intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan hệ Triều - Trung

Xem 1-20 trên 186 kết quả Quan hệ Triều - Trung
 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ bối cảnh lịch sử của Đại Việt và Trung Quốc trong thế kỉ XV-XVI và tác động của bối cảnh đó đến quá trình thiết lập và duy trì quan hệ triều cống giữa hai quốc gia.

  pdf43p truongtien_04 10-03-2018 65 4   Download

 • Chủ nghĩa Sự đại là một quan niệm ngoại giao Nho giáo, là sách lược của nước nhỏ nhằm bảo vệ quốc gia, ứng phó với nước lớn. Chủ nghĩa này bắt nguồn từ thời Đông Chu, tồn tại một cách rộng khắp ở Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng văn hóa Nho giáo thời cổ đại. Trong quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc, đặc biệt là thời kì nhà Minh, chủ nghĩa này được vương triều Triều Tiên đặc biệt coi trọng và tiến hành trong suốt mối quan hệ bang giao giữa hai nước.

  pdf8p vihitachi2711 03-05-2019 25 1   Download

 • Trong lịch sử dụng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, ngoại giao được xem là một lĩnh vực quan trọng. Qua các thời kỳ lịch sử, chúng ta có thể nhận thấy hoạt dộng ngoài giao Việt Nam đã phản ánh nhiều nét đặc trưng của bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đó quan hệ với Trung Hoa là mối quan hệ lâu đời và quan trọng nhất của Việt Nam xuyên suốt chiều dài lịch sử.

  pdf10p tsmttc_008 04-09-2015 111 25   Download

 • Mối quan hệ bang giao Việt Nam – Trung Quốc được hình thành từ xa xưa, trải qua hàng ngàn năm tồn tại, có lúc thăng, lúc trầm. Thời kỳ phong kiến, có giai đoạn Việt Nam là quốc gia độc lập bên cạnh Trung Quốc, lại có lúc Việt Nam là thuộc địa, nằm dưới sự cai trị của những vương triều hùng mạnh Trung Hoa.

  pdf17p chaen_12 10-12-2013 90 22   Download

 • Bài viết lấy trọng tâm là giai đoạn quan hệ triều cống mà Việt Nam triều cống Trung Quốc, đặc biệt là dưới triều Nguyễn từ 1802 đến 1945 được lập nên đầu thế kỷ 19 nhằm xem xét quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc trên quan điểm của Việt Nam.

  pdf11p cothumenhmong 01-11-2019 19 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Quan hệ ngoại giao của triều Nguyễn nửa đầu thế kỉ 19 nêu lên hoàn cảnh quốc tế, khu vực và Việt Nam nửa đầu thế kỷ 19; quan hệ ngoại giao của Việt Nam với Trung Quốc nửa đầu thế kỷ 19; quan hệ ngoại giao của Việt Nam với nước Pháp nửa đầu thế kỷ 19.

  pdf168p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 262 74   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học lịch sử: Quan hệ ngoại giao của triều Quang Trung với nhà Thanh (1788 - 1792) giới thiệu tới các bạn về quan hệ Việt Nam - Trung Hoa trước triều Quang Trung; quan hệ Việt Nam - Trung Hoa sau đại thắng quân Thanh và những hoạt động thông hiếu bước đầu; quan hệ ngoại giao của triều Quang Trung với nhà Thanh.

  pdf94p maiyeumaiyeu02 13-07-2016 97 24   Download

 • Bài tiểu luận "Quan hệ quốc tế qua chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 cuộc nội chiến 3 ở Trung Quốc 1946-1949 và quan hệ Trung-Xô-Mỹ 1950-1991 trình bày về diễn biến cuộc chiến tranh cục bộ Triều Tiên, vai trò Mỹ-Xô trong chiến tranh Triều Tiên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tiểu luận để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  doc16p lamhoang2012 28-12-2015 263 59   Download

 • Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Shanghai Cooperation Organization, viết tắt là: SCO) là một tổ chức an ninh khu vực, chính thức thành lập vào tháng 6 năm 2001, trong đó Trung Quốc và Nga là hai nước đóng vai trò quan trọng. Tổ chức này có diện tích trên 30,18 triệu km2, vắt ngang từ châu Âu sang châu Á, chiếm 3/5 diện tích hai châu lục Âu - Á, với dân số 1,5 tỉ người, chiếm 1/4 dân số thế giới. SCO không những tạo điều kiện thuận lợi để Trung Quốc và Nga phát triển...

  pdf6p butmaudo 19-08-2013 66 6   Download

 • Tài liệu mô tả quan hệ bang giao của các triều đại phong kiến Việt Nam với các nước Trung Quốc, Chămpa, Ai Lao..., cách ứng xử ngoại giao đĩnh đạc, tự tin của các vương triều Việt Nam nhằm thể hiện tính độc lập, tự tôn. Sách cũng phác họa chân dung một số sứ thần có những cống hiến xuất sắc trong việc thiết lập mối quan hệ bang giao.

  pdf103p vidili2711 02-07-2020 18 3   Download

 • “Ngoại phiên thông thư” 外 蕃 通 書 (còn có tên khác là “Ngoại phiên thư hàn” 外 蕃 書 翰) là tập thư từ ngoại giao giữa Mạc phủ 幕 府 Tokugawa 徳 川 với các nước: Triều Tiên, Lữ Tống (Philippine), Campuchia, Thái Lan, Việt Nam... Thời gian trao đổi các bức thư này là khoảng thế kỷ XVII, tương đương với thời Edo sơ kỳ 江 戸 初 期 đến trung kỳ 中 期 của Nhật Bản, và thời Trịnh - Nguyễn phân tranh ở Việt Nam. Người tập hợp, chỉnh lý tập sách ấy là Kondo Juzo 近 藤 重 蔵 (cũng gọi là Kondo Morishige 近 藤 守 重) (1771-1829), học giả, bề tôi của Mạc phủ Tokugawa.

  pdf11p kequaidan3 11-03-2020 16 0   Download

 • Trong vai trò của mình, Mạc Kính Vũ đã tiếp nối đường hướng ngoại giao của các vị vua nhà Mạc trước đó trong mối quan hệ với triều đình phong kiến Trung Hoa như thế nào? Có nét gì mới trong mối quan hệ ấy không? Và liệu mối quan hệ với Minh triều, Thanh triều thời bấy giờ có ảnh hưởng gì đến sự sụp đổ của nhà Mạc nửa sau thế kỷ XVII? Đó là những vấn đề đặt ra và cũng là mối quan tâm mà chúng tôi muốn bàn đến trong bài viết này.

  pdf7p vioklahoma2711 17-11-2020 5 0   Download

 • Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí đã nhận xét rất đúng khi nói rằng: “Trong việc trị nước, hoà hiếu với nước láng giềng là việc lớn…Nước Việt ta có cả cõi đất phía Nam mà thông hiếu với Trung Hoa, tuy nhân dân dựng nước có quy mô riêng,nhưng ở trong thì xưng đế, mà đối ngoại thì xưng vương, vẫn chịu phong hiếu, xét lý thế.

  doc10p anh7676 24-02-2014 103 19   Download

 • Bài báo "Ảnh hưởng của thuyết Thiên mệnh" trong quan hệ giữa triều Trần và triều Nguyễn giai đoạn 1260-1368 qua một số văn thư bang giao" trình bày về các nội dung: vài nét về thuyết “thiên mệnh” trong tư tưởng Nho giáo, ảnh hưởng của thuyết “thiên mệnh” trong bang giao giữa triều Trần và triều Nguyên giai đoạn 1260-1368. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p khanhnie 31-12-2016 81 18   Download

 • Từ khi bình thướng hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ kinh tế thương mại Trung – Việt được khôi phục và phát triển nhanh chóng. Kim ngạch thương mại giữa hai nước từ hơn 30 triệu USD năm 1991 lên 22,5 tỷ USD năm 2009, tăng gấp gần 700 lần. Trung Quốc đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Việt Nam. Lợi ích thương mại song phương mang lại cho hai nước là điều dễ dàng nhìn thấy. Nhưng cùng với thương mại song phương liên tục tăng trưởng, vấn đề mất cân bằng trong thương mại giữa hai nước...

  pdf13p bengoan258 28-11-2011 92 16   Download

 • Tiểu luận: Những tác động của chiến tranh Triều Tiên đến quan hệ quốc tế trong thời kỳ chiến tranh Lạnh tập trung trình bày các vấn đề cơ bản tổng quan về chiến tranh Triều Tiên (1950-1953); tác động của chiến tranh Triều Tiên tới các mỗi quan hệ Xô – Mỹ, Xô – Trung, Trung – Mỹ và Đông Dương trong thời kỳ chiến tranh Lạnh.

  doc13p lollikute 26-05-2016 81 13   Download

 • Quan hệ th-ơng mại giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn duy trì tốc độ tăng tr-ởng cao, từ chỗ chỉ có vài chục triệu USD của những năm đầu, ngày nay Trung Quốc đã trở thành bạn hàng số 1 của Việt Nam. Mục tiêu kim ngạch hai chiều 5 tỉ USD năm 2005 và 10 tỉ USD năm 2010 mà Thủ t-ớng hai n-ớc đặt ra có khả năng về đích sớm tr-ớc 3 năm (xem phụ lục 1). Đặc điểm lớn nhất của quan hệ th-ơng mại hai n-ớc, chính là từ năm 1991 đến năm 2000,...

  pdf6p gaunau123 27-11-2011 42 5   Download

 • Xã hội Đại Việt thời Lê sơ mang những nét đặc trưng căn bản khác hoàn toàn so với các vương triều trước và sau nó. Trong đó phải kể đến sự lên ngôi của tầng lớp trí thức Nho học, sự suy giảm vị trí, vai trò của tầng lớp quý tộc hay sự phổ biến của địa chủ, tá điền... Những nét đặc trưng này khiến cho chế độ phong kiến Việt Nam cơ bản được xác lập vào thế kỉ XV với sự phổ biến của quan hệ bóc lột đặc trưng: Quan hệ địa chủ - tá điền.

  pdf8p viboruto2711 21-05-2019 39 2   Download

 • Mời các bạn tham khảo bộ sưu tập “Trung Quốc thời phong kiến” để hiểu thêm về đất nước Trung Hoa, con người và cuộc sống của con người Trung Hoa. Bên cạnh đó còn hiểu được sự hình thành xã hội phong kiến ở TQ và các quan hệ xã hội, bộ máy chính quyền phong kiến được hình thành như thế nào, cuộc xâm lược của các hoàng đế Trung Quốc và những đặc điểm về kinh tế, văn hoá TQ thời phong kiến. Đồng thời hiểu được tính chất phi nghĩa của các cuộc xâm lược của các triều đại phong kiến TQ, quý trọng các di sản văn hóa, hiểu được các ảnh hưởng văn hóa của TQ đối với VN.

  ppt48p ngoclam222 09-03-2014 1069 98   Download

 • Ghi nhớ là việc vô cùng quan trọng của học tập. Học tập và ghi nhớ có quan hệ nhân quả, hỗ trợ cho nhau, có ghi nhớ thì việc học mới có ý nghĩa trong ghi nhớ và lý giải của học tập,nó cũng là nền tảng cơ bản của sự tiến bộ của tri thức. Để nâng cao trí nhớ, Khổng Tử nói: ôn lại cái cũ để biết thêm cái mới để tăng thêm khả năng lý giải, thầy cô cũng dạy chúng ta luôn học tập song song với tư duy. Nhớ lại lúc còn nhỏ,...

  pdf177p ozon_ozon 26-04-2012 106 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
535 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quan hệ Triều - Trung
p_strCode=quanhetrieutrung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2