Qms

Xem 1-20 trên 34 kết quả Qms
 • ISO 9001 là tiêu chuẩn được công nhận tòan cầu dành cho hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Hệ thống này cung cấp cho công ty bạn bằng khuôn khổ và bộ nguyên tắc để đảm bảo phương pháp y thức chung cho việc quản lý các hoạt động của doanh nghiệp bạn đạt được thỏa mãn khách hành một cách nhất quán

  pdf1p tuongvan 04-09-2009 1673 337   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'tk quy mô hs-sv bậc cđcq_42 qm cđcq-p.ctctsv', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls1p pretty2 25-07-2010 64 10   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'tk quy mô hs-sv bậc cđ vl-vh_44 qm cđvl-vh-p.ctctsv', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls1p pretty2 25-07-2010 56 6   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'tk quy mô hs-sv bậc tccn_45 qm tccn-p.ctctsv', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls1p pretty2 25-07-2010 50 6   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'tk quy mô hs-sv bậc cđ liên thông_43 qm cđlt-p.ctctsv', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls2p pretty2 25-07-2010 46 5   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'tk quy mô hs-sv bậc đh liên thông_40 qm đhlt-p.ctctsv', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls3p pretty2 25-07-2010 56 5   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'tk quy mô hs-sv bậc đh vl-vh_41 qm đh vl-vh-p.ctctsv', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls1p pretty2 25-07-2010 39 4   Download

 • This study examines the conflicting relationship between quality management (QM) and innovation on a global basis using a multidimensional view of QM. QM is divided into two dimensions: hard QM and soft QM. Quality performance as an intended consequence of QM implementation is also examined as a potential mediator between QM and innovation

  pdf3p sansan1 24-05-2018 0 0   Download

 • Quy trình này được soạn thảo áp dụng và duy trì nhằm: − Giúp các bộ phận có thể lập kế hoạch chi phí, đề nghị tạm ứng và thanh toán các chi phí theo cách thống nhất − Quy định những mẫu biểu, báo cáo đồng nhất hỗ trợ tốt cho công tác tổng hợp và báo cáo 2. PHẠM VI ÁP DỤNG GĐ X ĐD X QM X ĐL X ĐM X GD X KD X SG X − Quy trình này chỉ áp dụng cho việc lập kế hoạch chi phí, tạm ứng, duyệt mua và duyệt chi...

  pdf7p thanh_trieu 25-12-2009 738 332   Download

 • Việc đảm bảo chất lượng và xin chứng chỉ ISO 9001 đã trở thành một phong trào ở nước ta, các cơ quan quản lý nhà nước cũng bắt đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (quality management system, QMS). Đây là một sự kiện đáng mừng vì chúng ta không thể trở thành một quốc gia công nghệ tiên tiến nếu không đảm bảo được chất lượng của sản phẩm và dịch vụ.

  pdf5p banhtalong 08-07-2010 226 101   Download

 • Về con người: Không tự ý vận hành máy khi chưa được đào tạo Không được dùng tay để kéo phoi tiện Dùng đủ bảo hộ theo quy định ở máy tiện. Quy trình kiểm tra sản phẩm. Tuỳ thuộc vào tường loại sản phẩm mà có cách kiểm tra khác nhau,dụng cụ kiểm tra khác nhau . Nhưng đều phải tuân thủ quy trình kiểm tra theo (bảng tiêu chuẩn kiểm tra gọi tắt là QM)

  ppt10p thanhlongpro89 19-06-2011 255 68   Download

 • Tính toán giàn mưa Sỏ đồ cấu tạo: - Hệ thống phân phối nước ; - Sàn tung nước. - Sàn đổ vật liệu - Hệ thống thu thoát khí và ngăn chứa nước - Sàn thu nước và ống thu nước * Tính toán dàn mưa : F= Q qm (m2) Trong đó : + F : Tổng diện tích giàn mưa ứng với công suất thiết kế mới là 30000(m3/h) hay 1250(m3/h) + Q : Lưu lượng nước xử lý, 1250(m3/h) + qm : Cường độ mưa theo 20TCVN 33-85 thì cường độ mưa lấy khoảng 10 - 15...

