Quan điểm tín ngưỡng

Xem 1-20 trên 64 kết quả Quan điểm tín ngưỡng
 • Cùng nắm kiến thức trong ebook "Chùa Hương Tích cảnh quan và tín ngưỡng" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu sơ lược về Hà Tây và chùa Hương, thắng cảnh chùa Hương, lễ hội chùa Hương, phật bà quan âm và kinh "cứu khổ cứu nạn", các đặc sản chùa Hương.

  pdf132p la_lan1 22-03-2013 154 73   Download

 • Câu 2 "Phân tích tình hình, đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam. Liên hệ việc thực hiện chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay. Từ đó rút ra nhận xét gì trong quá trình thực hiện công tác vận động quần chúng hiện nay" giới thiệu đến các bạn tình hình, đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc5p kidrubi 05-01-2016 106 32   Download

 • Tín ngưỡng dân gian của nhân loại nói chung và của Việt Nam nói riêng ngay từ lúc ra đời đã chứa đựng trong đó những giá trị văn hóa mang tính nhân văn sâu sắc mặc dù nó bị chi phối bởi thế giới quan duy tâm, thần bí. Ở Việt Nam, những giá trị văn hóa đó tồn tại, phát triển cùng với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trong bài viết này sẽ trình bày một số đặc điểm và giá trị văn hóa của tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 151 37   Download

 • Bài viết đi vào phân tích các loại hình tín ngưỡng liên quan đến nghề nghiệp của người Việt ở Quảng Nam đó là tín ngưỡng liên quan đến nghề nông, tín ngưỡng liên quan đến ngư nghiệp, tín ngưỡng liên quan đến nghề thủ công truyền thống (nghề mộc, nghề gốm). Qua việc khảo tả các đặc điểm tín ngưỡng, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ ảnh hưởng của tín ngưỡng nghề nghiệp trong đời sống tinh thần của con người xứ Quảng nói chung.

  pdf12p ironman1234 06-06-2018 1 0   Download

 • Kon Tum là một tỉnh vùng cao biên giới nằm ở cực bắc Tây Nguyên. Đây không chỉ là một vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng và an ninh mà còn là một địa bàn phức tạp về tôn giáo. ở Kon Tum, bên cạnh tín ngưỡng - tôn giáo bản địa cổ truyền, còn có một số tôn giáo được ngoại nhập vào những thời điểm, hoàn cảnh lịch sử khác nhau. Đạo Công giáo là một trong những tôn giáo như thế. Sự thâm nhập đạo Công giáo vào địa bàn tỉnh Kon Tum...

  pdf92p vascaravietnam 15-08-2012 149 68   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do tín ngưỡng, tôn giáo là những chỉ dẫn đúng đắn mà ngày nay chúng ta cần phải tiếp tục đào sâu, nghiên cứu. Tư tưởng đó đã trở thành quan điểm nhất quán xuyên suốt mọi thời kì cách mạng do Đảng lãnh đạo.

  pdf7p nganga_03 23-09-2015 82 28   Download

 • Tín ngưỡng thờ Mẫu: Một nhà thực dân khác lại phải hứng chịu sự trừng phạt của Mẫu khi dám lên tiếng báng bổ đạo Mẫu là mê tín quàng xiên, thờ rắn là tà giáo, không thể so sánh với các Phật giáo và Thiên Chúa giáo, ngay lập tức bị rắn (được người dân Cổ Đình cung kính gọi là “ngựa ngài”) đuổi (ở chi tiết này, người kể chuyện để cho người đọc thấy tính hư hư thực thực của thế giới được thêu dệt nhiều bằng lời đồn đại: “có ngườ...

  pdf9p milu10 09-08-2011 54 16   Download

 • Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng và công tác tôn giáo trong thời kì đổi mới trình bày nội dung bài viết về: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác tôn giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p hokhaikyky 15-04-2018 10 5   Download

 • Bài viết này khám phá những quá trình thay đổi của tôn giáo trong tín ngưỡng Vodou của Haiti từ quan điểm “tái châu Phi hóa” và “phi hỗn dung”. Bài viết giới thiệu Olowoum như là Đức Chúa của tín ngưỡng Vodou, thay thế Chúa Bondye1 của Thiên chúa giáo. Đưa những yếu tố mới, như Đức Chúa Olowoum vào trong tín ngưỡng Vodou dường như chứa đầy sự hơi đối lập trong quan điểm của người thực hành tín ngưỡng này....

  pdf26p banhukute 24-06-2013 25 4   Download

 • Trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày những kết quả nghiên cứu về chức năng mà quần thể các di tích tín ngưỡng – tôn giáo hiện tồn ở Cù Lao Phố đảm nhận trong quá trình tương tác với đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng cư dân nơi đây.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 14 3   Download

 • Những đặc điểm của hệ thống tín ngưỡng vùng đồng bằng sông Hồng cũng chính là đặc điểm của tín ngưỡng dân gian Việt Nam, phản ánh đậm nét nhân sinh quan, bản sắc văn hóa của người Việt. Những loại hình tín ngưỡng phong phú và đa dạng của khu vực này đang được phục hồi với nhiều biểu hiện cả tích cực và tiêu cực. Điều đó cho thấy sự đặc sắc và sự sôi động của đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 2 0   Download

 • Văn hóa Trung Hoa không chỉ nổi tiếng vì lâu đời, phong phú, mà còn được người Trung Quốc và nước ngoài ngưỡng mộ vì tính chất thần bí sâu đậm của nó. Nói thần bí có nghĩa là thần kỳ và bí ẩn. tất cả những nền văn hóa mang màu sắc thần bí, đều có thể gọi là văn hóa thần bí. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 - Tri thức cơ bản của cuốn sách "Bí ẩn của Bát quái" để cùng tìm hiểu thêm những quan điểm về bát quái và ứng dụng của nó.

  pdf172p tsmttc_008 01-09-2015 174 89   Download

 • Nước ta là nước đa tôn giáo, song có hai tôn giáo mà số tín đồ đông nhất là Phật giáo và Công giáo. Là một người cộng sản theo chủ nghĩa Mác - Lê nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ phản đối, bài xích các tôn giáo. Người luôn luôn tỏ thái độ tôn trọng và đề cao vai trò của những vị đã sáng lập ra các tôn giáo. Người nói: "Mục đích cao cả của Phật Thích Ca và chúa Giê-su đều giống nhau. Thích Ca và Giê- su đều muốn mọi người có...

  pdf5p abcdef_36 09-10-2011 101 44   Download

 • “Phật Pháp” tinh thâm nhất, là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới. Nếu khai mở lĩnh vực này, thì cần phải cải biến từ tận gốc quan niệm của người thường; nếu không, chân tướng vũ trụ sẽ vĩnh viễn là điều thần thoại của nhân loại, và người thường vĩnh viễn bò lết trong cái khung do hiểu biết ngu muội của mình dựng nên.

  pdf197p hieuepu90 08-09-2012 53 18   Download

 • Trong bài viết này, tác giả muốn diễn giải quan niệm của Đảng về giá trị văn hóa của tôn giáo qua cách diễn đạt trong Cương lĩnh: “Tôn trọng những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo”. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 31 12   Download

 • Bài viết Bàn thêm về khái niệm mê tín dị đoan trình bày các vấn đề: Nghiên cứu khái niệm "mê tín, dị đoan" trên cả 2 phương diện học thuật và ứng xử trong đời sống; Định nghĩa khái niệm "mê tín, dị đoan"; Đặc điểm, bản chất của "mê tín, dị đoan"; Hình thức biểu hiện của "mê tín, dị đoan"; Quan điểm và thái độ ứng xử đối với "mê tín dị đoan",... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p hokhaikyky 16-04-2018 3 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ quan niệm của tác giả về tôn giáo qua khái niệm cái thiêng và cái trần tục. Đã có nhiều bài viết sâu sắc về tác giả Emile Durkheim, nhiều bài viết tập trung vào việc thảo luận và tìm hiểu quan niệm xã hội học cũng như những công trình nghiên cứu của ông nhằm tách biệt xã hội học và tâm lý học, xã hội học và kinh tế học.

  pdf6p jangni9 15-05-2018 1 0   Download

 • Đề 1 "Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội" cung cấp cho các bạn 2 câu hỏi có đáp án: Câu 1 trình bày quan điểm chính sách dân tộc của đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, câu 2 trình bày quan điểm chính sách dân tộc của đảng và Nhà nước Việt Nam đối với tôn giao, tín ngưỡng hiện nay và phương hướng nhiệm vụ trong việc thực hiện chính sách tôn giáo trong thời gian tới? Liên hệ việc thực hiện chính s...

  doc8p phiyen2508 10-04-2016 475 83   Download

 • Tiếp cận những đặc thù tập quán giao tiếp trên thế giới .Nhận dạng những đặc trưng của tập quán giao tiếp ảnh hưởng bởi tín ngưỡng tôn giáo . Nhận thức tâm lý của người Châu Á . Nhận thức tập quán giao tiếp của các quốc gia Nam Mỹ và Mỹ . Nhận thức tập quán giao tiếp của một vài quốc gia Châu Âu 1

  pdf75p xuka_12 17-12-2013 129 46   Download

 • Cuốn tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn(1) của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh xuất bản tháng 6 năm 2006 được ông phát triển từ truyện ngắn Làng nghèo (chưa xuất bản) mà ông viết từ năm 1959.

  pdf8p milu10 09-08-2011 34 15   Download

Đồng bộ tài khoản