Publishing documents

Xem 1-20 trên 1739 kết quả Publishing documents
 • Module Strategy Use the following strategy to present this module: Publishing Documents without Approval Routing Explain that publishing a document without using approval routing is the fastest way to publish a document in Microsoft SharePoint™ Portal Server 2001. Explain that both authors and coordinators can publish documents that are either checked in or in the process of being checked in.

  pdf34p vuthuong 11-08-2009 56 15   Download

 • Sử dụng ISA Server 2004 làm Firewall, Publish (không nên dịch thành “xuất bản”) Web Site, FTP Site, Remote Desktop. Với ISA Server, Admin có thể cho phép User từ Internet (mang Public IP) tương tác với các Server đặt trong công ty. Các Server này có thể mang IP Private hoặc IP Public. Trên thực tế, để tiết kiệm và tăng tính Secure, các Server này sẽ mang IP Private và sử dụng cơ chế NAT để Publish ra ngoài Internet qua Firewall ISA Server....

  pdf29p caubengheo 22-04-2011 207 93   Download

 • Web Site Wizard cho phép bạn tạo Web site một hay nhiều trang Khởi động chương trình Microsoft Publisher * Cách 1: Nhấn nút Start\Programs\Microsoft Office\ Microsoft Office Publisher 2003. * Cách 2: Nhấp đúp chuột vào biểu tượng trên Desktop.

  pdf22p huongdanhoctot_6 26-10-2011 357 67   Download

 • Java and SOAP Robert Englander Publisher: O'Reilly Edition May 2002 ISBN: 0-596-00175-4, 276 pages Java™ and SOAP provides Java developers with an in-depth look at SOAP (the Simple Object Access Protocol). Of course, it covers the basics: what SOAP is, why it's soared to a spot on the Buzzwords' Top Ten list, and what its features and capabilities are. And it shows you how to work with some of the more common Java APIs in the SOAP world: Apache SOAP and GLUE. Java™ and SOAP also discusses interoperability between the major SOAP platforms, including Microsoft's .

  pdf0p nuoiheocuoivo 04-05-2010 135 58   Download

 • Publish SMTP, POP3, OWA... Tại máy Exchange Server (PC02) do mặc định Exchange đã tắt các dịch vụ POP3 và IMAP4 rồi (Xem lại bài Internel Protocol trong Exchange Server) nên ta phải vào Services bật các dịch vụ này lên. Tiếp đến bạn vào Exchange Management Console chọn Server Configuration - Hub Transport để cấu hình SMTP chứng thực theo cơ chế Basic Tiếp theo ta phải cấu hình Service POP3 ở chế độ PlainText bằng cách chạy Exchange Power Shell nhập lệnh Set-PopSettings -LoginType PlainTextLogin ...

  pdf12p bantoisg 09-12-2009 93 31   Download

 • Java and XML Data Binding Brett McLaughlin Publisher: O'Reilly First Edition May 2002 ISBN: 0-596-00278-5, 214 pages Table of Contents Index Full Description Reviews Reader reviews Errata This new title provides an in-depth technical look at XML Data Binding. The book offers complete documentation of all features in both the Sun Microsystems JAXB API and popular open source alternative implementations (Enhydra Zeus, Exolabs Castor and Quick).

  pdf200p nuoiheocuoivo 04-05-2010 100 20   Download

 • DNS in Action A detailed and practical guide to DNS implementation, configuration, and administration Libor Dostálek Alena Kabelová BIRMINGHAM - MUMBAI DNS in Action A detailed and practical guide to DNS implementation, configuration, and administration Copyright © 2006 Packt Publishing All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embedded in critical articles or reviews.

  pdf195p nuoiheocuoivo 07-05-2010 157 12   Download

 • This module provides students with the information necessary to manage documents by using publishing verbs to check in, check out, and publish documents; by using document versioning; and by using document profiling. After completing this module, students will be able to: Administer document versioning in the workspace. Populate document folders, and move and copy content between folders.