  pdf7p mk_ngoc62 03-11-2010 184 64   Download

 • Xác định lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục Lực căng trên 1 đai được xác định theo công thức 4.19 F0 = 780Pđ.Kđ/(v.C.z) + Fv (N) Trong đó: Fv : Lực căng do lực ly tâm sinh ra, được tính theo công thức 4.20 Fv = qm.v2 = 0,105.10,42 = 11,36 (N) Với : qm = 0,105 : Khối lượng 1 mét chiều dài, tra theo bảng 4.22 F0 = 780.4.1,2/(10,4.0,88.2) + 11,36 = 216 (N) Lực tác dụng lên trục tính theo công thức 4.21 (N) Fr = 2F0.z.sin(1/2) = 2.216.2.sin(1380/2) = 806,6...

  pdf6p vteo20 02-10-2010 133 60   Download

 • Cty đã có chủ trương tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất nhưng ở mức độ sơ bộ, chưa đi phân sâu phân tích so sánh tính hợp lý trong sử dụng các nguồn lực và tìm giải pháp khắc phục.Thành phần: PGĐ làm trưởng Ban và các thnàh viên đến từ phòng QM, Tổ chức, Kỹ thuật, Xấy dựng, trưởng QM các xí nghiệp trực thuộc.GĐ ký quyết định thành lập 02 nhóm, mỗi nhóm 12 thành viên, thành phần các CB thuộc ban điều hành SX và tổ quản lý chất lượng.

  ppt48p nhocbuonthich 03-05-2013 116 45   Download

 • ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng (QMS) do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành từ năm 1987. Cho đến nay, bộ tiêu chuẩn này đã qua 2 lần soát xét (năm 1994 và 2000).

  ppt154p online_12 08-11-2013 110 42   Download

 • Mục tiêu khoá học: Khoá học được thiết kế để học viên hiểu sâu sắc hơn các yêu cầu của ISO 9001 và ý nghĩa tiêu chuẩn trong hoàn cảnh tiến hành kinh doanh thực tế. Khoá học cho phép các học viên: · Lập kế hoạch và bắt đầu triển khai một Hệ thống Quản lý Chất lượng nhằm đáp ứng ISO 9001. · Xem xét tới các yêu cầu chứng nhận trong quá trình triển khai và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng QMS.

  pdf3p nine_9 11-03-2013 136 41   Download

 • Quantitative Methods for Business provides an understanding of quantitative business techniques. As the sub-title, The A–Z of QM suggests, the book is an accessible guide to the use of a wide variety of quantitative methods that have important and varied business applications. A range of techniques are discussed and demonstrated using worked examples, all set in business contexts. There are ‘road test’ sections where real uses of the techniques are described.

  pdf0p conrepcon 12-04-2012 121 35   Download

 • Bể có chiều dài 5.4m , chọn 3 máng thu nước rửa lọc ở 1 bể có đáy hình tam giác, khoảng cách giữa các máng sẽ là 1.8m ( Đảm bảo qui phạm nhỏ hơn hoặc bằng 2m ). + Lượng nước thu vào mỗi máng xác định theo công thức : qmt= W *d * l (l/s) Trong đó : W - cường độ rửa lọc W=12(l/s-m2) d - khoảng cách giữa các tâm máng,d=1.8m l - chiều dài của máng 5m Vậy : qm =12 * 1.8 * 5 = 116.64 l/s =0.11664 m3/s. (0,11) 2 (1,57 ...

  pdf7p mk_ngoc62 03-11-2010 90 24   Download

 • Trọng lượng bộ phận mang Qm = 2100N Chiều cao nâng H = 12m Vận tốc nâng vn = 30 m/ph Cường độ làm việc – trung bình Sơ đồ của cơ cấu Chọn lại dây Palăng giảm lực Sơ đồ của palăng Bột suất a = 2 Lực căng lớn nhất xuất hiện ở nhánh dây cuốn lên tang. Theo (2-19) Q 1  Qo = Q + Qm = 40000 + 2100 = 42100N = 0,98 – Hiệu suất 1 ròng rọc với đường kính ròng rọc đặt trên ổ lăn, bôi trơn tốt = mỡ (bảng 2-5)...

  pdf6p dangcay_20 06-10-2010 100 23   Download

 • Lấy một mặt cắt vuông góc với cạnh cắt chính, ta có các thành phần lực sau (ứng với một đơn vị chiều dài): Pm,Qm – lực tác dụng lên mũi cắt; Pt,Qt – lực tác dụng lên mặt trước; Ps,Qs – lực tác dụng lên mặt sau; Chiếu các thành phần này và tổng hợp chúng lên ba phươn

  pdf6p zues04 20-06-2011 50 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản