intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình dự báo

Xem 1-20 trên 5850 kết quả Quá trình dự báo
 • Mục tiêu của luận văn nhằm xây dựng thuật toán mới và thiết lập chương trình dự báo động đất theo mô hình thống kê; áp dụng thử nghiệm chương trình được thiết lập đối với khu vực Tây Bắc Việt Nam và khu vực Đông Nam Á để so sánh kết quả dự báo với với các sự kiện đã xảy ra trong thực tế nhằm kiểm tra tính đúng đắn của chương trình.

  doc89p change13 07-07-2016 37 3   Download

 • Quy trình dự báo tài chính theo phương pháp tỉ lệ phần trăm trên doanh thu được thực hiện qua sáu bước: Xác định tỉ lệ tăng trưởng doanh thu; Xác định các chỉ tiêu biến đổi theo doanh thu; Dự báo báo cáo kết quả kinh doanh; Dự báo bảng cân đối kế toán và xác định nhu cầu vốn bổ sung; Điều chỉnh dự báo; Dự báo báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn trình tự của quy trình này.

  doc13p lanxichen 28-04-2020 35 3   Download

 • Trong bài báo này, tác giả xây dựng phương trình được để dự báo lượng mưa tháng 6, tháng 7 và tháng 8 cho các trạm điển hình tại khu vực Bắc Bộ, Việt Nam. Nhằm hướng tới một phương pháp ít tốn kém mà vẫn hiệu quả, tác giả đã sử dụng phương pháp thống kê để xây dựng phương trình dự báo lượng mưa tháng.

  pdf7p hanh_tv23 27-03-2019 15 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là xây dựng thuật toán mới và thiết lập chương trình dự báo động đất theo mô hình thống kê; áp dụng thử nghiệm chương trình được thiết lập đối với khu vực Tây Bắc Việt Nam và khu vực Đông Nam Á để so sánh kết quả dự báo với với các sự kiện đã xảy ra trong thực tế nhằm kiểm tra tính đúng đắn của chương trình.

  pdf77p capheviahe28 01-03-2021 1 0   Download

 • Chương này nêu lên ba hoạt động quản trị bán hàng quan trọng là dự báo, xác định hạn ngạch và lập ngân sách. Nội dung chính trong chương gồm có: Định nghĩa một số thuật ngữ, tầm quan trọng của dự báo bán hàng đối với giám đốc bán hàng, quá trình dự báo, công việc dự báo và giám đốc bán hàng, qui trình dự báo về chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p tangtuy16 01-07-2016 50 7   Download

 • Chương 3 - Dự báo công nghệ. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Bản chất và vai trò của công tác dự báo công nghệ, nội dung của công tác dự báo công nghệ, các phương pháp thường được áp dụng trong việc dự báo công nghệ, công tác tổ chức quá trình dự báo công nghệ và xu hướng sử dụng công nghệ thông tin phục vụ dự báo công nghệ.

  ppt24p tangtuy18 20-07-2016 41 7   Download

 • Bài viết trình bày về kết quả nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát việc thực hiện quy trình dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai, nghiên cứu này đã mô phỏng, tin học hóa 13 quy trình dự báo khí tượng thủy văn và xây dựng thành “Hệ thống giám sát việc thực hiện quy trình dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai”.

  pdf7p hanh_tv23 27-03-2019 30 4   Download

 •  Bài giảng "Marketing cơ bản - Chương 21: Dự báo bán hàng và lập ngân sách" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự báo (định nghĩa một số thuật ngữ, tầm quan trọng của dự báo bán hàng đối với giám đốc bán hàng, quá trình dự báo,...), đề ra hạn ngạch (chỉ tiêu), lập ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p doinhugiobay_05 02-12-2015 56 3   Download

 • Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương pháp thống kê cập nhật gồm UMOS và lọc Kalman để dự báo xác suất xuất hiện và định lượng theo cấp của lượng mưa tích 2 lũy 24 giờ cho 171 điểm trạm bề mặt với bộ nhân tố dự báo từ mô hình GSM của JMA và dựa trên chuỗi số liệu từ 1/1/2008 đến 31/12/2010. Tất cả các phương trình dự báo cấp mưa đều được hồi quy đồng thời để hạn chế các sai số phi vật lý.

  pdf6p hanh_tv24 30-03-2019 19 1   Download

 • Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu phân tích lượng phát thải khí CO2, CH4 trên hồ thủy điện Sông Bung 4, Nam Giang, Quảng Nam và áp dụng mô hình hồi quy & phần mềm Eviews để thiết lập phương trình dự báo lượng khí nhà kính phát thải.

  pdf5p caplock2711 22-02-2019 25 0   Download

 • Tiểu luận đánh giá thực trạng tình hình doanh thu bán hàng của siêu thị Minh Cầu -Thái Nguyên giai đoạn 2014-2015 dựa trên các kết quả đã nghiên cứu. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị để thực hiện giải pháp nhằm tăng doanh thu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của siêu thị.