  pdf40p vuthuong 11-08-2009 46 4   Download

 • Publishing Custom Forms After the form is completed, you obviously need to save it somewhere. In most cases, the preferred method is publishing it to an Outlook folder or library

  pdf2p chutieuchuathieulam 23-07-2010 39 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'publishing events in windows forms 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p golly_tit 11-08-2010 40 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'do you face these culture challenges in your company or team?by richard parkes cordock smashwords editioncopyright © richard parkes cordock 2012 first published 2012 by elw publishing bath, ukthank you for downloading this free ebook. you are welcome', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p subtraction1122 28-04-2013 28 2   Download

 • The guild line how to use Microsoft Publisher.Visibooks™ makes every effort to ensure that the information in this book is accurate. However, Visibooks™ makes no warranty, expressed or implied, with respect to the accuracy, quality, reliability, or freedom from error of this document or the products described in it. Visibooks™ makes no representation or warranty with respect to this book’s contents, and specifically disclaims any implied warranties or fitness for any particular purpose. Visibooks™ disclaims all liability for any direct, indirect,...

  pdf185p vusuakhonghat 29-05-2009 590 137   Download

 • Mô hình tương tự bài Lab 6, phát sinh thêm yêu cầu sau : Công ty cần Publish một Web Server trong mạng nội ra ngoài Internet để các Client dù trong mạng nội bộ hay từ ngoài Internet đuề có thể truy cập cập Thiết lập cơ chế điều khiển từ xa với Remote Desktop sao cho Administrator có thể khiển Web Server từ một máy bất kỳ trong mạng nội bộ hoặc từ ngoài Internet

  pdf36p yukogaru1 02-08-2010 208 106   Download

 • Sau khi đã cấu hình hoàn tất tại các máy ISA, DNS, External DNS, Web Server... ở bài trước trong bài này chúng ta sẽ tạo tiếp các Rule tại máy ISA Server để Publish các dịch vụ ra ngoài.

  pdf24p nguyen3 13-11-2009 129 74   Download

 • Đây là tài liệu mô tả tổng quát về phần mềm Microsoft Office Pulisher 2007. Là sự tổng hợp của nhiểu nguồn kiến thức. Giúp các bạn làm quen với phần mềm thiết kế các trang bìa quảng cáo này.

  doc4p lyly2209 15-11-2010 261 68   Download

 • Nội dung: Delegate: Khái niệm delegate, Thực thi delegate, Multicast delegate, Giải pháp cho hàm Sort tổng quát. Event: Khái niệm event, Event & delegate, Cơ chế publishing & subscribing, Minh họa cơ chế event.

  ppt43p thienthanoze 18-01-2011 175 63   Download

 • This module teaches students how to publish Web Services and locate Web Services using the Microsoft® Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) software development kit (SDK). A local development UDDI registry is used in the demonstrations and lab for this module, but the mechanics of publishing and finding Web Services is no different on the public UDDI registry nodes.

  pdf42p thuxuan 08-08-2009 202 52   Download

 • Trong phần I tôi đã giới thiệu với các bạn các bước cấu hình - Tạo một Web Site Certificate tới OWA Web site. - Export OWA Web Site Certificate sử dụng Private Key. - Cấu hình OWA Site sử dụng phương thức mã hoá SSL và Basic Authentication. - Import OWA Web Site Certificate vào Certificate Store trên máy ISA. Phần II của bài này tôi xin tiếp tục hướng dẫn với các bạn chi tiết các bước cấu hình tiếp theo. - Sử dụng Outlook Web Access Publishing Winzard và sửa HOSTS file trên ISA để truy vấn...

  pdf14p daohuongthon 21-01-2010 164 52   Download

 • Ở bài Access Rule chúng ta đã tìm hiểu về cách tạo các Rule Allow & Deny để các máy trong Internal Network có thể truy cập được Internet hay nói đúng hơn chúng ta chỉ tạo các Rule Outbound mà thôi. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức để mở các Port sao cho các máy từ External Network có thể truy cập vào mạng chúng ta công việc này còn gọi là Server Publishing.

  pdf16p nguyen3 13-11-2009 104 46   Download

 • Trong bài viết này tôi xin giới thiệu với các bạn cách cấu hình Publish OWA Exchange 2003 server qua ISA 2004 sử dụng Certificate service để cho phép các remote user có thể truy cập đến OWA site qua phương thức bảo mật mạnh SSL-To-SSL briged connections.

  pdf9p daohuongthon 21-01-2010 145 46   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản