intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình tự rèn luyện tư cách đạo đức

Xem 1-20 trên 25 kết quả Quá trình tự rèn luyện tư cách đạo đức
 • Trong quá trình tự rèn luyện tư cách đạo đức, học sinh luôn chịu sự tác động của nhiều yếu tố, trong đó gia đình là nền tảng sớm nhất, tác động thường xuyên, liên tục và lâu dài nhất, xã hội là môi trường mà các em sẽ tự thể hiện và biến đổi mạnh mẽ hàng ngày, nhà trường là nơi cung cấp những kiến thức khoa học về tự nhiên và xã hội,... Cùng tham khảo bài viết sau đây để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

  pdf8p nganga_00 04-09-2015 83 6   Download

 • Giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông có một tầm quan trọng đặc biệt, các em không chỉ tiếp thu kiến thức khoa học mà còn cần phải biết tự rèn luyện cho mình những phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

  pdf8p gaunguyen6789 19-10-2019 29 2   Download

 • Nước ta bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa với mục tiêu tiến đến năm 2020 Việt Nam sẽ từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp.Giáo dục là quá trình được tổ chức có ý thức, hướng tới mục đích khơi gợi hoặc biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ của người dạy và người học theo hướng tích cực. Nghĩa là góp phần hoàn thiện nhân cách người học bằng những tác động có ý thức từ bên ngoài, góp phần đáp ứng các nhu cầu tồn tại và...

  pdf133p quang3009 26-04-2011 221 94   Download

 • Để xây dựng được những con người kiên cường, quả cảm, có tầm nhìn đúng đắn, không hẹp hòi, cho dù ở bất kỳ một vị trí công tác nào, trình độ nào, cũng đều hướng về mục tiêu, lý tưởng của Đảng ... Người kịch liệt. phê phán thói nể nang, bao che cho nhau, ...

  pdf3p thanhtai 12-06-2009 1948 477   Download

 • Đảng cộng sản việt nam do chủ tịch Hồ chí Minh sáng lập và rèn luyện khi, từ ra đời đến nay đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng koiwj này đến thắng lợi khác. Trong suốt quá trình lãnh đạo các mạng Việt Nam, Đảng ta và Bác Hồ luôn quan tâm coi trọng công tác xây dựng Đảng, trong đó có việc xây dựng đội ngũ đảng viên được xác định là then chốt

  pdf17p thanhphuoc2612 28-08-2012 812 167   Download

 • Văn hoá học đường là môi trường để giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nếu môi trường học đường bị “ô nhiễm” thì nhà trường không thực hiện được chức năng truyền tải tri thức, các giá trị, chuẩn mực văn hóa đến thế hệ trẻ. Trong môi trường đại học hiện nay, các chủ thể tham gia vào quá trình giáo dục vẫn giữ được các giá trị, nét đẹp của nền giáo dục truyền thống, đặc biệt chuẩn mực đạo đức yêu trò, kính thầy vẫn là tư tưởng chủ đạo.

  pdf10p dtphuongg 10-09-2018 130 17   Download

 • Mẫu bảng cam kết Đảng viên có phần nội dung trình bày về tư tưởng chính trị, về tư cách đạo đức lối sống, về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, về tổ chức kỹ luật, về khắc phục sữa chữa những hạn chế khuyết điểm thời gian qua và qua kết quả đánh giá chất lượng cán bộ đảng viên 2018,... Mời các bạn cùng tham khảo

  doc3p nguyenlanhsp036 19-03-2018 171 3   Download

 • Trước yêu cầu của công tác bảo vệ an ninh, trật tự, mỗi người cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng công an nhân dân phải xây dựng được cho mình bản lĩnh thực sự trong công tác. Trong tiến trình không ngừng đổi mới và phát triển của mình, lực lượng công an nhân dân đã từng bước rèn luyện được bản lĩnh của người cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân.

  pdf9p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 35 2   Download

 • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 02: Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay trình bày về các vấn đề đạo đức nhà giáo có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động sư phạm và chất lượng giáo dục, mỗi nhà giáo phải luôn rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để xứng đáng với sự tôn vinh và niềm tin yêu của xã hội... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc6p lengmo 31-03-2021 89 4   Download

 • Trường đại học là đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Với ý nghĩa đó, mục tiêu đào tạo không chỉ là bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, mà còn có trách nhiệm tạo ra môi trường rèn luyện nhân cách, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

  pdf6p vijersey2711 02-03-2021 18 2   Download

 • Phương pháp ôn tập, bồi dưỡng. + GV luôn bám sát chương trình chính khoá để củng cố và nâng cao, mở rộng kiến thức cơ bản cho HS. + Chú ý tập trung rèn luyện kỹ năng tạo lập văn bản cho HS, cách vận dụng kiến thức lý thuyết để thực hành viết văn bản. + Trong mỗi buổi học, GV dành thời gian để chữa bài cho HS. Qua đó giúp HS rèn luyện, trau dồi về vốn từ, cách dùng từ, viết câu, viết đoạn và viết văn bản hoàn chỉnh....

  doc12p hoangvietdung72 16-03-2010 3398 240   Download

 • Căn cứ vào các nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp quy của Nhà nước và của Bộ giáo dục - đào tạo Nghị quyết kỳ họp lần 2, BCH Trung ương Đảng khóa VIII trong phần IV "Những giải pháp chủ yếu" nêu ra: "Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dụcđào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự...

  pdf94p orchid_1 06-09-2012 320 101   Download

 • Việc đưa bộ môn Tin học và trường phổ thông nhằm đào tạo thế hệ trẻ có đạo đức, nhân cách và đặc biệt là trang bị cho các em về những hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin và vai trò của chúng trong xã hội hiện đại, góp phần phát triển nhân cách, phát triển tư duy trí tuệ, rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng thực hành ứng dụng… Để việc giảng dạy ở trường THCS đạt hiệu quả cao, chúng tôi luôn xem việc nghiên cứu chương trình, nội dung SGK các lớp 7 là một...

  doc54p huynhlong123 26-03-2011 610 84   Download

 • Nhằm phục vụ công tác giảng dạy có hiệu quả chúng tôi xin giới thiệu đến bạn đọc những bài giảng: Tự hoàn thiện bản thân đặc sắc nhất được chọn lọc kĩ lưỡng. Bên cạnh đó các em biết được thế nào là tự hoàn thiện bản thân, biết tự nhận thức bản thân, đối chiếu với các yêu cầu đạo đức xã hội, biết đặt mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân theo kế hoạch đặt ra. Với những bài giảng được biên soạn với nội chi tiết, cách trình bày dễ hiểu sẽ giúp cho quý bạn đọc tiết kiệm được thời gian soạn thảo bài giảng và học sinh sẽ tiếp thu kiến thức nhanh hơn.

  ppt21p minhkieu4444 03-04-2014 684 73   Download

 • Mục đích của môn học Chính trị là trang bị cho người học nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối lãnh đạo của Đảng, làm rõ những vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam, của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần bồi dưỡng nhận thức tư tưởng, giáo dục niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và định hướng trong quá trình học tập, rèn luyện cho người học.

  pdf97p quangthuan_1001 10-08-2017 495 69   Download

 • Tất cả chúng ta muốn trở thành người công dân có ích thì trước hết đều phải học cách làm người, học cách rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức cho bản thân mình. Chính vì vậy đạo đức và việc giáo dục đạo đức đối với quá trình hình thành và hoàn thiện nhân cách con người ngay từ lúc còn nhỏ là một việc làm vô cùng quan trọng và rất cần thiết. Mời thầy cô tham khảo sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi để giúp trẻ phát triển 1 cách toàn diện.

  pdf18p trucdiem91 10-04-2014 638 61   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm "Kinh nghiệm giúp học sinh học hát, luyện tập - trò chơi âm nhạc lớp 2" được nghiên cứu nhằm mục đích: Giúp các em phát triển toàn diện về mọi mặt "Đức-Trí- Văn -Thể- Mĩ" và đáp ứng yêu cầu của giáo dục là đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa, góp phần hình thành nhân cách các em, tạo cho các em có phong cách mạnh dạn, tự nhiên, tự tin hơn trong cuộc sống. Đó cũng là quá trình rèn luyện kỹ năng ca hát của các em và giúp các em cân bằng lại trạng thái tinh thần sau những giờ học căng thẳng và mệt mỏi.

  doc21p thanhbinh22592 13-06-2016 93 11   Download

 • Có thể nói, học sinh (HS) trung học là bộ phận ưu tú ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Tuy nhiên “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Phải trải qua quá trình học tập và rèn luyện trong nhà trường các em mới trở thành người công dân có đạo đức và có kiến thức. Ở lứa tuổi 11 đến 15, các em đã phát triển tương đối đầy đủ và toàn diện về các mặt. Trí tuệ đang phát triển, nhân cách tương đối định hình các em có thể tự đánh giá và điều...

  pdf2p nkt_bibo50 01-03-2012 76 6   Download

 • Nhằm giúp học sinh củng cố, ôn luyện các kiến thức về đạo hàm, phương trình tiếp tuyến, khảo sát hàm số và các bài toán có liên quan đến khảo sát Thông qua bài giảng rèn luyện cho học sinh kĩ năng khảo sát hàm số, tính đạo hàm, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số, kĩ năng tính toán, khả năng tư duy lô gíc, tư duy toán học dựa trên cơ sở các kiến thức về đạo hàm, khảo sát. 2. Yêu cầu giáo dục tư tưởng, tình cảm: Qua bài giảng, học sinh say...

  pdf4p lotus_6 28-01-2012 61 5   Download

 • Muốn có một nền giáo dục tiên tiến phải có một cơ sở vững chắc. Cơ sở này chính là hệ thống giáo dục Tiểu học, không có một hệ thống giáo dục Tiểu học vững chắc không thể có một hệ thống giáo dục quốc dân lành mạnh. Muốn vậy phải chú ý tới việc rèn luyện đạo đức, nhân cách cho học sinh tiểu học. Do đó trường tiểu học có vị trí rất quan trọng. Để thực hiện mục tiêu giáo dục của bậc tiểu học thì vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp rất to lớn, nó quyết định đến chất lượng giáo dục toàn diện học sinh.

  doc18p kexauxi3 10-09-2019 13 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quá trình tự rèn luyện tư cách đạo đức
p_strCode=quatrinhturenluyentucachdaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2