  doc65p sktt12 15-08-2019 67 12   Download

 • CHƯƠNG 3 - TÍNH TỚI HOÀN LƯU KHÍ QUYỂN TRONG DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN Các dự báo thủy văn biển dựa trên những phương pháp khoa học, trên những giả thiết vật lý, những định luật của vật lý biển và khí quyển. Nguyên tắc quan trọng nhất là tính tới tương tác khí quyển và đại dương. Bản chất của mối tương tác này là các điều kiện khí tượng có ảnh hưởng nhất định tới một số hiện tượng diễn ra trong biển, còn trạng thái của biển tác động lại các quá trình khí quyển. Việc xác...

  pdf15p northernlight 11-07-2011 73 8   Download

 • CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN 2.1. NHỮNG CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA CÁC DỰ BÁO THỦY VĂN BIỂN Dự báo thủy văn biển là tính trước một hiện tượng thủy văn nào đó dựa trên sự hiểu biết các quy luật phát triển của hiện tượng đó trong những điều kiện cụ thể của biển. Cơ sở chung của những dự báo thủy văn biển là phương pháp phân tích vật lý về các quá trình quyết định chế độ biển mà mục đích cuối cùng là nhận được...

  pdf21p northernlight 11-07-2011 72 7   Download

 • CHƯƠNG 7 - DỰ BÁO DÒNG CHẢY T ính và dự báo các dòng chảy liên quan với việc tính các hiện tượng thủy triều và dâng rút, các quá trình xáo trộn, ảnh hưởng địa hình đáy, sự không đồng đều theo chiều ngang của trường gió và nhiều yếu tố khác. Khó khăn trong dự báo dòng chảy là ở chỗ không bao giờ trong tự nhiên gặp những dòng chảy thuần khiết được gây bởi một lực riêng biệt. Các dòng chảy quan sát thấy trong biển là những dòng chảy tổng cộng gây bởi tác dụng của...

  pdf6p northernlight 11-07-2011 66 7   Download

 • Chương 4 - Hồi quy đơn và xu thế tuyến tính. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Mô hình hồi quy đơn, phân tích kết quả hồi quy, đánh giá mô hình hồi quy, qui trình dự báo bằng hồi quy, chuyển đổi dạng biến, dự báo bằng hàm xu thế, dự báo bằng mô hình nhân quả, dự báo với dữ liệu chéo, dự báo điểm và dự báo khoảng.

  pdf15p nhanmotchut_3 19-10-2016 42 7   Download

 • CHƯƠNG 8 - DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN 8.1. NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY NÊN BIẾN ĐỔI NHIỆT ĐỘ NƯỚC Nhữn g biế n đ ổi ngắn hạn của nhi ệt độ nước ở biển thường do những nguyên nhân : - Dòng nhiệt qua mặt biển. Quá trình này đôi khi đóng vai trò chủ yếu, đặc biệt khi sự chênh lệch gi ữa nhiệt độ nước và nhiệt độ không khí lớn. Các phương pháp xác định các hợp phần của dòng nhiệt này đã được xét trong mục 4.2 của chương 4. - Vận chuyển nhiệt do dòng chảy...

  pdf5p northernlight 11-07-2011 76 6   Download

 • Mạng nơron là các mô hình tính toán chứa các đơn vị xử lý có khả năng truyền thông với nhau bằng cách gửi các tín hiệu đến lẫn nhau thông qua các liên kết có trọng số. Để tìm hiểu sâu hơn vấn đề này mời các bạn tham khảo "Luận văn Thạc sĩ khoa học: Mạng nơron truyền thẳng và ứng dụng trong dự báo dữ liệu".

  ppt20p codon_01 18-11-2015 68 6   Download

 • CHƯƠNG 4 - NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO NGẮN HẠN 4.1. SỰ BIẾN ĐỘNG NGẮN HẠN CỦA CÁC YẾU TỐ THỦY VĂN BIỂN 1) Những yếu tố chế độ biển có tính chất biến thiên với các chu kỳ dài và ng ắn khác nhau. Có khi những biến đổi trong thời gian vài giờ hay vài ngày có thể vượt quá những biến đổi mùa và năm. Những thí dụ sau đây nói lên quy mô của những biến động ngắn hạn của các yếu tố. Trong vụ lụt năm 1924 ở Leningrad trong 10...

  pdf10p northernlight 11-07-2011 79 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận nhằm đánh giá chất lượng của các bản tin dự báo thời tiết hiện nay trên Kênh VTV1 và VTC 14. Đưa ra một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các chương trình Dự báo thời tiết.

  pdf38p truongtien_05 28-03-2018 34 4   Download

 • Bài viết Một số kết quả nghiên cứu dự báo các tai biến địa chất trong xây dựng công trình ngầm và khái thác mỏ bằng chương trình Phase2 giới thiệu khái quát về phương pháp số và các chương trình phổ dụng hiện nay, cũng như một số kết quả nghiên cứu nhận được khi sử dụng chương trình Phase2.

  pdf5p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 40 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình dự báo
p_strCode=quatrinhdubao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2