụ thuộc thiết bị sử dụng InDesign - Chọn File Print - Trong hộp thoại Print, mục Printer, chọn PostScript File - Ch PPD cho thiết bị xuất sau cùng Chọn h ất ù - Xem hoặc thay đổi các thiết lập in có sẵn. - Click Save - Xác định tên và vị trí, và click Save. 5. Các tập tin PostScript phụ thuộc thiết bị và trình điều khiển Các loại tập tin PostScript này được tạo với một máy in và trình điều khiển hỗ trợ. ...

  pdf6p poseidon03 20-07-2011 79 18   Download

 • 5. Xác định cở trang giấy và định hướng trang Đối với in PostScript, InDesign thường dụng cỡ giấy mặc định trong tập tin PPD ( máy in PostScript ) hay driver máy in ( máy in non-PostScript ). Tuy nhiên, có thể thay đổi cớ trang giấy đến bất kỳ kích cỡ nào được liệt kê trong tập tin PDD, và xác định định hướng trong mức tăng 900. Các cỡ trang giấy được liệt kê dưới các tên quen thuộc ( như Letter ) ...

  pdf6p poseidon03 20-07-2011 75 17   Download

 • 14.7. Fonts—and Font Book Mac OS X delivers type that is all smooth, all the time. Fonts in Mac OS X's formats— called TrueType, PostScript Type 1, and OpenType—always look smooth onscreen and in printouts

  pdf9p kisiheo 26-07-2010 73 8   Download

 • VII. In màu chuyển sắc, pha trộn màu, và vùng trong suốt 1. Cải thiện màu chuyển sắc và pha trộn màu trong bản in Các thiết bị PostScript Level 2 và PostScript 3 có thể in tới 256 sắc độ xám, và đa số máy xám in laser PostScript để bàn có khả năng in xấp xỉ 32 đến 64 sắc độ xám, tùy thuộc vào độ phân giải thiết bị, tần số màn xác định, và phương pháp tạo bán sắc.

  pdf6p poseidon03 20-07-2011 34 8   Download

 • SuperGeek Free JPG To PDF Converter là một tiện ích rất dễ sử dụng, nó được thiết kế đặc biệt cho Windows giúp người dùng chuyển đổi tất cả các định dạng hình ảnh như PSD, JPG, TIF, BMP, PNG, EMF, PCX, TGA ...sang định dạng PDF và PS (PostScript). Ngoài ra còn cho phép nén tập tin và lựa chọn kích thước trang trước khi chuyển đổi hình ảnh.

  pdf5p hoatra_1 26-10-2012 33 6   Download

 • Representing Information Throughout computing history information has been represented in various forms from basic text through rich-text formats, postscript to binary encoding. More recently information and the way it should be presented with its roots in publishing has found its way to the top in the form of markup languages. The markup language most people will be familiar with (perhaps unknowingly) is Hypertext Markup Language (HTML). If you use a web browser, you’re using HTML and in future its successor Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)....

  pdf15p huggoo 23-08-2010 43 5   Download

 • Hidden Power của một tập tin mẫu DCS, có thể tiết kiệm phân tách tuỳ chỉnh của bạn để sử dụng trong một môi trường PostScript và tạo ra một tập tin CMYK có thể sống được trong các yếu tố, mặc dù không có chế độ CMYK.

  pdf36p myngoc9 16-10-2011 22 5   Download

 • This is the fourth in the series of volumes I have prepared for Ventus Publishing. There are a number of factors which have contributed to my decision to develop the series. One is that, as I said in the postscript to one of the earlier volumes, I am at a career stage where my time is possibly best spent setting out knowledge and ideas I have built up over the decades for the benefit of younger readers. BookBoon provides a splendid medium for this. That is why I very much hope that this fourth in the series will be by no means the last even...

  pdf99p tuanloc_do 04-12-2012 21 5   Download

 • Lấy một danh sách của tất cả các thẻ liên kết với một mục. loại Xác định loại của các mặt hàng quy định. tập trung Gán các tập trung bàn phím để mục quy định. postscript Renders vải như PostScript. Tùy chọn là: bản đồ màu

  pdf46p kimku13 24-10-2011 23 4   Download

 • Anarchism is a social and political ideology which, despite a history of defeat, continually re-emerges in a new guise or in a new country, so that another chapter has to be added to its chronology, or another dimension to its scope. In 1962 George Woodcock wrote a 470-page book, Anarchism, which, continually reprinted as a Penguin Book and translated into many languages, became probably the most widely read book on the subject in the world. Woodcock wrote a series of updating postscripts until his death in 1995....

  pdf125p hikarijun 17-07-2013 27 4   Download

 • Generating Personalized Documents in Portable Document Format (PDF) CHAPTER 30 745 Evaluating Document Formats The most important decision we need to make is what format to deliver the certificate in. Options include paper, ASCII text, HTML, Microsoft Word, or another word processor’s format, Rich Text Format, PostScript, and Portable Document Format. Given the ten attributes listed previously, we can consider and compare some of our options. Paper Delivering the certificate on paper has some obvious advantages. We retain complete control over the process.

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 33 3   Download

 • thử nghiệm mang thai / dự phòng prn (ovral ® prn), soi cổ tử cung / pháp y kiểm tra prn (ảnh prn), bảo vệ trẻ em, báo cáo thích hợp, tư vấn, thừa nhận prn. → postscript → xã hội tiếp tục phải trả một mức giá ngày càng tăng

  pdf19p meomap2 02-12-2011 29 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản