intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan điểm ẩn dụ tri nhận

Xem 1-20 trên 217 kết quả Quan điểm ẩn dụ tri nhận
 • Bài viết dựa trên quan điểm ẩn dụ tri nhận của của Lakoff và Johnson, đồng thời vận dụng lý luận về hệ thống mở rộng ngữ nghĩa của Taylor (nghĩa đen - hoán dụ - ẩn dụ) để đi sâu tìm hiểu về hiện tượng chuyển nghĩa của từ ngữ chứa '心 trong ẩn dụ vật chứa.

  pdf4p sansan4 30-05-2018 42 1   Download

 • Từ thời Aristote đến nay có thể chia làm 2 thời kì: thời kì tiền tri nhận và tri nhận. các nhà nghiên cứu dựa trên những quan điểm khác nhau đưa ra các cách hiểu khác nhau về tri nhận. ca từ Trịnh Công Sơn có nhiều lớp nghĩa, dựa trên các khái niệm về tri nhận có thể giải mã được các lớp nghĩa ấy theo những cách khác nha

  pdf126p rose_12 04-12-2012 110 35   Download

 • Bài viết khẳng định ẩn dụ là một biện pháp tu từ khá phổ biến trong các văn bản kinh tế, ẩn dụ theo quan điểm cổ điển, ẩn dụ tri nhận, ẩn dụ trong kinh tế, ẩn dụ có tác dụng thuyết phục trong các văn bản kinh tế, ẩn dụ có tác dụng giải thích các hiện tượng kinh tế mới...

  pdf7p vinhsolax 14-09-2019 12 0   Download

 • Nghiên cứu này hướng đến việc đánh giá tác động của hình ảnh điểm đến, giá trị tâm lý xã hội đến sự hài lòng và lòng trung thành của du khách tại một điểm đến du lịch, đồng thời kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các nhân tố thuộc mô hình nghiên cứu.

  pdf233p change08 30-06-2016 170 66   Download

 • Đề tài luận án nhằm làm sáng tỏ đặc điểm của ẩn dụ ý niệm quan hệ xã hội trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận; đồng thời, luận án xác định cơ sở tri nhận, đặc trưng văn hóa của ẩn dụ ý niệm quan hệ xã hội trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; và hướng đến việc chỉ ra những tương đồng và dị biệt, chủ yếu là tính dị biệt, trong cơ chế hình thành nghĩa của các thành ngữ chỉ quan hệ xã hội được đặt trong sự tương tác với văn hóa và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf170p boobu123 14-12-2016 136 41   Download

 • Việc nghiên cứu thành ngữ từ quan điểm ngôn ngữ học tri nhận, đặc biệt là dưới góc độ ẩn dụ ý niệm đang ngày càng được giới nghiên cứu ngôn ngữ quan tâm, bởi vì nó có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Theo hướng tiếp cận này, bài báo khảo sát vai trò của các ẩn dụ ý niệm về quyền lực và sự kính trọng trong thành ngữ chứa yếu tố “tay”, “mặt”, “mũi” của tiếng Anh và tiếng Việt để đánh giá vai trò của ẩn dụ ý niệm trong việc tạo lập nghĩa hàm ẩn của thành ngữ.

  pdf7p nganga_03 23-09-2015 140 30   Download

 • Chương 4 bao gồm các nội dung liên quan đến đảm bảo chất lượng điểm đến du lịch. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Sự hài lòng và tiêu chuẩn điểm đến du lịch, đào tạo nguồn nhân lực điểm đến du lịch, sự tham gia của cộng đồng, hạ tầng điểm đến du lịch, an ninh và an toàn điểm đến du lịch.

  pdf54p deja_vu6 02-04-2018 92 19   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ những ẩn dụ ý niệm phạm trù lửa được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày cũng nhƣ trong các tác phẩm văn học tiếng Pháp và tiếng Việt, phân tích mô hình ánh xạ của những ẩn dụ đó trong việc thể hiện tư duy của từng dân tộc, từ đó tìm ra những điểm tượng đồng và khác biệt trong việc sử dụng ẩn dụ giữa hai 3 ngôn ngữ. Những điểm tƣơng đồng và dị biệt sẽ được giải thích dựa trên mối quan hệ giữa tƣ duy, văn hóa và ngôn ngữ của hai dân tộc.

