intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình quang hợp của cây Cúc

Xem 1-6 trên 6 kết quả Quá trình quang hợp của cây Cúc
 • Ánh sáng là yếu tố quan trọng trong sự sinh trưởng của thực vật như ánh sáng tác động đến quá trình quang hợp, quang phát sinh hình thái và đáp ứng hướng sáng. Trong nghiên cứu này, các nguồn chiếu sáng khác nhau được sử dụng để nghiên cứu tác động của chúng đến khả năng tái sinh chồi từ các mẫu cấy lá và lớp mỏng tế bào thân cắt dọc của cây Cúc (Chrysanthemum morifolium Ramat. cv. “Jimba”) in vitro.

  pdf12p vihitachi2711 03-05-2019 33 0   Download

 • Hàm lượng proline và hoạt độ các enzyme chống oxy hóa tăng lên ở các thời kì khác nhau của quá trình luyện. Giá trị cực đại của hàm lượng proline và hoạt độ các enzyme được ghi nhận ở pha ex vitro đầu tiên, thời kì cây bị mất nhiều nước nhất. Những kết quả nghiên cứu này gợi ý rằng cây phong lan Phi điệp tím in vitro đã thích nghi với sự chuyển môi trường sống bằng cách phát triển những đáp ứng sinh lí của hệ thống quang hợp cũng như bộ máy chống oxi hóa.

  pdf9p gildur 30-11-2019 16 1   Download

 • Hoa Cúc là loại cây hoa ngày ngắn, sự phân hoá và phát dục của hoa được tác động dưới tác dụng đồng thời của quang chu kì và nhiệt độ. Trong quá trình sinh trưởng, phát dục, dưới tác dụng phối hợp của độ dài chiếu sáng trong ngày và nhiệt độ ở mức độ nhất định mới có thể ra hoa, trong đó độ dài chiếu sáng là yếu tố quan trọng hơn, yêu cầu khắc khe hơn. 1.Anh hưởng của ánh sáng: Giống hoa Cúc dưới ánh sáng dài ngày không thể ra hoa được, hoặc những nụ mới được...

  pdf4p nkt_bibo38 14-01-2012 121 15   Download

 • Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về sự ảnh hưởng của dịch nuôi chủng Nostoc calcicola HN9-1a đến sự sinh trưởng và năng suất giống lúa Tám thơm thử nghiệm ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Việc phun dịch nuôi chủng Nostoc calcicola HN9-1a vào giai đoạn cây lúa bắt đầu đẻ nhánh và giai đoạn bắt đầu làm đồng đã giúp tăng diện tích lá, hàm lượng diệp lục, cường độ quang hợp, đồng thời ảnh hưởng tích cực đến các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa Tám thơm.

  pdf7p danhvi95 29-11-2018 47 1   Download

 • Polyphenol được tách ra từ vỏ cây Đước ở Quảng Nam và được định lượng bằng phương pháp Lowenthal. Các nhóm chức của polyphenol được xác định bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại (IR). Tính chất ức chế ăn mòn thép CT3 và lớp lót cho màng sơn của polyphenol tách từ vỏ đước được nghiên cứu trong dung dịch NaCl 3,5% bằng phương pháp phân cực điện hóa trên thiết bị PGS-HH3. Kết quả nghiên cứu......

  pdf7p phalinh16 14-08-2011 73 9   Download

 • BÀI 20:.TẬP LÀM VĂN... THUYẾT MINH. VỀ MỘT DANH LAM. THẮNG CẢNH..HỒ GƯƠM - THÁP RÙA..Hồ Hoàn Kiếm nhìn từ Quảng trường Đông Kinh nghĩa..RÙA TRONG TỦ KÍNH ĐỀN NGỌC SƠN..HỒ GƯƠM – XANH MÀU NƯỚC..Toàn cảnh Hồ Gươm..THÁP BÚT..CẦU THÊ HÚC..CỔNG TAM QUAN VÀO ĐỀN NGỌC SƠN..Tháp Bút và cổng vào đền Ngọc Sơn..Bảng. đề. giới.thiệu. đền.Ngọc. Sơn..CỔNG TAM QUAN NHÌN TỪ PHÍA SAU(NẾP GIỮA)..TẤN BA ĐÌNH...TRẤN BA ĐÌNH CẬN CẢNH..THÁP RÙA- NHÌN TỪ ĐƯỜNG THANH NIÊN..Tiết 83:.TẬP LÀM VĂN.. THUYẾT MINH. VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH..I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh:..

  ppt27p binhminh_11 07-08-2014 398 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình quang hợp của cây Cúc
p_strCode=quatrinhquanghopcuacaycuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2