intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Practical packet analysis

Xem 1-12 trên 12 kết quả Practical packet analysis
 • In this Smart Grid network, a Smart Grid node can receive and send data to Smart Grid centre through a Smart Grid network gateway. Hardware analysis and design of a Smart Grid node and Smart Grid network gateway are proposed with a goal of low cost and efficient energy consumption. Through a practical test of received signal strength measurement in an urban environment, the reliability of data communications of this Smart Grid wireless device has been proved. And finally, by using NS-2 simulation, packet loss and network delay time for different network topologies are evaluated.

  pdf10p minhxaminhyeu4 15-07-2019 19 0   Download

 • With an expanded discussion of network protocols and 45 completely new scenarios, this extensively revised second edition of the best-selling Practical Packet Analysis will teach you how to make sense of your PCAP data. You'll find new sections on troubleshooting slow networks and packet analysis for security to help you better understand how modern exploits and malware behave at the packet level. Add to this a thorough introduction to the TCP/IP network stack and you're on your way to packet analysis proficiency. ...

  pdf188p ken333 06-07-2012 101 37   Download

 • Khi ở chế độ màn hình, chạy lệnh iwconfig một lần nữa phản ánh những thay đổi của bạn. Bây giờ bảo đảm rằng giao diện eth1 là hoạt động bằng cách gõChúng tôi cũng sẽ sử dụng lệnh iwconfig để thực hiện quá trình nhảy kênh thảo luận trước đó trong chương này.

  pdf25p kennguyen7 08-11-2011 101 9   Download

 • (Đối với máy chủ một danh sách đầy đủ của các lệnh có sẵn có thể nhìn thấy trong một gói tin FTP, xem RFC 959.) Chúng ta hãy xem xét một số lệnh FTP được sử dụng trong file ví dụ của chúng tôi, bắt đầu với 15 gói, được thể hiện trong hình 6-17.Như bạn có thể thấy, gói 15 cho thấy một CWD

  pdf18p kennguyen7 08-11-2011 71 9   Download

 • Một khách hàng kết nối sử dụng một danh sách các lệnh tương tác với một máy chủ FTP. Những từ xem nội dung của một thư mục, vượt qua một thư mục, tải về Hình 6-17: gói 15 cho thấy lệnh người tàn tật được cấp cho các ing hoặc xóa một tập tin, và vv.

  pdf18p kennguyen7 08-11-2011 84 8   Download

 • Thông báo mã hóa mà không được sử dụng trong ví dụ của chúng tôi, vì vậy mật khẩu FTP có thể được nhìn thấy rõ ràng trong các tập tin nắm bắt trong gói 7 (Hình 6-16).Hình 6-16: Các mật khẩu của csanders người sử dụng có thể được nhìn thấy rõ ràng trong gói này.

  pdf18p kennguyen7 08-11-2011 87 7   Download

 • Truyền thông này là tổng hợp độc đáo trong cột Thông tin của cửa sổ Danh sách gói, mặc dù cửa sổ chỉ cho một bản tóm tắt rất ngắn gọn về các nội dung gói tin. Nếu bạn muốn đào sâu hơn một chút, bạn có thể mở rộng phần FTP trong khung Packet Thông tin chi tiết.

  pdf18p kennguyen7 08-11-2011 71 7   Download

 • với kịch bản trường hợp thực tế thế giới. Nửa đầu tiên của cuốn sách này cung cấp cho bạn những kiến ​​thức điều kiện tiên quyết, bạn sẽ cần phải hiểu phân tích gói tin và Wireshark. Phần thứ hai của cuốn sách được dành hoàn toàn để

  pdf18p kennguyen7 08-11-2011 79 7   Download

 • cuốn sách khác về phân tích gói tin. Câu trả lời nằm ngay trong tiêu đề: Phân tích thực tế gói. Hãy đối mặt với nó-không có gì nhịp đập kinh nghiệm thế giới thực, và gần nhất bạn có thể đến với kinh nghiệm trong một cuốn sách là thông qua các ví dụ thực tế của phân tích gói tin

  pdf18p kennguyen7 08-11-2011 88 7   Download

 • Gói phân tích là một yêu cầu để quản lý mạng ngày nay, và cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn nhảy bắt đầu bạn cần trong học tập như thế nào tất cả các công trình. Bạn có thể tìm thấy chính mình tự hỏi tại sao bạn nên mua cuốn sách này như trái ngược với bất kỳ

  pdf18p kennguyen7 08-11-2011 98 10   Download

 • Những điều tuyệt vời về phân tích gói tin là nó đã trở thành một phương pháp giải quyết vấn đề và tìm hiểu thêm về mạng ngày càng phổ biến. Nhờ sự ra đời của nhóm người sử dụng, wiki, và các blog, các kỹ thuật được đề cập trong cuốn sách này trở thành kiến thức điều kiện tiên quyết cho một số công việc.

  pdf18p kennguyen7 08-11-2011 76 13   Download

 • do đó nếu một vị trí ban đầu là hầu như không đầy đủ hoặc "tweakable" có thường xuyên không có nỗ lực đưa vào thay đổi vị trí và làm lại cuộc điều tra. Hit-or-Cách tiếp cận này chắc chắn không cung cấp một giải pháp tối ưu - cho ví dụ, sản lượng của cuộc khảo sát trang web có thể chỉ ra rằng nhiều điểm

  pdf19p kennguyen7 08-11-2011 74 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1223 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2