  pdf240p lvan123 02-03-2018 66 18   Download

 • Việc dạy và học thành ngữ tiếng Anh luôn gây nhiều khó khăn cho cả giáo viên lẫn học viên. Từ quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận, bài báo trình bày thuyết ẩn dụ ý niệm và đề xuất áp dụng lí thuyết này để dạy các tổ hợp thành ngữ tiếng Anh,... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Hiểu thành ngữ tiếng Anh dưới góc nhìn lí thuyết ẩn dụ ý niệm của ngôn ngữ học tri nhận". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf7p dutru2011 21-09-2015 78 15   Download

 • Quan điểm giới tính với các triều đại phong kiến 7 Võ tướng đủ sức lật đổ chính quyền mới đã bị giết, nhưng có thể buông tha cho văn thần không nguy hiểm mà vẫn phải cần thiết cho việc trị nước vốn nằm trong tay các võ tướng Lam Sơn chỉ có mỗi một quyết định là "giết". Trong việc xử tử 7 tên ăn trộm vị thành niên (1435), Nguyễn Trãi nói chuyện nhân nghĩa, dẫn Kinh Thư , Tả Truyện liền bị các Đại tư đồ Lê Sát, Lê Ngân đùn, nói dỗi: "Ông có nhân nghĩa có...

  pdf8p caott1 15-05-2011 101 11   Download

 • Việc dạy và học thành ngữ tiếng Anh luôn gây nhiều khó khăn cho cả giáo viên lẫn học viên. Từ quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận, bài báo trình bày thuyết ẩn dụ ý niệm và đề xuất áp dụng lí thuyết này để dạy các tổ hợp thành ngữ tiếng Anh. Qua việc phân tích ẩn dụ ý niệm ở một số thành ngữ minh họa, tác giả chứng minh rằng nghĩa của thành ngữ được tạo thành từ các ẩn dụ ý niệm chứ không phải có tính võ đoán và trình bày những đề xuất cho việc giảng dạy tiếng Anh.

  pdf7p nganga_01 04-09-2015 68 11   Download

 • Luận án tìm hiểu đầy đủ và sâu sắc về văn hóa của người Nùng Cháo hiện nay thông qua nghi lễ trong chu kỳ đời người. Luận án bước đầu làm rõ những yếu tố biến đổi trong chu kỳ đời người, tìm ra các giá trị văn hóa của người Nùng Cháo thông qua nghi lễ. Từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của người Nùng Cháo trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập đất nước hiện nay.

  pdf246p kexauxi9 03-12-2019 37 8   Download

 • Trên cơ sở luận giải những vấn đề lý luận chung về nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch trong thời kỳ hội nhập; luận án đánh giá thực trạng nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong hội nhập quốc tế; từ đó đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm phát triển nhân lực tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Ninh Bình trong thời kỳ hội nhập.

  pdf174p nguathienthan3 02-03-2020 39 10   Download

 • Dưới ánh sáng của Ngôn ngữ học tri nhận, ẩn dụ ý niệm NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ MÓN ĂN trong tiếng Việt phản ánh khá rõ nét đặc trưng tư duy và văn hóa của người Việt. Xem xét trên miền nguồn, miền món ăn gồm các tiểu miền tên gọi món ăn, mùi vị món ăn, hoạt động của con người với món ăn, cảm nhận của con người với món ăn. Mỗi tiểu miền phản ánh đặc điểm nhận thức phong phú, đa dạng của người Việt về các phương diện liên quan đến món ăn trong cuộc sống.

  pdf8p quaymax3 05-09-2018 35 5   Download

 • Trên cơ sở lí luận về ẩn dụ ý niệm, bài viết tìm ra được điểm chung về cơ chế ánh xạ của ẩn dụ ý niệm vị giác trong ba ngôn ngữ Việt – Hán - Anh, đó là đều lấy “vị giác” làm miền nguồn để xây dựng các mối quan hệ ánh xạ liên giác quan và các quan hệ ánh xạ khác như: Thị giác là vị giác, thính giác là vị giác, khứu giác là vị giác, cảm xúc là vị giác, sở thích là vị giác. Chứng tỏ rằng các dân tộc với các nền văn hóa khác nhau, nếu có cùng kinh nghiệm về cơ quan cảm giác thì sẽ có điểm chung tri nhận khi xây dựng cơ chế ánh xạ.

  pdf6p deja_vu3 03-03-2018 54 4   Download

 • Dạy và học thành ngữ tiếng nước ngoài luôn là sự thử thách đối với cả giáo viên và học viên. Từ quan điểm tri nhận, bài báo này bàn đến một cách dạy thành ngữ tiếng nước ngoài thông qua ẩn dụ ý niệm. Qua việc phân tích ẩn dụ ý niệm ở các thành ngữ ví dụ, bài báo chứng minh rằng nghĩa của thành ngữ là có nguyên do chứ không võ đoán và từ đó rút ra một số kết luận cho việc giảng dạy ngoại ngữ.

  pdf9p gaunguyen6789 18-10-2019 25 4   Download

 • Luận án "Nghiên cứu thành ngữ chỉ quan hệ xã hội trong tiếng Việt và tiếng Anh từ góc độ ngôn ngữ học Tri nhận" làm sáng tỏ đặc điểm ngữ nghĩa, cơ sở tri nhận và đặc trưng văn hóa; đồng thời chỉ ra những nét tương đồng và dị biệt của ẩn dụ ý niệm về quan hệ xã hội trong thành ngữ tiếng Việt và tiếng Anh từ góc độ ngôn ngữ học Tri nhận. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p boobu123 14-12-2016 64 3   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp dạy thành ngữ dân gian tiếng Việt cho người nước ngoài theo quan điểm của ngôn ngữ học tri nhận. Bằng việc ứng dụng lí thuyết của ngôn ngữ học tri nhận, đặc biệt là lí thuyết về ẩn dụ ý niệm, chúng tôi muốn giúp người học thiết kế các công thức tư duy để hiểu được đặc trưng về cấu trúc và ý nghĩa của các thành ngữ dân gian tiếng Việt.

  pdf8p viartemis2711 15-10-2019 41 4   Download

 • Phân tích ẩn dụ bằng cách tiếp cận đặc biệt cần đi đôi với những nghiên cứu mặt mạnh và mặt yếu của các cách tiếp cận khác. Vì thế, bài báo này nghiên cứu một số nhà nghiên cứu hàng đầu về ẩn dụ trước khi đưa ra kết luận rằng không nhất thiết phải hạn chế việc nghiên cứu ẩn dụ chỉ trong lĩnh vực ngữ nghĩa hoặc thực dụng ngôn ngữ học. Ngoài ra, nhà nghiên cứu cần xem xét quá trình nhận thức trong việc giải thích ẩn dụ. Bài báo này giới thiệu những quan điểm chính về ngôn ngữ nhận thức trong việc nghiên cứu ẩn dụ và đề xuất phân tích ẩn dụ dưới ánh sáng của ngôn ngữ đối chiếu.

  pdf15p chauchaungayxua 17-10-2019 21 3   Download

 • Nội dung nghiên cứu của bài viết là phân tích quan điểm chính trị, một nhận thức, suy xét và một sự dự cảm sâu sắc về thời cuộc cũng như sự tự ý thức về hoàn cảnh cá nhân và thân phận của Nguyễn Dữ. Lấy văn học làm phương tiện ký thác, Nguyễn Dữ đã viết Truyền kỳ mạn lục, mà trong đó, thiên Chuyện đối đáp của người tiều phu ở núi Na là một trong những sự thể hiện tiêu biểu và sáng rõ nhất cho điều đó.

  pdf9p thithi300610 09-03-2018 63 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan điểm ẩn dụ tri nhận
p_strCode=quandiemandutrinhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2